Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

H BIOHELLENIKA ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η BIOHELLENIKA σταθερά προσηλωμένη στην ποιότητα και την ανάπτυξη επιμένει στην πιστοποίηση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, αναπτύσσει νέα προϊόντα των οποίων τις διαδικασίες φροντίζει να δημοσιεύει σε διεθνή περιοδικά για να χρησιμοποιούνται και από άλλους επιστήμονες και να ελέγχεται η αξιοπιστία τους. Στα πλαίσια αυτής της ανάπτυξης δημοσίευσε το πρωτόκολλο απομόνωσης των βλαστικών κυττάρων από τα νεογιλά δόντια και τους φρονιμίτες για το οποίο επιστήμονες από όλο τον κόσμο εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη χρήση του. A simple method for the quantitation of the stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth using a luminescent cell viability assay. N Tsagias • K-Kouzi Koliakos • Th. Spyridopoulos • M. Pitiakoudis • I. Korpeti • G. Koliakos. Cell Tissue Bank DOI 10.1007/s10561-013-9419-4.

Τα νεογιλά δόντια αποτελούν πηγή νεαρών βλαστοκυττάρων, μεσεγχυματικού τύπου, τα οποία έχουν χρήση στην αποκατάσταση οργάνων, έχουν μεγάλη αναγεννητική ικανότητα και η χρήση τους στο μέλλον θα αλλάξει τα υλικά των εμφράξεων και των εμφυτευμάτων. Σήμερα για τα σφραγίσματα χρησιμοποιούνται πορσελάνες και ρητίνες, υλικά τα οποία δεν αφομοιώνονται από την μητρική ουσία του δοντιού με αποτέλεσμα να αφήνουν κενά τα οποία οδηγούν στην πτώση των σφραγισμάτων και στη μόλυνση του πολφού.

Η διαδικασία της απομόνωσης των βλαστοκυττάρων από το νεογιλό δόντι και τον φρονιμίτη είναι λεπτή και χρειάζεται κατάλληλο χειρισμό και εμπειρία. Τα νεογιλά δόντια περιέχουν περισσότερα βλαστοκύτταρα εάν αφαιρούνται στα πρώτα στάδια κινητικότητας. Οι φρονιμίτες, όπως και δόντια μη τερηδονισμένα τα οποία αφαιρούνται για ορθοδοντικούς σκοπούς είναι επίσης κατάλληλα για την αποθήκευση βλαστοκυττάρων. Τα βλαστοκύτταρα των δοντιών εκφράζουν πέραν των άλλων και δείκτες νευρικών κυττάρων και για το λόγο αυτό σήμερα δοκιμάζονται στην αποκατάσταση τραυματισμών του νευρικού συστήματος. Στα πλαίσια αυτά η Biohellenika υποστηρίζει διδακτορική διατριβή η οποία έχει ως θέμα την αποτελεσματικότητα της χρήσης των βλαστοκυττάρων του δοντιού στη διατομή των νεύρων. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά και κλινικά.

To εργαστήριο της Biohellenika έχει να επιδείξει σημαντική εμπειρία στην απομόνωση και φύλαξη βλαστοκυττάρων από τον πολφό των δοντιών. Η ερευνητική ομάδα της Biohellenika επίσης έχει προχωρήσει στην παραγωγή της σημαντικότερης δομικής πρωτεΐνης του δοντιού που είναι η οδοντίνη, η οποία αποτελεί και την μητρική του ουσία. Η οδοντίνη προτείνεται ως πρώτη ύλη δημιουργίας υλικού σφραγισμάτων τα οποία λόγω της απόλυτης συνάφειας με την γειτονική οδοντίνη είναι περισσότερο στερεά και πλήρως συνεχόμενη με την υγιή οδοντίνη. Δεν δημιουργούνται ρωγμές ανάμεσα στην παλιά και στην προστιθέμενη οδοντίνη, όπως στην περίπτωση των τεχνητών υλικών έμφραξης, οι οποίες επιτρέπουν τη διασπορά μικροβίων μέσα στον πολφό.

Η Biohellenika βρίσκεται στην τελική φάση αξιολόγησης μελέτης για την ταυτοποίηση των πληθυσμών των βλαστοκυττάρων τα οποία βρίσκονται στον ιστό του ομφαλίου λώρου. Ο ιστός του ομφαλίου λώρου περιέχει περισσότερους του ενός πληθυσμούς βλαστοκυττάρων, οι οποίοι βρίσκονται έξω από το εξωτερικό τοίχωμα των ομφαλικών αγγείων και για το λόγο αυτό κατά την επεξεργασία τα αγγεία του ομφαλίου λώρου αφαιρούνται εξ ολοκλήρου και επεξεργάζεται μόνο το περιφερικό τμήμα του ιστού. Το τοίχωμα των αγγείων δεν περιέχει βλαστοκύτταρα και ως εκ τούτου η ανάμειξη του ελαττώνει την ποιότητα του τελικού δείγματος.

Ένας εκ των πληθυσμών των κυττάρων του ιστού του ομφαλίου λώρου περιέχει πλέον αρχέγονα βλαστοκύτταρα τα οποία ακόμα δεν έχουν αναπτύξει την ιστοσυμβατότητα και αυτό δίνει ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα στην οικογενειακή φύλαξη, όπου τα κύτταρα αυτά χρησιμοποιούνται με μεγαλύτερη ευκολία μέσα στην οικογένεια.

Σχετικά με τα βλαστοκύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ως προς τον τρόπο απομόνωσης μεταξύ των εργαστηρίων. Η Biohellenika έχει αναπτύξει και δημοσιεύσει μια μέθοδο κατά την οποία τα βλαστοκύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου λαμβάνονται από όλο το μήκος του με ειδική μέθοδο απομόνωσης, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένο αριθμό βλαστοκυττάρων τα οποία και καταψύχονται. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει αφ ενός μεν τη φύλαξη του συνόλου των βλαστοκυττάρων και αφ ετέρου βλαστοκύτταρα έτοιμα προς χρήση. Οι δύο αυτές παρατηρήσεις διαφοροποιούν την υπηρεσία της Biohellenika σε σχέση με άλλων εργαστηρίων στα οποία λαμβάνεται ένα μικρό κομμάτι ομφαλίου λώρου το οποίο στη συνέχεια τεμαχίζεται σε μικρότερα τεμάχια και καταψύχεται ως έχει, χωρίς προηγούμενη απομόνωση των κυττάρων. Η υπηρεσία αυτή μειονεκτεί κυρίως διότι δεν καταψύχει βλαστοκύτταρα αλλά ιστό, για τον οποίο σήμερα δεν υπάρχει ασφαλής μέθοδος κατάψυξης. Επομένως η φύλαξη ιστού ομφαλίου λώρου δεν εξασφαλίζει στην οικογένεια την ποιότητα και ποσότητα των βλαστοκυττάρων που επιτρέπει την ασφαλή χρήση τους.

Κ ΚΟΥΖΗ-ΚΟΛΙΑΚΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ BIOHELLENIKA

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου