biohellenika espa

Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Η Biohellenika χρηματοδοτεί την έρευνα  με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της στην ιατρική πράξη

H Biohellenika από της ίδρυσης της διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης  το οποίο έχει δημοσιεύσει 32 συνολικά μελέτες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά, έχει κατοχυρώσει πέντε πατέντες, μετείχε σε πέντε χρηματοδοτούμενα προγράμματα    και έχει κατ επανάληψη βραβευτεί σε συνέδρια.

Πρόσφατα η επιστημονική ομάδα της Biohellenika σε συνεργασία με άλλες ερευνητικές ομάδες προέβει στη δημοσίευση δύο νέων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά υψηλής εμβέλειας.

Η πρώτη μελέτη  αφορά τη χρήση βλαστοκυττάρων του λιπώδους ιστού για την αποκατάσταση τραυματισμών του εγκεφάλου.

Τα εγκεφαλικά επεισόδια, η ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια των νεογνών και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αποτελούν συχνά ιατρικά προβλήματα τα οποία καταλήγουν σε αναπηρία παρά την εντατική αντιμετώπιση. Το νευρικό σύστημα δεν αναγεννάται, επομένως οι βλάβες που προκαλούνται είναι μόνιμες. Η προσβολή του εγκεφάλου είτε λόγω έλλειψης οξυγόνου  είτε λόγω τραυματισμού οδηγεί αρχικά σε μια βλάβη η οποία στη συνέχεια επιδεινώνεται από την προσπάθεια του οργανισμού να την αποκαταστήσει. Η δεύτερη αυτή βλάβη είναι πολύ μεγαλύτερης έκτασης και βάθους σε σχέση με την αρχική. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς οι αυτόλογες κυτταρικές θεραπείες στα εγκεφαλικά επεισόδια και  στην εγκεφαλική παράλυση. Με βάση τις υπάρχουσες γνώσεις η Biohellenika  χρησιμοποιώντας ένα πειραματικό μοντέλο τραυματισμού του εγκεφάλου χορήγησε τα βλαστοκύτταρα του λιπώδους ιστού στην περιοχή της βλάβης. Τα βλαστοκύτταρα επισημάνθηκαν με ειδικούς markers ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της πορείας τους μέσα στον εγκέφαλο καθώς και η εξέλιξή τους. Τα βλαστοκύτταρα μετά την έγχυση τους στην κοιλία του εγκεφάλου μεταναστεύουν στην περιοχή του τραυματισμού και στην πορεία τους κινητοποιούν τα ενδογενή βλαστοκύτταρα τα οποία στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται και προσεγγίζουν την περιοχή της βλάβης. Η περιοχή της βλάβης περιορίζεται σημαντικά και αυτό στην πράξη σημαίνει βελτίωση της κλινικής εικόνας του πειραματοζώου.  Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Histol Histopathol. 2016 Dec 30:11864. doi: 10.14670/HH-11-864. Seven days post-injury fate and effects of genetically labelled adipose-derived mesenchymal cells on a rat traumatic brain injury experimental model.

Η δεύτερη μελέτη αφορά το πρόβλημα της γήρανσης των ατόμων ως αποτέλεσμα της γήρανσης των βλαστοκυττάρων του οργανισμού. Ο ενήλικας πληθυσμός ο οποίος είναι και ο συχνότερα πάσχων διαθέτει γηρασμένα βλαστοκύτταρα τα οποία έχουν ελαττωμένη αναγεννητική ικανότητα σε σχέση με τα βλαστοκύτταρα των νεογέννητων παιδιών.  Στην μελέτη αυτή η οποία έγινε σε συνεργασία με επιστήμονες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών δημιουργήθηκαν συνθήκες αναζωογόνησης των ηλικιωμένων βλαστοκυττάρων με την ενεργοποίηση του πρωτεασώματος για το οποίο υπάρχει τεκμηριωμένη επιστημονική άποψη ότι μετέχει στον μηχανισμό της γήρανσης. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι κέντρο Αριστείας για την έρευνα των   μηχανισμών  που προκαλούν την γήρανση. Η μελέτη αυτή δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Free Radic Biol Med. 2016 Dec 27. pii: S0891-5849(16)31136-4. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.035. Dori IPetrakis SGiannakopoulou ABekiari CGrivas ISiska EKKoliakos GPapadopoulos GC. Proteasome activation enhances stemness and lifespan of human mesenchymal stem cells. Kapetanou MChondrogianni NPetrakis SKoliakos GGonos ES.

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - AChecker