Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - Biohellenika
biohellenika espabiohellenika espa

Χρήσιμα εργαλεία

 

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

 

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Η BIOHELLENIKA ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΡΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Το αίμα του ομφαλίου λώρου περιέχει τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και συλλέγεται τόσο κατά το φυσιολογικό τοκετό όσο κατά την καισαρική τομή. Η ποσότητα που συλλέγεται σε κάθε τοκετό είναι διαφορετική και εξαρτάται από τις συνθήκες του τοκετού, την εβδομάδα της κύησης και το βάρος του νεογνού. Έχει μεγάλη σημασία η συλλογή της μέγιστης δυνατής ποσότητας του ομφαλοπλακουντιακού αίματος, διότι μόνο έτσι εξασφαλίζεται σημαντικός αριθμός βλαστοκυττάρων ικανός για θεραπευτική δράση. Η αρχική λήψη του αίματος γίνεται στην αίθουσα τοκετών μετά την γέννηση του νεογνού και την κοπή του ομφαλίου λώρου.

Ο πλακούντας αποτελείται από ένα σύνολο μικρών και μεγάλων αγγείων και η αρχική λήψη γίνεται κυρίως από τα μεγάλα αγγεία. Η μικροκυκλοφορία είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι στο τοίχωμα των μικρών αγγείων παραμένει ένας αριθμός  αρχέγονων μεσεγχυματικών κυττάρων τα οποία  έχουν έντονη αγγειογενετική και αναπλαστική  ικανότητα. Επίσης  το ενδοθήλιο των μικρών αγγείων  περιέχει αρχέγονα ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία έχουν αγγειογενετικές ιδιότητες. Η ουσία Wharton επεκτείνεται από τον ομφάλιο λώρο,  διεισδύει στο εσωτερικό του πλακούντα και περιβάλλει τα μικρά αγγεία. Επομένως ο πλακούντας εκτός από πηγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι και πηγή μεσεγχυματικών κυττάρων. Κατά τη διαδικασία της έκπλυσης εκτός από το αίμα συλλέγονται προεδοθηλιακά, αρχέγονα μεσεγχυματικά του τοιχώματος των αγγείων και μεσεγχυματικά της ουσίας Wharton. Το σύνολο των κυττάρων αυτών είναι το πλέον  αποτελεσματικό στην αποκατάσταση του μυελού των οστών, διότι περιέχει σε μεγάλες ποσότητες τα αρχέγονα κύτταρα του μυελού που είναι τα αιμοποιητικά και τα μεσεγχυματικά.

Με την υπηρεσία αυτή συλλέγεται το αίμα που παραμένει μέσα στα μικρά αγγεία του πλακούντα, το οποίο  δεν  μπορεί να συλλεγεί στην αίθουσα τοκετών.  Για το σκοπό αυτό ολόκληρος ο πλακούντας μεταφέρεται κάτω από άσηπτες συνθήκες στο εργαστήριο, όπου ακολουθείται ειδική επεξεργασία έκπλυσης και απομόνωσης βλαστοκυττάρων.  Με την ειδική δημοσιευμένη μέθοδο που χρησιμοποιείται  στα εργαστήρια της Biohellenika, όλα αυτά τα κύτταρα συλλέγονται σε  μια δεύτερη συλλογή, συμπληρωματική της πρώτης. Με τη μέθοδο αυτή τελικά εξασφαλίζεται έως και διπλάσιος αριθμός βλαστοκυττάρων, τα οποία θα κατέληγαν στα άχρηστα μαζί με τον πλακούντα, εάν δεν γίνονταν αυτή η δεύτερη συλλογή.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βλαστοκυττάρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, γιατί το δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές, αλλά και να αντιμετωπίσει τη λευχαιμία σε ενήλικα ασθενή και μάλιστα μεγάλου σωματικού βάρους.  Συνεπώς όσο μεγαλύτερη ποσότητα βλαστοκυττάρων κρυοσυντηρείται  εξαρχής, τόσο περισσότερο εξασφαλισμένο είναι το ίδιο το παιδί, αλλά και η οικογένεια του.

Η ειδική αυτή μέθοδος λήψης βλαστοκυττάρων από το εσωτερικό του πλακούντα που χρησιμοποιείται στην Biohellenika έχει αναγνωριστεί και βραβευτεί πολλές φορές,  αναφέρονταν επί μία εβδομάδα το Φεβρουάριο του 2008 στο διαδίκτυο ως η πλέον ενδιαφέρουσα ιατρική δημοσίευση και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Transfusion (2011, 51:976-985) του οποίου αποτέλεσε και εξώφυλλο.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ιατρικά εργαστήρια βλαστοκυττάρων, τα οποία διαθέτουν προσωπικό με ιατρική εκπαίδευση. Δεν αποτελεί μέθοδο ρουτίνας, και κάθε επεξεργασία είναι διαφορετική.

Στις  περιπτώσεις  επιπλοκών κατά τον τοκετό, όπως αιμορραγία, αλλοίωση παλμών, επείγουσα ή προγραμματισμένη καισαρική η αρχική συλλογή ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι περιορισμένη και η  έκπλυση του πλακούντα έχει απόλυτη ένδειξη.

Τα τελευταία χρόνια μεγάλη ανάπτυξη παγκόσμια γνωρίζει  ο κλάδος της Αναγεννητικής Ιατρικής και τα κύτταρα που χρησιμοποιούνται  είναι τα μεσεγχυματικά. Ως η καλύτερη πηγή μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων θεωρείται ο ιστός του ομφαλίου λώρου, διότι η συλλογή του είναι ανώδυνη και τα κύτταρα είναι υγιή και νεαρά.  Στη χώρα μας τα διάφορα εργαστήρια βλαστοκυττάρων  χρησιμοποιούν δυο τρόπους κρυοσυντήρησης των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων: την  κρυοσυντήρηση ολόκληρων τμημάτων του ομφαλίου λώρου ή την κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από διαχωρισμό τους από τον ιστό.

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Biohellenika εξέτασε και τους δύο τρόπους και κατέληξε στην   εξ αρχής κρυοσυντήρηση βλαστοκυττάρων μετά από τον διαχωρισμό τους από τον ιστό και όχι στην κρυοσυντήρηση ολόκληρων τμημάτων. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής δημοσιεύτηκαν  στα διεθνή περιοδικά Transfusion Medicine 2011και Journal of Biological Research 2011.  Στην απόφαση αυτή κατέληξε διότι μέχρι σήμερα δεν έχει περιγραφεί ασφαλής μέθοδος κρυοσυντήρησης ιστών ή οργάνων η οποία να αποδίδει μετά την απόψυξη βιώσιμους ιστούς ή όργανα. Για το λόγο αυτό έως σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί τράπεζα κρυοσυντηρημένων οργάνων, πχ νεφρών,  αλλά δημιουργείται γέφυρα άμεσης μεταφοράς οργάνων σε περιπτώσεις που προκύψει δωρεά οργάνου. Η κατάψυξη ιστών κρυοσυντηρεί μόνο τα επιφανειακά στρώματα των κυττάρων των ιστών και όχι τα βαθύτερα,  με αποτέλεσμα μετά την απόψυξη ο αριθμός των βιώσιμων κυττάρων να είναι μικρός και το δείγμα να χρειάζεται κυτταρικό πολλαπλασιασμό.

Ο ισχυρισμός οτι καταψύχοντας κομμάτια ιστού  ομφαλίου λώρου διατηρούνται και άλλα κύτταρα πέραν των μεσεχγχυματικών,  δεν ισχύει διότι ο ιστός του ομφαλίου λώρου περιέχει αποκλειστικά μεσεγχυματικά κύτταρα και ελάχιστα άνευ αξίας ώριμα μεταναστευτικά κύτταρα τoυ αίματος. Ως εκ τούτου  η φύλαξή του γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τα μεσεγχυματικά κύτταρα.

Τα μεσεγχυματικά κύτταρα του ιστού του ομφαλίου λώρου διατηρούν τις ιδιότητες των αρχέγονων κυττάρων έως ορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων. Από εκεί και αργότερα συμπεριφέρονται ως ώριμα κύτταρα με περιορισμένη δυνατότητα εξέλιξης. Για το λόγο αυτόν πρέπει εξ αρχής να χρησιμοποιείται όλο το μήκος του ομφάλιου λώρου και από αυτό να απομονώνονται και να κρυοσυντηρούνται βλαστοκύτταρα.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιλέξαμε την εξ αρχής παράδοση της πλήρους υπηρεσίας στους γονείς και δεν λάβαμε υπόψη τον επί πλέον χρόνο και το κόστος που απαιτεί ο τρόπος αυτός της  κρυοσυντήρησης.

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed