Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Στάδια Επεξεργασίας

Α΄Στάδιο

Το αίμα μεταφέρεται άμεσα και με προσοχή από το μαιευτήριο στα εργαστήρια της Biohellenika μέσα σε ασκό συλλογής, ιδιαίτερα προστατευμένο, εντός της ειδικά σχεδιασμένης γι αυτό το σκοπό ισοθερμικής συσκευασίας. Στη συνέχεια, γίνεται η παραλαβή, καταγραφή, ζύγιση και ταυτοποίηση του δείγματος, διασφαλίζοντας την ιχνηλασιμότητα αυτού με τη χρήση γραμμικού κώδικα (bar code).

Β΄ Στάδιο

Το δείγμα υφίσταται την πρώτη φάση του ποιοτικού ελέγχου (μέτρηση εμπύρηνων κυττάρων - βλαστοκυττάρων, μικροβιολογικός, ιολογικός έλεγχος) και στη συνέχεια μεταφέρεται σε στείρο χώρο, ο οποίος ελέγχεται συνεχώς ως προς την ποιότητα του αέρα, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιμολύνσεις. Στη φάση αυτή, κάτω από συνθήκες απόλυτης αποστείρωσης, διαχωρίζονται τα ερυθρά αιμοσφαίρια τα οποία και απομακρύνονται, ενώ διατηρούνται τα εμπύρηνα κύτταρα τα οποία στη συνέχεια καταψύχονται. Μέσα στο κλάσμα των εμπύρηνων κυττάρων βρίσκονται τα βλαστοκύτταρα. Ο μικροβιολογικός έλεγχος πραγματοποιείται με το διαπιστευμένο σύστημα Bactec με το οποίο ανιχνεύονται αερόβια-αναερόβια μικρόβια και μύκητες. Στην περίπτωση ανίχνευσης μικροβίου επακολουθεί ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα και με την κατάλληλη αντιβίωση το δείγμα θεωρείται κατάλληλο προς φύλαξη. Για τον ιολογικό έλεγχο εφαρμόζεται η μέθοδος PCR η οποία ανιχνεύει το DNA των ιών και όχι αντισώματα και για το λόγο αυτόν δεν χρειάζεται επανάληψη εκ μέρους της μητέρας έξι μήνες μετά τον τοκετό. Η μέθοδος PCR χρησιμοποιείται στην αιμοδοσία λόγω της ασφάλειας που παρέχει στην ανίχνευση των ιών.

Γ΄ Στάδιο

Στο ληφθέν κλάσμα που περιέχει τα εμπύρηνα κύτταρα επακολουθεί δεύτερος ποιοτικός έλεγχος, όπου γίνεται εκ νέου καταμέτρηση των βλαστοκυττάρων, λαμβάνονται εκ νέου καλλιέργειες και τελικά το δείγμα μεταφέρεται σε ειδικούς ασκούς, οι οποίοι σφραγίζονται ερμητικά και σημαίνονται κατάλληλα. Με το διπλό ποιοτικό έλεγχο εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρουσίας όλων των βλαστοκυττάρων στο τελικό δείγμα. Όλες οι ανωτέρω μετρήσεις είναι στη διάθεση των γονέων οι οποίοι επιθυμούν να έχουν γνώση, βήμα προς βήμα, για το σταδιακό διαχωρισμό των κυττάρων.

Δ΄ Στάδιο

Οι ασκοί με το κλάσμα των εμπύρηνων κυττάρων καταψύχονται βαθμιαία και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στα δοχεία του υγρού αζώτου όπου η θερμοκρασία διατηρείται σταθερά στους -196°C, και εκεί θα παραμείνουν μόνιμα για τα επόμενα 20 έτη.

Ε΄ Στάδιο

Μια εβδομάδα μετά τον τοκετό η Biohellenika θα ειδοποιήσει τους γονείς για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι ποιοτικοί έλεγχοι. Οι γονείς ενημερώνονται από το επιστημονικό προσωπικό για την ποιότητα του δείγματος και στη συνέχεια προβαίνουν στην υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο παραμένει στο φάκελο προς φύλαξη στη Biohellenika και το άλλο παραδίδεται στους γονείς. Με τα συμφωνητικά αυτά εξασφαλίζεται η φύλαξη των βλαστοκυττάρων για τα επόμενα 20 έτη με τη δυνατότητα ανανέωσης από το ίδιο το παιδί το οποίο θα γίνει ενήλικας. Η διάρκεια ζωής των βλαστοκυττάρων είναι απεριόριστη, εφ όσον συντηρούνται σωστά σε αδιατάρακτες συνθήκες υγρού αζώτου. Η ενηλικίωση του παιδιού σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία γίνεται στα 18 έτη. Η Biohellenika παρέχει δωρεάν φύλαξη για τα επόμενα δύο έτη και στη συνέχεια στην ηλικία των 20 ετών το παιδί πλέον ως ενήλικας με δική του ευθύνη θα αποφασίσει για τη συνέχιση της φύλαξη των βλαστοκυττάρων του. Ήδη όμως με την ενηλικίωση του από τα 18 έτη αποκτά και το δικαίωμα της διαχείρισης.

Τα εργαστήριά μας

-

Online Οδηγός επαγγελματιών

-

Biohellenika TV

-

Biohellenika Family

-

Biohellenika News

-

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerνουντλσ