Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα υπερτερεί έναντι του μυελού των οστών στις αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις - Biohellenika
biohellenika espabiohellenika espa

Χρήσιμα εργαλεία

 

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

 

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα (ΟπΑ) είναι  ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο για τη θεραπεία της λευχαιμίας  σε σύγκριση με τον μυελό των οστών

 

Το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης  του ΟπΑ σε 51 ασθενείς κάθε ηλικίας με λευχαιμία και τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης  μυελού των οστών σε 57 ασθενείς για την ίδια ασθένεια. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε ΟπΑ είχαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά απόρριψης, μολύνσεων και νοσηρότητας  σε σχέση με τους λήπτες μυελού. Στις περιπτώσεις της λευχαιμίας το καλύτερο μόσχευμα προέρχεται από αδελφό και γονείς και στη συνέχεια από συμβατό άγνωστο δότη, μέσω δημόσιας τράπεζας. Στους  51 ασθενείς χορηγήθηκε μόσχευμα ΟπΑ και στους 57 μυελού από συμβατούς άγνωστους δότες.  Είναι γνωστό ότι το ΟπΑ πλεονεκτεί έναντι του μυελού διότι χορηγείται με πολύ χαμηλότερη ιστοσυμβατότητα, επομένως είναι πιο εύκολα διαθέσιμο, ο κίνδυνος απόρριψης είναι μικρότερος, η αποκατάσταση του ασθενή ασφαλέστερη και μονιμότερη και η λήψη ανοσοκατασταλτικών μικρότερη, η οποία μπορεί να καταλήξει έως  διακοπή. Επειδή το ΟπΑ περιέχει νεαρά κύτταρα τα οποία δεν έχουν προλάβει να εκφράσουν  τους δείκτες της συμβατότητας δεν απαιτείται απόλυτη  συμβατότητα και επί πλέον  λόγω της μεγάλης ικανότητας πολλαπλασιασμού η αποκατάσταση του ασθενή  είναι σταθερή και μόνιμη. Η πιθανότητα ανεύρεσης μοσχεύματος απόλυτα συμβατού  μέσα στην οικογένεια είναι 25% και στις μεικτές εθνικότητες 10%.

Επειδή η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται τα ποσοστά  επιβίωσης των ασθενών που έλαβαν συγγενές μόσχευμα είναι διπλάσια σε σχέση με ασθενείς που έλαβαν από άγνωστο δότη.

Το σύνδρομο της χρόνιας απόρριψης που είναι η συχνότερη και σοβαρότερη επιπλοκή της αλλογενούς μεταμόσχευσης ήταν χαμηλότερο στους λήπτες ΟπΑ και κυμάνθηκε στο 8%,  ενώ στους λήπτες μυελού ήταν  στο 48%. Οι ασθενείς που έλαβαν  μόσχευμα ΟπΑ διέκοψαν τα ανοσοκατασταλτικά  την 268η ημέρα μετά τη μεταμόσχευση, ενώ οι λήπτες μυελού συνεχίζουν.

Αν και το κόστος των μοσχευμάτων ΟπΑ μέσω των δημοσίων τραπεζών είναι υψηλό και υπάρχει μια καθυστέρηση στην εγκατάσταση του μοσχεύματος, εάν εξετάσει κάποιος την κατάσταση των ασθενών την 100η ημέρα μετά τη μεταμόσχευση θα διαπιστώσει ότι τα μοσχεύματα  του ΟπΑ υπερτερούν σε σχέση με αυτά του μυελού, κατέληξαν οι επιστήμονες από το Κολοράντο.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed