Χρήσιμα εργαλεία

vlastokyttara apo dontiaDentolife - Νεογιλά δόντια

Νεογιλά Δόντια

Η Biohellenika σήμερα δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στα παιδιά, τα οποία δεν έχουν κρυοσυντηρήσει βλαστοκύτταρα από τον ομφάλιο λώρο, να φυλάξουν βλαστοκύτταρα από τα νεογιλά δόντια, τα οποία από την ηλικία των πέντε-έξι ετών αντικαθίστανται από τα μόνιμα. Τα νεογιλά δόντια αποτελούν χρονολογικά τη δεύτερη πηγή λήψης βλαστοκυττάρων με πρώτη το αίμα του πλακούντα. Τα κύτταρα αυτά σήμερα βρίσκονται στο στάδιο πειραματικών μελετών για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής.

Η υπηρεσία φύλαξης βλαστικών κυττάρων από τον πολφό των νεογιλών δοντιών είναι παγκοσμίως, μια νέα υπηρεσία. Στόχος και σκοπός της είναι η συλλογή του πολύτιμου βιολογικού πόρου των βλαστικών κύτταρων– με τη μορφή μίας “δεύτερης ευκαιρίας” – για παιδιά που δε συνέλεξαν τα βλαστικά τους κύτταρα κατά τη στιγμή της γέννησής τους ή που κρίθηκαν ακατάλληλα ή τα έχουν ήδη χρησιμοποιήσει για θεραπευτική χρήση.

Ο πολφός των νεογιλών δοντιών περιέχει βλαστοκύτταρα, τα οποία απομονώνονται και κρυοσυντηρούνται κατά τη διάρκεια της αντικατάστασης τους από τα μόνιμα δόντια, η οποία αρχίζει από την ηλικία των 6 ετών και ολοκληρώνεται στo 13ο έτος. Τα προς χρήση νεογιλά δόντια, από τα οποία απομονώνονται τα βλαστικά κύτταρα, εμφανίζονται στο διάγραμμα με κόκκινη σήμανση.

Η υπηρεσία αφορά και τους ενήλικες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους φρονιμίτες τους (τρίτους γομφίους) σαν πηγή λήψης, επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης βλαστικών κυττάρων για θεραπευτική χρήση. Επίσης δόντια τα οποία εξάγονται για λόγους ορθοδοντικούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για απομόνωση βλαστοκυττάρων.

Η ανακάλυψη αυτή που έγινε το 2003 από την επιστημονική ομάδα, του τμήματος Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (N.I.H) οδήγησε τους γονείς που έχασαν την ευκαιρία να φυλάξουν τα βλαστοκύτταρα του παιδιού τους τη στιγμή της γέννησης να ζητήσουν την φύλαξη του πολύτιμου αυτού υλικού που περιέχεται στα νεογιλά δόντια.

Η βραβευμένη επιστημονική ομάδα της Biohellenika προσφέρει τώρα την δυνατότητα αυτή και στη χώρα μας.

Ιστορικό και χρήση της λήψης βλαστικών κυττάρων από τον πολφό των νεογιλών δοντιών

Τα βλαστικά κύτταρα του νεογιλού δοντιού ανακαλύφθηκαν από την επιστημονική ομάδα, του τμήματος ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών (Ν.Ι.Η). Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα βλαστικά κύτταρα των νεογιλών δοντιών των παιδιών αναπαράγονται με ταχύτερους ρυθμούς σε σύγκριση με βλαστικά κύτταρα προερχόμενα από άλλες πηγές (Miura M et al., 2003). Νεότερες έρευνες έδειξαν ότι τα κύτταρα αυτά έχουν την ικανότητα να μετατρέπονται σε κύτταρα νευρικά, οστικά και χονδρικά. Από το 2003, έτος της πρώτης απομόνωσης τους συνεχίζονται οι μελέτες σχετικά με τις δυνατότητες τους για θεραπευτική χρήση.

Τύποι βλαστικών κυττάρων που περιέχονται στον οδοντικό πολφό

Τα νεογιλά δόντια του ανθρώπου ή η πρώτη οδοντοφυΐα περιέχουν στο εσωτερικό τους, που ονομάζεται οδοντικός πολφός, βλαστοκύτταρα. Η ανακάλυψη των κυττάρων αυτών οδήγησε σε εντατικές μελέτες για τις δυνατότητες χρήσης των κυττάρων αυτών σε θεραπευτικές εφαρμογές παράλληλες με αυτές των βλαστοκυττάρων του ομφαλίου λώρου.

Ο οδοντικός πολφός περιέχει τα παρακάτω είδη κυττάρων:

Ινοβλάστες: Πρόκειται για τα πολυπληθέστερα κύτταρα του πολφού. Με την πάροδο της ηλικίας του ατόμου μειώνονται σε αριθμό.

Κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος: Προέρχονται από το αίμα ή από διαφοροποίηση κυττάρων του πολφού στις περιπτώσεις φλεγμονής.

Οδοντοβλάστες είναι τα κύτταρα που σχηματίζουν την οδοντίνη ουσία του δοντιού και που βρίσκονται στην περιφέρεια του πολφού.

Μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό του πολφού και περιβάλλουν τα αγγεία και νεύρα.

Λίγα ενδοθηλιακά κύτταρα του τοιχώματος των μικρών αγγείων καθώς και κύτταρα του αίματος.

Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα των νεογιλών οδόντων διαθέτουν:

 • Υψηλή ικανότητα πολλαπλασιασμού: διατηρούνται αδιαφοροποίητα έπειτα από πολλούς κυτταρικούς πολλαπλασιασμούς (μέχρι και 12 διπλασιασμούς in vitro).
 • Υψηλή αναγεννητική (κλωνική) ικανότητα.
 • Πλαστικότητα: διαφοροποιούνται ανάλογα με τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα σε διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς, όπως χονδροβλάστες, οδοντοβλάστες και νευρικά κύτταρα.
 • Βάσει αυτών των ιδιοτήτων τους τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για θεραπευτικές εφαρμογές Αναγεννητικής Ιατρικής

Οι βιολογικές τους ιδιότητες είναι συγκρίσιμες με αυτές των αντίστοιχων κυττάρων του μυελού των οστών.

Πλεονεκτήματα των βλαστικών κυττάρων των νεογιλών οδόντων σε σχέση με τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών:

 • Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα των δοντιών παρουσιάζουν υψηλότερη ικανότητα πολλαπλασιασμού in vitro σε σχέση με τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών. Η έντονη ικανότητα κυτταρικού πολλαπλασιασμού τους δίνει τα ίδια πλεονεκτήματα με ανάλογα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από άλλες πηγές στις περιπτώσεις που επιδιώκουμε κυτταρικές θεραπείες οργάνων μεσεγχυματικής προέλευσης.
 • Η λήψη τους είναι εύκολη και ανώδυνη.
 • Πολλαπλασιάζονται, ξεκινώντας από πολύ μικρότερο αρχικό αριθμό κυττάρων.
 • Ανήκουν στον τύπο των βλαστοκυττάρων του ενήλικα και ως εκ τούτου η χρήση τους θεωρείται ασφαλής.

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι λόγω της φύσης και των ιδιοτήτων τους τα βλαστικά κύτταρα των νεογιλών δοντιών μπορούν να έχουν στο άμεσο μέλλον κλινικές εφαρμογές αντίστοιχες με αυτές των βλαστικών κυττάρων του μυελού των οστών και του αίματος του ομφαλίου λώρου.

Τα νεογιλά δόντια και οι σωφρονιστήρες εκτός των μεσεγχυματικού τύπου βλαστοκυττάρων περιέχουν και ένα μικρό αλλά σημαντικό τύπο κυττάρων που έχουν κοινή προέλευση με τον νευρικό ιστό. Ο πληθυσμός αυτός αποτελεί το 5% του συνολικού αριθμού των βλαστοκυττάρων και μετά από τις πρώτες κυτταρικές διαιρέσεις, στις περιπτώσεις που επιδιώκουμε την αύξηση του αριθμού τους, αυτά χάνουν την ικανότητα να μετατρέπονται σε νευρικά κύτταρα. Αν και ο αριθμός των βλαστοκυττάρων ανά νεογιλό δόντι είναι μικρός, σε σύγκριση με άλλες πηγές, εν τούτοις η κοινή προέλευση τους με το νευρικό σύστημα τα κάνει ιδιαίτερα πολύτιμα.

Οι σωφρονιστήρες περιέχουν την ίδια ποιότητα βλαστοκυττάρων με τα νεογιλά δόντια και εάν είναι έγκλειστοι τα βλαστοκύτταρα θεωρούνται πλέον αρχέγονα. Η ύπαρξη τερηδόνας καθιστά το δόντι ακατάλληλο για λήψη βλαστοκυττάρων.

Νεότερες έρευνες έδειξαν ότι τα βλαστοκύτταρα του δοντιού έχουν περισσότερες δυνατότητες από αντίστοιχα που προέρχονται από το μυελό των οστών.

Νεότερες χρήσεις των βλαστοκυττάρων του οδοντικού πολφού

Έτσι σήμερα σε προκλινικό στάδιο χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση παθήσεων του σκελετού, όπως της νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου, των συγγενών οστικών ελλειμμάτων και των καταγμάτων. Η νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου συναντάται σε παιδιά και ενήλικες και καταλήγει σε χρόνια αναπηρία μετά από σειρά τραυματικών χειρουργικών επεμβάσεων. Η χορήγηση βλαστοκυττάρων του δοντιού στην κεφαλή του πάσχοντος μηριαίου οδηγεί σε ανάπλαση της κεφαλής και περιορισμό της οστικής βλάβης.

Η ενδοοστική χορήγηση βλαστοκυττάρων του δοντιού στις περιπτώσεις ελλειμμάτων ή μεγάλων καταγμάτων οδήγησε σε ταχύτερη και πληρέστερη αποκατάσταση.

Τα βλαστοκύτταρα του δοντιού χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οστικά εμφυτεύματα για να βελτιώσουν τη στερεότητα των οστών της γνάθου και επίσης μπορούν να επαναφέρουν τη λειτουργικότητα του πολφού των απονευρωμένων δοντιών.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε βελτίωση της κλινικής εικόνας πειραματοζώων που έπασχαν από μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne με ενδοφλέβια χορήγηση βλαστοκυττάρων του δοντιού. Η βελτίωση της κινητικότητας των πειραματοζώων ήταν ανάλογη της ποσότητας των βλαστοκυττάρων που χορηγήθηκαν και του αριθμού των χορηγήσεων.

Η έγχυσή τους στην περιοχή του εμφράγματος του μυοκαρδίου βελτίωσε τη λειτουργία της καρδιάς στα πειραματόζωα.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα χρήση των βλαστοκυττάρων του δοντιού είναι η χρήση τους στη θεραπεία τραυματισμών του κερατοειδούς. Μέχρι σήμερα η θεραπεία των τραυματισμών του κερατοειδούς γινόταν με τη χρήση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του λιπώδους ιστού. Φαίνεται λοιπόν ότι ανάλογες ιδιότητες διαθέτουν και τα βλαστοκύτταρα του δοντιού.

Οι τραυματικές κακώσεις του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού οδηγούν σε μόνιμες βαριές αναπηρίες. Κατά καιρούς έρχονται στο φως της δημοσιότητας κλινικές μελέτες με τη χρήση βλαστοκυττάρων εμβρυικού τύπου για την αποκατάσταση της παραπληγίας-τετραπληγίας, καμία όμως δεν προχώρησε τελικά σε εφαρμογή, επειδή τα κύτταρα αυτά δεν θεωρούνται ασφαλή. Τα βλαστοκύτταρα του δοντιού αντίθετα πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας, αφ ενός μεν διότι δεν είναι εμβρυικού τύπου και αφ ετέρου επειδή περιέχουν τον ιδιαίτερο κυτταρικό πληθυσμό νευρικής προέλευσης. Έτσι πειραματικές μελέτες στις κακώσεις του νωτιαίου μυελού στις οποίες τοπικά χρησιμοποιήθηκαν βλαστοκύτταρα του δοντιού έδειξαν μεγαλύτερης έκτασης διατήρηση της ιστολογικής του δομής και βελτίωση της κινητικότητας των άκρων. Τα αποτελέσματα αυτά αν και βρίσκονται σε αρχικά στάδια θεωρούνται ικανοποιητικά και επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης.

Τα κύτταρα αυτά θα αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα στις γονιδιακές θεραπείες κληρονομικών ασθενειών.

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ζητήστε το κιτ συλλογής.

βλαστοκυτταρα απο δοντια

βλαστοκυτταρα απο δοντια

Ανακαλύψτε τη δύναμη των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του παιδιού σας είναι η πιο πολύτιμη πηγή βλαστοκυττάρων με απεριόριστα πλεονεκτήματα αφού τα κύτταρα αυτά έχουν ήδη σώσει χιλιάδες ζωές.

Για το λόγο αυτό σας προτείνουμε να ενημερωθείτε από τους ειδικούς ιατρούς σχετικά με τα οφέλη του παιδιού και της οικογένειάς σας ώστε να λάβετε μια επιστημονικά και αντικειμενικά τεκμηριωμένη απόφαση.

Τι είναι τα βλαστοκύτταρα;

Τα βλαστοκύτταρα είναι η πλέον φυσική θεραπεία μιας ασθένειας μιας και είναι τα δομικά στοιχεία των οργάνων, των ιστών, του αίματος και του ανοσοποιητικού συστήματος. Σε αντίθεση με τα συμβατικά φάρμακα που θεραπεύουν τα συμπτώματα μιας νόσου, τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα τα οποία κάτω από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να αναπαράγονται ή να εξελίσσονται σε κάθε είδος κυττάρου του οργανισμού και εστιάζουν στη διόρθωση και θεραπεία από ασθένειες ή κατεστραμμένα κύτταρα.

Γιατί το ομφαλοπλακουντιακό αίμα του παιδιού είναι τόσο ξεχωριστό;

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η στιγμή της γέννησης είναι μια μοναδική ευκαιρία να συλλέξουμε ανώδυνα και ακίνδυνα βλαστοκύτταρα για το μέλλον του παιδιού και των υπολοίπων μελών της οικογένειας. Τα βλαστοκύτταρα που συλλέγουμε από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και τον πλακούντα επειδή έχουν ηλικία μηδέν διατηρούν στο ακέραιο τις θεραπευτικές και αναγεννητικές τους ιδιότητες εφόσον συντηρηθούν ως μοναδικό και αναντικατάστατο βιολογικό υλικό. Ένα πιστοποιημένο σύστημα κρυοσυντήρησης διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε υγρό άζωτο για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης ζωής και την απόψυξή τους, όταν χρειασθεί, χωρίς να έχουν χάσει τις θεραπευτικές και αναπλαστικές τους ιδιότητες. Οι εφαρμογές και χρήσεις των κυττάρων αυτών στα τυχερά άτομα που οι γονείς τους έχουν προνοήσει να φυλάξουν το πολύτιμο αυτό υλικό κατά τη στιγμή της γέννησης είναι πλέον προφανείς από εκατοντάδες ανακοινώσεις που αφορούν όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

Τι ισχύει για τα βλαστοκύτταρα σήμερα

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα και ο πλακούντας περιέχουν τη μεγαλύτερη ποσότητα βλαστοκυττάρων και πλεονεκτούν έναντι όλων των υπολοίπων πηγών.

• Σήμερα τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία περίπου 80 ασθενειών συμπεριλαμβανομένων πολλών μορφών καρκίνου. Τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των ασθενειών όπου χρησιμοποιούνται τα βλαστοκύτταρα έχει αυξηθεί ραγδαία. Ενώ το 1988 είχε γίνει μόνο μία θεραπεία με βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 20.000 μεταμοσχεύσεις.

• Τα βλαστοκύτταρα που λαμβάνονται κατά τον τοκετό έχουν καλύτερη ιστοσυμβατότητα μεταξύ των μελών της οικογένειας. Είναι απόλυτα ιστοσυμβατά με το ίδιο το παιδί διότι αποτελούν μέρος του σώματός του και έχουν υψηλού βαθμού ιστοσυμβατότητα με τα αδέλφια του και τους γονείς του δεδομένου ότι η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται.

• Η μεταμόσχευση με βλαστοκύτταρα που προέρχονται μέσα από την οικογένεια έχει δύο φορές καλύτερα ποσοστά επιτυχίας σε σύγκριση με μόσχευμα εκτός οικογένειας. Το μόσχευμα από συγγενή ιστοσυμβατό αδερφό είναι η καλύτερη θεραπευτική επιλογή εάν ο ασθενής δεν έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα.

• Τα βλαστοκύτταρα κατά τη γέννηση έχουν μηδενική ηλικία, αυτό σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερη αναπλαστική ικανότητα αφού διατηρούν πλήρες το δυναμικό αναγέννησης και διαφοροποίησής τους. Η θεραπευτική και αναπλαστική ικανότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ηλικία του ατόμου, τόσο μεγαλύτερη όσο νεώτερο είναι το άτομο.

• Λόγω του νεαρού της ηλικίας τους, τα βλαστοκύτταρα είναι κατά κανόνα υγιή και ανοσολογικά ανώριμα, συνεπώς δεν απαιτείται 100% ιστοσυμβατότητα για να χορηγηθούν σε άλλο μέλος της οικογένειας σε σύγκριση με την επόμενη εναλλακτική πηγή λήψης βλαστοκυττάρων που είναι ο μυελός των οστών.

• Οι νέες θεραπείες στην αναγεννητική ιατρική επικεντρώνονται στη χρήση βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα για παθήσεις όπως ο νεανικός σακχαρώδης διαβήτης και η εγκεφαλική παράλυση.

• Τα αυτόλογα βλαστοκύτταρα, δηλαδή του ίδιου του ασθενούς, δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο της απόρριψης του μοσχεύματος ούτε αυξάνουν την πιθανότητα ογκογέννεσης όταν χορηγούνται χωρίς προηγούμενη τροποποίηση.

Ποιες είναι οι εφαρμογές τους σήμερα

Σήμερα τα βλαστοκύτταρα από το αίμα του ομφαλίου λώρου χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία κακοήθων και αυτοάνοσων ασθενειών και σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και του νεανικού σακχαρώδη διαβήτη σε νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο.

Με τη χρήση των βλαστοκυττάρων αντιμετωπίζουμε το έμφραγμα του μυοκαρδίου, την καρδιακή ανεπάρκεια, την πνευμονική ίνωση, το εμφύσημα, τα εγκεφαλικά επεισόδια, τα επιπεπλεγμένα κατάγματα, την περιφερική αρτηριακή απόφραξη, τη σκλήρυνση κατά πλάκας, καθώς και τα εγκαύματα, έλκη και ουλές. Ακόμα, συχνές είναι οι εφαρμογές των βλαστοκυττάρων στην πλαστική και αισθητική ιατρική και στη δημιουργία μικρών οργάνων. Στην τελευταία περίπτωση έχει ανακοινωθεί η δημιουργία καρδιακών βαλβίδων, ουροδόχου κύστεως, γνάθου και τραχείας, ενώ σε προκλινικό στάδιο γίνονται μελέτες για την ανάπλαση της καρδιάς, του ήπατος και των νεφρών σε οξείες καταστάσεις καθώς και οι γονιδιακές θεραπείες στις περιπτώσεις κληρονομικών ασθενειών.

Ακόμα, μελετάται ο συνδυασμός της κυτταρικής με τη γονιδιακή θεραπεία. Στην περίπτωση αυτή τα βλαστοκύτταρα εφοδιάζονται με γονίδια τα οποία ενισχύουν τις θεραπευτικές τους δυνατότητες ή διορθώνουν τα παθολογικά γονίδια, όπως στην περίπτωση της μεσογειακής αναιμίας. Τα βλαστοκύτταρα είναι η νέα εποχή στην ιατρική!

Γιατί η οικογενειακή φύλαξη είναι σημαντική

Τα βλαστοκύτταρα μπορούν να φυλαχθούν σε θερμοκρασία υγρού αζώτου για χρονικό διάστημα που ξεπερνάει κατά πολύ την ανθρώπινη ζωή. Έχει υπολογισθεί ότι μετά από 2.000 χρόνια κρυοσυντήρησης τα βλαστοκύτταρα θα έχουν χάσει τις βιολογικές τους ιδιότητες. Η οικογενειακή φύλαξη των βλαστοκυττάρων εξασφαλίζει την άμεση πρόσβαση σε νεαρά κύτταρα για θεραπείες που σήμερα πραγματοποιούνται, αλλά και για όλες αυτές του μέλλοντος. Με τις σημερινές εφαρμογές έχει υπολογισθεί ότι η πιθανότητα χρήσης ενός τέτοιου δείγματος σε όλη τη ζωή του ατόμου είναι περίπου 1/200, ενώ αναφέρεται ότι ένα στα τρία άτομα άνω των 60 ετών θα μπορούσαν να ωφεληθούν σήμερα από τις εφαρμογές των βλαστοκυττάρων. Η πιθανότητα χρήσης του δείγματος μέχρι την ηλικία των 20 ετών για την περίπτωση καρκίνου ή λευχαιμίας έχει υπολογισθεί 1/2000 και η πιθανότητα αυτή διπλασιάζεται αν υπάρχει και ιστοσυμβατός αδελφός.

Τα βλαστοκύτταρα είναι απόλυτα ιστοσυμβατά με το ίδιο το παιδί διότι αποτελούν μέρος του σώματός του. Στις εφαρμογές τις αναγεννητικής ιατρικήςκαι στα αυτοάνοσα νοσήματα επιβάλλεται ο ασθενής να έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα. Συνεπώς σε αυτές τις περιπτώσεις τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο ίδιο το παιδί.

Τα βλαστικά κύτταρα όμως έχουν υψηλού βαθμού ιστοσυμβατότητα με τα αδέλφια και τους γονείς, δεδομένου ότι η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται. Στις αιματολογικές ασθένειες όπου επιτρέπεται η ανταλλαγή βλαστοκυττάρων μέσα στην οικογένεια, τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται στα ιστοσυμβατά μέλη για τη θεραπεία της λευχαιμίας και του καρκίνου. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία κληρονομικών ασθενειών του αίματος, όπως η μεσογειακή αναιμία.

Αυτόλογες ή αλλογενείς μεταμοσχεύσεις; Τι είναι ασφαλέστερο;

Η μεταμόσχευση των οργάνων μεταξύ ιστοσυμβατών ατόμων είναι δυνατή με τη χρήση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, χωρίς όμως να αποκλείεται η απόρριψη του μοσχεύματος. Η δυνατότητα δημιουργίας αυτόλογων οργάνων από βλαστοκύτταρα είναι μία ευοίωνη προοπτική για το μέλλον των μεταμοσχεύσεων.

Σε ότι αφορά τη χρήση βλαστοκυττάρων σε θεραπευτικές εφαρμογές η αυτόλογη χρήση, εφ όσον αυτή είναι δυνατή είναι και η προτιμότερη, επειδή στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει πιθανότητα απόρριψης. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί ένα υγειές αυτόλογο μόσχευμα, η δεύτερη καλύτερη επιλογή είναι ο ιστοσυμβατός συγγενής αδελφός. Στις περιπτώσεις αυτές λόγω της γενετικής συγγένειας η απόρριψη είναι σπάνια ενώ στις απελπιστικές περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ούτε υγειές αυτόλογο μόσχευμα ούτε ιστοσυμβατός αδελφός, αναγκαστικά χορηγείται αλλογενές (ξένο) μόσχευμα από άγνωστο δότη.

Στην περίπτωση χορήγησης αλλογενούς μοσχεύματος από άγνωστο δότη, υπάρχουν κίνδυνοι οξείας ή χρόνιας απόρριψης του μοσχεύματος με κίνδυνο της ζωής του ασθενούς αφού η πιθανότητα απόρριψης του μοσχεύματος είναι 50%. Η χρόνια απόρριψη απαιτεί τη συνεχή λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, τα οποία έχουν πολλές παρενέργειες στον ασθενή και έχει παρατηρηθεί ότι η αλλογενής μεταμόσχευση προκαλεί εκ νέου καρκινικούς όγκους στους μεταμοσχευθέντες ασθενείς.

Πως μπορώ να εξασφαλίσω περισσότερο την οικογένειά μου;

Η οικογενειακή φύλαξη παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια δεδομένου ότι γνωρίζουμε την προέλευση των βλαστοκυττάρων και ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών και κληρονομικών ασθενειών του αίματος. Η ιστοσυμβατότητα σαφώς είναι καλύτερη μέσα στην οικογένεια σε σχέση με τον άγνωστο δότη και το βασικότερο είναι ότι μπορούμε να ελέγξουμε τα βλαστοκύτταρα της οικογένειάς μας για την ύπαρξη προδιάθεσης για λευχαιμία. Στη δημόσια φύλαξη ο έλεγχος για προδιάθεση για λευχαιμία δεν πραγματοποιείται, γι’ αυτό το 5% των υποτροπών της λευχαιμίας μετά από αλλογενή μεταμόσχευση οφείλεται σε εμφάνιση λευχαιμίας στα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν από άγνωστο δότη. Η ύπαρξη προλευχαιμικών κλώνων δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στην οικογενειακή και τη δημόσια φύλαξη. Επειδή στη δημόσια φύλαξη τα δείγματα φυλάσσονται ανώνυμα, σε περίπτωση που ένας δότης αρρωστήσει από λευχαιμία δεν μπορεί να αναγνωριστεί το δείγμα του και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της μεταφοράς προλευχαιμικών κλώνων στον ασθενή που θα τα πάρει. Επί πλέον η οικογένεια για την ανεύρεση ενός ιστοσυμβατού μοσχεύματος από δημόσια τράπεζα θα κληθεί να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό, σε σχέση με το κόστος της φύλαξης σε οικογενειακή τράπεζα και χωρίς καμία εγγύηση επιστροφής χρημάτων ή χορήγησης ενός άλλου μοσχεύματος σε περίπτωση απόρριψης του πρώτου, που είναι και η συνηθέστερη επιπλοκή.

Οι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις

Η Biohellenika έχει αξιολογηθεί ως το καλύτερο Εργαστήριο Επεξεργασίας Βλαστοκυττάρων στην Ευρώπη, στεγάζεται σε υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, είναι διεθνώς διαπιστευμένη από την ΑΑΒΒ και στελεχώνεται από επαγγελματίες ιατρούς ειδικά εκπαιδευμένους για την προετοιμασία μοσχευμάτων από βλαστοκύτταρα για μεταμοσχεύσεις. Η Biohellenika είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία οικογενειακής φύλαξης που δείγματά της έχουν χρησιμοποιηθεί για αυτόλογες θεραπείες.

ΠΑΘΗΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ALZHEIMER

3


ΑΛΩΠΕΚΙΑ

35

ΑΝΟΙΑ

3

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ

55

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ

2

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΝΙΓΓΑΣ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

4

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΑΔΩΝ

1

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ

1

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΣΤΗΘΟΥΣ

1

ΑΥΤΙΣΜΟΣ

224

ΑΥΤΟΑΝΟΣΟ ΝΟΣΗΜΑ

5

ΔΙΑΒΗΤΗΣ Ι

5

ΔΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ

1

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

6

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ

9

ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

1

ΕΛΚΟΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

1

ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΜΑ

1

ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

1

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ HΑSHIMOTO

1

ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ

80

ΙΠΠΟΥΡΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1

ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΩΣΗ ΒΑΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ

1

ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

1

ΜΥΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ

3

ΜΥΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ

2

ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

1

ΝΟΣΟΣ DUCHENE

1

ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΑ Lewy

1

ΝΟΣΟΣ ΠΑΡΚΙΝΣΟΝ

2

ΟΓΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

1

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

220

ΠΑΡΕΓΓΕΦΑΛΙΔΙΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ

4

ΠΛΑΓΙΑ ΑΜΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

6

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

1

ΣΑΡΚΩΜΑ

1

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

17

ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ

1

PRP ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

15

PRP ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ

80

ΣΥΝΟΛΟ

804


Η υψηλή ποιότητα επεξεργασίας των δειγμάτων πιστοποιείται με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ακολουθεί η εταιρεία, αλλά έχει κριθεί και στην πράξη με τη χορήγηση δειγμάτων για θεραπείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματα των αποψύξεων των δειγμάτων επιβεβαίωσαν την αξιοπιστία και εγκυρότητα του συστήματος αποθήκευσης, αφού η βιωσιμότητα των κυττάρων ξεπερνούσε κατά πολύ τον διεθνώς αποδεκτό μέσο όρο.

Η φιλοσοφία των ιατρών που δημιούργησαν και στηρίζουν τη λειτουργία της Biohellenika είναι οι θεραπευτικές χρήσεις των βλαστοκυττάρων και η ενημέρωση της οικογένειας και της επιστημονικής κοινότητας για τις δυνατότητες που της δίνει η φύλαξη. Προϋπόθεση για αυτά αποτελεί η διαρκής ενημέρωση, η βαθιά γνώση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα των βλαστοκυττάρων και η δέσμευση για παροχή υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ

614

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

22

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

145

ΛΑΡΙΣΑ

1

ΚΑΒΑΛΑ

1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

1

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

2

ΚΥΠΡΟΣ

2

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

1

ΣΚΟΠΙΑ

15

ΣΥΝΟΛΟ

804

Όσοι περισσότεροι άνθρωποι φυλάξουν τα βλαστοκύτταρά τους, τόσο περισσότερες μεταμοσχεύσεις θα γίνονται με αποτέλεσμα την καλύτερη υγεία!!!

Διαβάστε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες που σας προσφέρει η Biohellenika για τη συλλογή του μέγιστου αριθμού βλαστοκυττάρων κατά τον τοκετό και ενημερωθείτε για τα οφέλη του παιδιού σας και της οικογένειάς σας!

ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ - ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ ΣΤΗ ΛΑΚΤΟΖΗ dna

Μάθετε αν διατρέχετε κίνδυνο να αναπτύξετε κοιλιοκάκη και αν έχετε δυσανεξία στην λακτόζη, με μια απλή και ανώδυνη εξέταση που θα κάνετε μια φορά στη ζωή σας.

Το DNA που είναι ο κώδικας του ανθρώπινου οργανισμού, περιέχει το γενετικό υλικό και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της υγείας μας. Η ακατάλληλη διατροφή αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση κοινών παθήσεων. Κάποια γονίδια που σχετίζονται με τη διατροφή, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση, στην εξέλιξη καθώς και στη σοβαρότητα πολλών κοινών παθήσεων.

Τι είναι το Celiac Disease and Lactose Test

Το CDL Test είναι ένα γενετικό τεστ που ελέγχει γονιδιακούς πολυμορφισμούς οι οποίοι σχετίζονται με την ανάπτυξη της κοιλιοκάκης και την δυσανεξία στη λακτόζη.

Το αποτέλεσμα του τεστ περιλαμβάνει μια προσωπική αναφορά με οδηγίες και επισημάνσεις που αφορούν διατροφικές και προσωπικές συνήθειες. Οι οδηγίες αυτές είναι το κλειδί για τη μακροχρόνια πρόληψη της υγείας, καθώς επιτρέπουν να σταματήσουμε την εμφάνιση ή την εξέλιξη της νόσου παρεμβαίνοντας διατροφικά.

Γιατί πρέπει να κάνουμε το Celiac Disease and Lactose Test

 1. για να αποκλείσουμε την ανάπτυξη της νόσου*
 2. γιατί σε κάποιους ανθρώπους που εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου και δεν έχουν υποβληθεί σε βιοψία παρά μόνο σε αγωγή αποχής από τη γλουτένη, είναι ο μοναδικός τρόπος για να διαπιστώσουμε αν τα συμπτώματα αυτά οφείλονται στην κοιλιοκάκη.
 3. γιατί ενδείκνυται στον καθένα ο οποίος εμφανίζει συμπτώματα της νόσου ενώ έχει αρνητικά αποτελέσματα σε ορολογικές αναλύσεις.

* πηγή The University of Chicago

Είναι η κοιλιοκάκη μια σπάνια νόσος;

Η κοιλιοκάκη δεν είναι καθόλου σπάνια, προσβάλλει πάνω από το 1% του πληθυσμού και μπορεί να εμφανιστεί ή να διαγνωσθεί σε οποιαδήποτε ηλικία.

Τι συμβαίνει όταν η κοιλιοκάκη παραμένει αδιάγνωστη;

Όσοι πάσχουν μακροχρόνια από τη νόσο και εξακολουθούν να παραμένουν αδιάγνωστοι και χωρίς θεραπεία, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν τις μακροπρόθεσμες επιπλοκές της νόσου, όπως είναι η οστεοπόρωση, η υπογονιμότητα, το εντερικό λέμφωμα, οι νευρολογικές διαταραχές.

Τι είναι η κοιλιοκάκη;

Είναι μια αυτοάνοση κληρονομική διαταραχή η οποία εμφανίζεται μετά από την κατανάλωση γλουτένης και επηρεάζει τη διαδικασία της πέψης (δυσαπορρόφηση βασικών ουσιών) στο επίπεδο του λεπτού εντέρου. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη διαταραχή και άλλων συστημάτων του οργανισμού προκαλώντας συμπτώματα όπως: χρόνια διάρροια ή δυσκοιλιότητα, συχνά κοιλιακά άλγη, μετεωρισμοί, αρθραλγίες, νευρολογικές διαταραχές, μυϊκές κράμπες, ερπητοειδής δερματίτιδα, καθ έξιν αποβολές.

Η κοιλιοκάκη μπορεί επίσης να σχετίζεται και με διάφορα αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και οι θυρεοειδικές παθήσεις. Η κοιλιοκάκη είναι ανεπαρκώς διαγνωσμένη (σε ποσοστό 10% επί των πασχόντων)

Οι επιπτώσεις εξαιτίας της κοιλιοκάκης έχουν πολλαπλασιαστεί 4 φορές τα τελευταία 50 χρόνια.

Τι είναι η γλουτένη;

Η γλουτένη είναι η κύρια πρωτεΐνη των δημητριακών και βρίσκεται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης όπως το σιτάρι, η σίκαλη, το κριθάρι (ψωμί, ζυμαρικά κ.ά.)


Τι σημαίνει δυσανεξία στη λακτόζη

Η λακτόζη είναι ένας υδατάνθρακας που περιέχεται στο μητρικό γάλα, στις βρεφικές τροφές και γενικότερα στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Η δυσανεξία στη λακτόζη οφείλεται στην ανεπαρκή παραγωγή του ενζύμου λακτάση από τον οργανισμό το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάσπαση της λακτόζης.

Η ανεπαρκής παραγωγή της λακτάσης υπάρχει είτε εκ γενετής από πολυμορφισμό του γιονιδίου που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του ενζύμου ή αναπτύσεται δευτερογενώς σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής.

Η δυσανεξία στη λακτόζη εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως διάρροια, ναυτία, μετεωρισμοί, κοιλιακά άλγη, τα οποία εμφανίζονται εντός 30-60 λεπτών μετά την κατανάλωση γάλακτος.

Η κοιλιοκακη μπορεί να προσβάλλει τα παιδιά;

Η κοιλιοκακη είναι μια κληρονομική νόσος που προσβάλλει με τον ίδιο ρυθμό ενήλικες, βρέφη και παιδιά. Ένα παιδί διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξει κοιλιοκάκη όταν κάποιο μέλος της οικογένειας (γονείς ή αδέλφια) πάσχει από τη νόσο.

Τα πρώτα συμπτώματα που οδηγούν στο γιατρό είναι οι γαστρεντερικές ενοχλήσεις, οι συχνές και δύσοσμες κενώσεις και η απώλεια ή στασιμότητα βάρους.

Ο γενετικός έλεγχος μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μετά τη γέννηση, ακόμα και με το αίμα του ομφάλιου λώρου.

Zητήστε το ειδικό κιτ

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο

fylladio

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΩΣΗ

Οι καρδιαγγειακές παθήσεις περιλαμβάνουν μια σειρά παθήσεων της καρδιάς και των αγγείων και αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Η θρόμβωση οφείλεται σε αλληλεπιδράσεις πολλαπλών γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη της ασθένειας. Σήμερα γνωρίζουμε γενετικούς παράγοντες που φαίνεται ότι συμμετέχουν στο μηχανισμό της θρόμβωσης. Μερικά από τα γονίδια τα οποία αποτελούν σημαντικούς γενετικούς δείκτες για την προδιάθεση καρδιαγγειακών νοσημάτων, θρομβοεμβολικής νόσου ή αθηρωμάτωσης είναι τα εξής:

A. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟ

1. Παράγοντας πήξης του αίματος V-LEIDEN ή Factor V Leiden (F5)

Είναι η πιο συχνή αιτία κληρονομούμενης θρομβοφιλίας. Το γονίδιο ευθύνεται επίσης για αυτόματες αποβολές στις εγκύους.

2. Προθρομβίνη ή παράγοντας πήξης ΙΙ (FII) ή F2

Αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή θρομβοφιλίας, μετά τον παράγοντα V-Leiden. Πρόκειται για κληρονομούμενο παράγοντα κινδύνου για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και αυτόματη αποβολή του εμβρύου.

3. Γονίδιο της Υπερομοκυστεϊναιμίας ή Μεθυλτετραϋδροφυλλική αναγωγάση ή ρεδουκτάση του τετραϋδροφολικού μεθυλενίου (MTHFR)

Η υπερομοκυστεϊναιμία, η προδιαθεσικό παράγοντα, η οποία οφείλεται σε μεταλλάξεις του γονιδίου MTHFR αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό παράγοντα κινδύνου για τη δημιουργία σοβαρών φλεβικών και αρτηριακών θρομβώσεων με αποτέλεσμα την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου ή εγκεφαλικών επεισοδίων.

4. Παράγοντας πήξης XIII - υπομονάδα Α– FXIII (Γονίδιο F13A1)

Η ανεπάρκεια του παράγοντα ΧΙΙΙ μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατη αιμορραγική διάθεση, ενώ αποτελεί σπάνιο αίτιο καθ έξη αποβολών. Συγκεκριμένος πολυμορφισμός αποτελεί ισχυρό προστατευτικό παράγοντα εναντίον της εμφάνισης θρομβοεμβολικών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

5. Αναστολέας του Ενεργοποιητή του Πλασμινογόνου 1 [Plasminogen Activator Inhibitor 1 (PAI-1), (Γονίδιο PLANH1)]

Πολυμορφισμός του γονιδίου αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για τη δημιουργία σοβαρών θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Η συγγενής έλλειψη του γονιδίου εκδηλώνεται με αιμορραγική διάθεση του ατόμου.

6. Υποδοχέας της ενδοθηλιακής πρωτεΐνης C [Endothelial Protein C Receptor (EPCR) (Γονίδιο PROCR)]

Μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί στο γονίδιο PROCR1 έχουν συσχετιστεί τόσο με βαριά αγγειακά θρομβοεμβολικά επεισόδια, όσο και με προδιάθεση για την εμφάνιση βαριών καρδιαγγειακών διαταραχών, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο απλότυπος Α1 σε ομοζυγωτία έχει βρεθεί ότι δρα προστατευτικά σε άτομα με FV-Leiden ενώ ο απλότυπος Α3 αυξάνει τον κίνδυνο θρομβώσεων, θρομβοεμβολικών παθήσεων αλλά και αυτόματων αποβολών.

B. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ, ΚΑΙ ΑΘΗΡΩΜΑΤΩΣΗ

1. Απολιποπρωτεΐνη Β [Apolipoprotein B (γονίδιο ApoB)]

Μεταλλάξεις του γονιδίου σχετίζονται με την πρώιμη αθηρωμάτωση των αγγείων, έμφραγμα μυοκαρδίου και αυξημένα ποσά χοληστερόλης (LDL-VLDL) στο πλάσμα. Στην υπερχοληστερολαιμία τύπου Β (ligand-familial defective (FDB) Apo B-100 OMΙM 144010) που είναι αυτοσωματική υπερέχουσα κληρονομική νόσος, εξετάζονται 2 κυρίως μεταλλάξεις: R3500Q και R3531C. Γενικά όταν διερευνάται η υπερχοληστερολαιμία ως αυτοσωμική κληρονομική νόσος με συνυπερέχοντα χαρακτήρα εξετάζονται τρεις μεταλλάξεις: R3500Q, R3500W, H3543Y. Στην οικογενή υποβηταλιποπρωτεϊναιμία (Hypobetalipoproteinemia) εξετάζεται όλο το γονίδιο.

2. Απολιποπρωτεϊνη Ε [Apolipoprotein E (γονίδιο ApoE)]

Συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί (απλότυποι) του γονίδιου ApoE σχετίζονται με τη νόσο Alzheimer, την αθηρωματική στένωση των αγγείων, το έμφραγμα μυοκαρδίου, αυξημένα ποσά χοληστερόλης και β-λιποπρωτεΐνης και υπερλιποπρωτεϊναιμία τύπου ΙΙΙ.

3. β-Ινωδογόνο [Beta-Fibrinogen (FGB) (Γονίδιο FGB)]

Αποτελεί σημαντική συμπληρωματική εξέταση πιστοποίησης της καλής λειτουργίας του πηκτικού μηχανισμού.

4. Ενδοθηλιακή συνθετάση του νιτρικού οξειδίου [Endothelial nitric oxide synthase = eNOS), Γονίδιο NOS3]

Η ανεπάρκεια του ένζυμου eNOS, εξαιτίας συγκεκριμένων μεταλλάξεων, αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως η στεφανιαία σπαστική στηθάγχη, αλλά και πρόωρου εμφράγματος του μυοκαρδίου. Ακόμα αυτό το ένζυμο σχετίζεται, ιδίως σε γυναίκες που βρίσκονται σε κύηση, με υπέρταση.

5. Γλυκοπρωτεΐνη ΙΙΙa των αιμοπεταλίων [(Human Platelet Antigen 1 (HPA1), Integrin beta 3, Platelet glycoprotein IIIa (Gp IIIa) (Γονίδιο ITGB3)]

Μεταλλάξεις στο γονίδιο ITGB3 αποτελούν προγνωστικό δείκτη κινδύνου για πρόωρο έμφραγμα του μυοκαρδίου σε νεαρά άτομα καθώς και για τη δημιουργία θρομβώσεων σε μετεγχειρητικούς ασθενείς (διάνοιξη στεφανιαίων αγγείων με τη μέθοδο stent).

6. Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης [Angiotensin – Converting Enzyme, (Γονίδιο ACE)]

Μεταλλάξεις προσθήκης ή απαλοιφής κατά μήκος του γονίδιου ACE σχετίζονται με: χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, υπερτροφία της αριστερής κοιλίας στη μέση ηλικία, εμφάνιση στεφανιαίας νόσου ιδιαίτερα στους καπνιστές, ενώ επιπλέον αποτελεί πιθανό προδιαθεσικό δείκτη για υπέρταση.

7. Λεμφοτοξίνη Α (Lymphotoxin A), Παράγοντας νέκρωσης των όγκων Β [(Tumor Necrosis Factor B, TNFB), (Γονίδιο LTA)]

Η ανίχνευση δύο πολυμορφισμών αποτελεί σημαντικό προδιαθεσικό δείκτη κινδύνου για την εμφάνιση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, ιδιαίτερα σε άτομα που φέρουν οικογενειακό ιστορικό.

Δειγματοληψία

Γίνεται λήψη 6ml ολικού αίματος σε σωληνάρια με αντιπηκτικό EDTA (σωληνάρια κενού γενικής αίματος). Το δείγμα μέχρι την αποστολή του στα εργαστήριά μας φυλάσσεται στη συντήρηση στους 4°C.

Μέθοδος ανίχνευσης

Η εξέταση για πιθανή προδιάθεση σε κάποια από τις παραπάνω ασθένειες πραγματοποιείται στο DNA που απομονώνεται από τα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος. Έπειτα αναλύεται η γενετική σύσταση του κάθε ατόμου σε ένα ή περισσότερα γονίδια για συγκεκριμένες μεταλλάξεις ή πολυμορφισμούς. Για την ανάλυση χρησιμοποιείται η μέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) μέσω της οποίας ενισχύονται καθορισμένα τμήματα του DNA σε πολλά αντίγραφα.

Έπειτα ακολουθείται η μέθοδος του ανάστροφου υβριδισμού επάνω σε ειδικές ταινίες όπου βρίσκονται καθηλωμένες συγκεκριμένες ακολουθίες γενετικού υλικού που φέρουν ή όχι τη μετάλλαξη ή τον πολυμορφισμό.

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο

fylladio

Στάδια Λήψης

Στάδια λήψης, επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης των βλαστικών κυττάρων του πολφού των νεογιλών δοντιών

 1. Οι γονείς προμηθεύεστε το κιτ μεταφοράς του νεογιλού δοντιού από την εταιρεία μας μετά από την αναλυτική ενημέρωση και συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.
 2. Διατηρείτε το κιτ μεταφοράς στη συντήρηση του ψυγείου για τουλάχιστον 12 – 15 ώρες πριν την εξαγωγή του δοντιού.
 3. Μετά την εξαγωγή ο οδοντίατρος τοποθετεί το νεογιλό δόντι στο φιαλίδιο με το υγρό της κρυοσυντήρησης.
 4. Τοποθετείτε το φιαλίδιο με το νεογιλό δόντι στο κιτ μεταφοράς και το αποστέλλετε άμεσα μετά από συνεννόηση με την εταιρεία.
 5. Στα πιστοποιημένα εργαστήρια της Biohellenika το νεογιλό δόντι επεξεργάζεται με την αφαίρεση του πολφού. Η διαδικασία συνεχίζεται με την απομόνωση και μέτρηση των βλαστικών κυττάρων από τον πολφικό ιστό.

Οι γονείς παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό φύλαξης, το οποίο περιγράφει την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των κυττάρων, συνοδευμένο με τις απαραίτητες εργαστηριακές μετρήσεις.

Χρήσιμες Πληροφορίες

 • Η φύλαξη των βλαστοκυττάρων για λόγους ασφαλείας του δείγματος γίνεται σε δυο διαφορετικά μέρη, στα εργαστήρια της Biohellenika στην Αθήνα και στα εργαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 • Η λήψη των βλαστικών κυττάρων από δυο νεογιλά δόντια παρέχει ικανοποιητικό αριθμό βλαστικών κυττάρων για ασφαλή θεραπευτική χρήση.
 • Η αφαίρεση του νεογιλού δοντιού προτείνουμε να γίνεται από τον οδοντίατρο σας και μάλιστα στα αρχικά στάδια κινητικότητας. Νεογιλά δόντια τα οποία έχουν έντονη και παρατεταμένη κινητικότητα μπορεί τελικά να μην περιέχουν βλαστοκύτταρα.
 • Σε περίπτωση απουσίας του οδοντιάτρου σας ή γιατί δεν έχετε προμηθευτεί έγκαιρα το κιτ φύλαξης σας προτείνουμε να τοποθετήσετε το νεογιλό δόντι σε ένα ποτήρι με γάλα (παστεριωμένο) στη συντήρηση του ψυγείου. Επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ζητήστε το κιτ συλλογής.

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου