Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Οι επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις βλαστοκυττάρων έχουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης

Τα βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟΠΑ) σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις δημόσιες τράπεζες  χρησιμοποιούνται μόνο για τη θεραπεία των κακοήθων ασθενειών. Για τις θεραπείες αυτές φυλάσσονται σε μία συσκευασία και μία χρήση και ο  αριθμός των βλαστοκυττάρων που θα χορηγηθούν θα πρέπει να είναι ανάλογος με το βάρος του ασθενή. Στην περίπτωση που ο αριθμός των βλαστοκυττάρων είναι μεγαλύτερος σε σχέση με το βάρος του ασθενή  τότε υποχρεωτικά θα χορηγηθούν όλα τα βλαστοκύτταρα, χωρίς δυνατότητα δεύτερης χρήσης. Στην αυτόλογη χρήση ο επί πλέον αριθμός  βλαστοκυττάρων για τη θεραπεία κακοήθων ασθενειών έχει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, για τις αλλογενείς χρήσεις όμως αυξάνει το ποσοστό της απόρριψης. Το ΟΠΑ  δεν χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία  κακοήθων ασθενειών, αλλά και για τραυματικές και εκφυλιστικές παθήσεις. Για την εγκεφαλική παράλυση και τον αυτισμό κάθε συλλογή βλαστοκυττάρων είναι χρήσιμη. Έχει βρεθεί ότι οι επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις βλαστοκυττάρων έχουν καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτόν σήμερα χρησιμοποιούνται τροποποιημένες συσκευασίες φύλαξης των βλαστοκυττάρων, οι οποίες να είναι σύμφωνες με το νόμο και να εξασφαλίζουν πολλαπλές χρήσεις. Οι επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις φαίνεται ότι δρουν κατ επανάληψη στον εγκέφαλο και πολλαπλασιάζουν την επίδραση τους στα νευρικά κύτταρα.

Η ποσότητα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος που θα συλλέξει ο γυναικολόγος εξαρτάται από τις συνθήκες του τοκετού και σε μερικές περιπτώσεις λόγω επιπλοκών μπορεί να είναι μικρός. Επειδή τα βλαστοκύτταρα αυτά είναι πολύτιμα και αποτελούν τη βάση των θεραπειών,  για το λόγο αυτόν σήμερα γίνονται προσπάθειες στα εργαστήρια  να πολλαπλασιαστούν, ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα των μικρών όγκων και λίγων κυττάρων. Ο επιτυχής κυτταρικός πολλαπλασιασμός των βλαστοκυττάρων του ΟΠΑ θα προσφέρει  για θεραπείες πολλές συλλογές οι οποίες σήμερα είτε απορρίπτονται είτε φυλάσσονται ως μικρού όγκου.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - AChecker