Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Άλλη μια επιτυχημένη χρήση του ομφαλικού αίματος 

H αιματολόγος J Kurtzberg, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Duke των ΗΠΑ,   συνεργάτης της Biohellenika στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης των αυτόλογων  βλαστοκυττάρων του ομφαλικού αίματος για τη  θεραπεία 184 παιδιών με εγκεφαλική παράλυση. Δύο εκ των παιδιών αυτών είναι παιδιά της Biohellenika. Tα παιδιά αυτά δεν ανέπνευσαν κανονικά μετά τη γέννηση τους,  έμειναν χωρίς επαρκή ποσότητα οξυγόνου και ανέπτυξαν διάφορου βαθμού  νευρολογικά προβλήματα.  Η αιματολόγος J Kurtzberg μετέχει σε μικτή τράπεζα ομφαλοπλακουντιακού αίματος με έδρα το Μαϊάμι, η οποία προσφέρει ιδιωτική και δημόσια φύλαξη. Στα 184 παιδιά χρησιμοποίησε τα δικά τους βλαστοκύτταρα,  και ανέφερε ότι στο μέλλον πιθανόν να χρησιμοποιήσει και συμβατά βλαστοκύτταρα από αδέλφια ή από  δημόσια τράπεζα σε παιδιά που δεν έχουν τα δικά τους. Επί  του παρόντος θεωρεί την αυτόλογη χρήση πλέον άμεση και ασφαλή. Παρατήρησε ότι όλα τα παιδιά είχαν βελτίωση στην κινητικότητα, στην αντίληψη  και στην επικοινωνία και αυτό το απεικόνισε και με μαγνητική τομογραφία. Αυτό έγινε διότι μερικοί αμφισβήτησαν την αντικειμενικότητα προηγούμενης μελέτης της και για το λόγο αυτόν σήμερα επανήλθε δημοσιεύοντας και ακτινολογικά ευρήματα του εγκεφάλου. Τα παιδιά που πήραν περισσότερα κύτταρα και σε επαναλαμβανόμενες χορηγήσεις είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Η βελτίωση της εικόνας τους έχει  να κάνει και με τον αριθμό των κυττάρων που πήραν. 

Κατά τον ίδιο τρόπο τα βλαστοκύτταρα του ομφάλιου αίματος θα μπορούν στο μέλλον να βελτιώνουν την κλινική εικόνα των ασθενών με εγκεφαλικό  επεισόδιο. 

Για το λόγο αυτό επισημαίνουμε τη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δίδεται στη φάση συλλογής του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Επειδή οι συνθήκες του τοκετού δεν είναι πάντα ομαλές, αυτό έχει ως συνέπεια στις περιπτώσεις αυτές να συλλέγεται  μικρότερος όγκος, άρα και λιγότερα βάστοκύτταρα. Για το λόγο αυτόν η Biohellenika παραλαμβάνει και ολόκληρο τον πλακούντα μετά το τέλος του τοκετού και σε δεύτερο χρόνο, στα εργαστήρια της,  απομακρύνει το αίμα που έμεινε μέσα και δεν μπόρεσε να συλλεγεί στο μαιευτήριο. 

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου