Από το μαιευτήριο στο εργαστήριο. Η σημασία του χρόνου μεταφοράς - Biohellenika
biohellenika espabiohellenika espa

Χρήσιμα εργαλεία

 

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

 

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Ο χρόνος μεταφοράς  των βλαστοκυττάρων από το μαιευτήριο στο εργαστήριο 

Κ ΚΟΛΙΑΚΟΥ

Καθηγήτρια Ιατρικής ΑΠΘ

Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών της Biohellenika

Οι γονείς για τη φύλαξη των βλαστοκυτάρων των παιδιών τους πρέπει να επιλέγουν διαπιστευμένες τράπεζες με έδρα την Ελλάδα και νόμιμα λειτουργούσες, διότι μόνο τότε είναι διασφαλισμένοι για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η αναζήτηση του δικαίου στα δικαστήρια του εξωτερικού δεν είναι προς όφελος των Ελλήνων γονέων.

Ο χρόνος μεταφοράς του ομφαλοπλακουντιακού αίματος από το μαιευτήριο στο εργαστήριο αποτελεί τον καλύτερο δείκτη ποιότητας και ποσότητας των βλαστοκυττάρων.

Μετά από 30 ώρες διακίνησης, σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες, παραμένει στο δείγμα το 60% του αρχικού αριθμού των βλαστοκυττάρων, μετά από 48 ώρες μόνο το 40%, ενώ μετά από 72 ώρες το 15-20%. Στην πράξη σημαίνει ότι αντίστοιχα ελαττώνεται το βάρος του ασθενή που θα μπορούσε να θεραπευτεί για κακοήθη ασθένεια με τα βλαστοκύτταρα αυτά, κατά 40%, 60% και 80%, αντίστοιχα, λόγω της καθυστερημένης μεταφοράς στο εργαστήριο. Βλαστοκύτταρα που συλλέγονται στις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας και αποστέλλονται στο εξωτερικό έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι με βάση τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ δεν διακινούνται μέσα στο Σαββατοκύριακο και υποχρεωτικά παραμένουν σε αποθηκευτικούς χώρους.

Βιβλιογραφία

Stem Cells Int. 2013;2013:823912. The Assessment of Parameters Affecting the Quality of Cord Blood by

the Appliance of the Annexin V Staining Method and Correlation with CFU Assays. Radke TF et al.

Vox Sang. 2012, 103(2):150-8. Evaluation of overnight storage conditions for autologous peripheral blood

stem cell products: comparison of three different conditions. Seo JY et al

Transfusion 2012,52(5):1079. Predicting overall viability of cord blood harvests. Pope B et al.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed