Χρήσιμα εργαλεία

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Η Biohellenika ανανέωσε με επιτυχία την πιστοποίηση της κατά ISO 9001:2008

Η Biohellenika σταθερά προσηλωμένη στην ποιότητα επιθεωρήθηκε επιτυχώς χτες στα εργαστήρια-γραφεία της στη Θεσσαλονίκη και σήμερα στα γραφεία της-εργαστήρια στην Αθήνα από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης AJA REGISTARS και έλαβε την πιστοποίηση για την τήρηση  των διαδικασιών σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αυτή είναι  μια  από τις τρεις που διαθέτει η Biohellenika,  οι οποίες συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας  διεθνών προδιαγραφών, το οποίο εξασφαλίζει στους γονείς υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.  Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 εξασφαλίζει την οργάνωση, την ιχνηλασιμότητα και την καλή λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχει η Biohellenika.  Στην πιστοποίηση αυτή προστίθεται η διαπίστευση από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) η οποία ελέγχει το σύνολο των εργαστηριακών εξετάσεων οι οποίες πιστοποιούν την ποιότητα των βλαστοκυττάρων.  Οι από του νόμου προβλεπόμενες εξετάσεις  είναι συγκεκριμένες, αφορούν τη  μητέρα και τα βλαστοκύτταρα και καλούνται οι γονείς να ελέγχουν την εταιρεία που έχουν επιλέξει για τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων των παιδιών τους εάν  έχει διαπιστεύσει το σύνολο των εξετάσεων που προβλέπονται από το νόμο.

Το επιστέγασμα των πιστοποιήσεων που διαθέτει η Biohellenika αποτελεί  η διεθνής διαπίστευση  από την ΑΑΒΒ (American Association of Blood Banks) η οποία ελέγχει το σύνολο των διαδικασιών,  μεθόδων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, θεραπευτικών χορηγήσεων και  παρακολούθησης των ασθενών και δίνει τη δυνατότητα τα βλαστοκύτταρα που φυλάσσονται στα εργαστήρια της  να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  σε όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας,   καθώς και η οικονομική ευρωστία της εταιρείας απετέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για την αδειοδότηση της από το Υπουργείο Υγείας και σήμερα  είναι η πρώτη και η μόνη ιδιωτική τράπεζα βλαστοκυττάρων ομφαλικού αίματος στην Ελλάδα που λειτουργεί  νόμιμα.  Η νόμιμη λειτουργία αποτελεί βασική προϋπόθεση  για να γίνουν δεκτά τα βλαστοκύτταρα για θεραπεία. Η φύλαξη των βλαστοκυττάρων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται σε όλο τον  κόσμο με ενιαίες προδιαγραφές και η οικογένεια διατηρεί το δικαίωμα  να κάνει χρήση των βλαστοκυττάρων σε κάθε νοσοκομείο στον κόσμο, εφ όσον το εργαστήριο που επέλεξε πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed