Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα
ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ BIOHELLENIKA

H επιστημονική ομάδα της Biohellenika δημοσίευσε μια νέα μελέτη, στο διεθνές περιοδικό Histology-Histopathology 2015 (τεύχος 30), η οποία δίνει νέες  πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφαλίου λώρου.  O ιστός του ομφαλίου λώρου περιέχει μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα τα οποία σήμερα χρησιμοποιούνται είτε  για τη θεραπεία κακοήθων ασθενειών σε συνδυασμό με το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, είτε για τη θεραπεία αυτοάνοσων και εκφυλιστικών παθήσεων.

Σύμφωνα με τη  μελέτη ο  ιστός του ομφαλίου λώρου περιέχει πολλούς  πληθυσμούς βλαστοκυττάρων, οι οποίοι έχουν διαφορετικές ιδιότητες.  Για το λόγο αυτόν απαιτείται ιδιαίτερη εργαστηριακή μέθοδος για την απομόνωση τους.

Ο τρόπος επομένως της συλλογής τους  έχει μεγάλη σημασία,  διότι αφ ενός μεν δίνει όλους τους διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς και αφ ετέρου την μέγιστη ποσότητα, η οποία  επιτρέπει πολλαπλές και διαφορετικές χρήσεις.

Η Biohellenika δίδει μεγάλη σημασία στη συλλογή αυτών των κυττάρων, εν όψει των  πολλών εφαρμογών στην Αναγεννητική ιατρική,  και εφιστά την προσοχή των γονέων στην αναζήτηση των καλύτερων υπηρεσιών συλλογής και φύλαξης των βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφαλίου λώρου.  


Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου