Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρ ατου ιστού του ομφαλίου λώρου στη θεραπεία του συνδρόμου της χρόνιας απόρριψης των οργάνων - Biohellenika
biohellenika espabiohellenika espa

Χρήσιμα εργαλεία

 

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

 

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

H χρήση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφαλίου λώρου ελαττώνει τις επιπλοκές του συνδρόμου της  χρόνιας απόρριψης μετά τη μεταμόσχευση απλοσυμβατού  αιμοποιητικού μοσχεύματος, στις περιπτώσεις κακοήθων ασθενειών.

Τα μεσεγυχματικά βλαστοκύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου χορηγούμενα  σε επαναλαμβανόμενες δόσεις μείωσαν τη συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου  της  χρόνιας απόρριψης, το οποίο εμφανίζεται  συχνά μετά από  αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, σύμφωνα με μελέτες των   Gao L, et al. J Clin Oncol. 2016 και Lazarus HM and Pavletic SZ. J Clin Oncol. 2016. Τα τελευταία χρόνια στις αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις χρησιμοποιούνται μοσχεύματα μυελού των οστών από  γονείς προς  τα παιδιά ή το αντίθετο. Στις περιπτώσεις αυτές η συμβατότητα περιορίζεται στο 50%, ενώ για τον μυελό θα έπρεπε να ήταν 100%. Για τον λόγο αυτόν ο κίνδυνος οξείας απόρριψης των οργάνων ή χρόνιων επιπλοκών είναι συχνός. Τα όργανα που συχνότερα προσβάλλονται είναι το δέρμα, το έντερο και ο πνεύμονας. Οι επιπλοκές αυτές συμβαίνουν στο 28-60% των ασθενών στις πρώτες 100 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση και  απειλούν την επιβίωση του ατόμου.

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου έχουν ανοσορρυθμιστικές ιδιότητες και χορηγήθηκαν σε 124 ασθενείς  με οξεία λεμφοβλαστική και μυελοβλαστική λευχαιμία καθώς και μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. Όλοι οι ασθενείς  έλαβαν συγγενή μοσχεύματα μυελού από γονείς ή τέκνα (απλοσυμβατά).  Τα μεσεγχυματικά  κύτταρα  του ομφαλίου λώρου χορηγήθηκαν σε 4  δόσεις  και οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για δύο χρόνια. Η χορήγηση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφαλίου λώρου στις απλοσυμβατές  μεταμοσχεύσεις ελάττωσε τη συχνότητα των χρόνιων επιπλοκών, ήταν ασφαλής και ενδείκνυται  ως θεραπεία.

Σήμερα για την αντιμετώπιση του συνδρόμου αυτού χορηγούνται ισχυρά  ανοσοκατασταλτικά φάρμακα,  τα οποία εκτός του υψηλού κόστους έχουν και πολλές παρενέργειες. Ήδη ένα αλλογενές σκεύασμα βλαστοκυττάρων του ιστού του ομφαλίου λώρου κυκλοφορεί στο εμπόριο και χρησιμοποιείται σε κλινικές μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών, αλλά και συμπαγών οργάνων.

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed