Διαφορές της δημόσιας από την ιδιωτική φύλαξη βλαστοκυττάρων - Biohellenika
biohellenika espabiohellenika espa

Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Με  βάση το νόμο 3984 του 2011 άρθρο 48 παρ. 3 οι γονείς ενημερώνονται «για τα πρόσφατα δεδομένα της επιστήμης σχετικά με τη δυνατότητα της χρήσης των βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος για θεραπευτικούς σκοπούς, τα αναμενόμενα οφέλη της αυτόλογης χρήσης σε αντιδιαστολή με τα οφέλη της αλλογενούς»

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ

Τα βλαστοκύτταρα δωρίζονται  ανώνυμα στη δημόσια τράπεζα χωρίς όφελος για τον δότη ή την οικογένεια του.

Τα  βλαστοκύτταρα φυλάσσονται επώνυμα, ανήκουν  στην οικογένεια και χρησιμοποιούνται προς όφελος της οικογένειας

Όταν η οικογένεια χρειαστεί βλαστοκύτταρα θα γραφεί σε λίστα αναμονής και θα λάβει ιστοσυμβατά βλαστοκύτταρα μέσω της δημόσιας τράπεζας από άγνωστο δότη. Η πιθανότητα συμβατότητας εκτός οικογένειας είναι 1/100.000

Όταν η οικογένεια χρειαστεί βλαστοκύτταρα θα πάρει άμεσα αυτά που έχει φυλάξει.

 

Οι ασθενείς πληρώνουν στη δημόσια τράπεζα ποσό 20.000-30.000 ευρώ στην περίπτωση που βρουν ιστοσυμβατά  βλαστοκύτταρα. Το ασφαλιστικό ταμείο σε δεύτερο χρόνο ενδεχομένως να καλύψει μέρος του κόστους.

 

Δεν υπάρχει χρέωση για τη χορήγηση των βλαστοκυττάρων. Η χρέωση γίνεται στην αρχή της φύλαξης και το κόστος της κρυοσυντήρησης για τα είκοσι χρόνια είναι υποπολλαπλάσιο του κόστους  της δημόσιας.

Μεγάλος σχετικά  κίνδυνος απόρριψης, επειδή το μόσχευμα προέρχεται από άγνωστο μη συγγενή δότη.

 

Κανένας κίνδυνος απόρριψης σε αυτόλογη χρήση και μικρός σχετικά κίνδυνος για τον ιστοσυμβατό αδελφό, επειδή η ιστοσυμβατότητα κληρονομείται.

Χρήση μόνο για κακοήθεις ασθένειες του αιμοποιητικού συστήματος.

Το δείγμα μπορεί  να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ορισμένων  κακοήθων και κληρονομικών ασθενειών του αίματος, όγκων και σε κλινικές μελέτες  αυτοάνοσων νοσημάτων, εγκαυμάτων, καταγμάτων, εγκεφαλικής παράλυσης, πνευμονικής ανωριμότητας, ελκών, καρδιακής ανεπάρκειας, ΧΑΠ και οστεοαρθρίτιδας.

Στη δημόσια τράπεζα τα βλαστοκύτταρα χρησιμοποιούνται μόνο για αλλογενείς μεταμοσχεύσεις (ο ασθενής παίρνει βλαστοκύτταρα από άλλον με κριτήριο την ιστοσυμβατότητα).

Στην οικογένεια το παιδί δίνει τα δικά του βλαστοκύτταρα στα ιστοσυμβατά μέλη της οικογένειας του μόνο στην περίπτωση κακοήθων ασθενειών και παίρνει τα δικά του  για όλες τις ασθένειες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στη δημόσια τράπεζα δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου κληρονομικών ασθενειών και προλευχαιμικών κλώνων, επειδή ο δότης είναι άγνωστος

Επειδή το δείγμα φυλάσσεται επώνυμα  μπορεί να γίνει έλεγχος ύπαρξης προλευχαιμικών κλώνων και άλλων κληρονομικών ασθενειών

Η  μεταφορά και παράδοση του δείγματος γίνεται από τους γονείς

Η μεταφορά γίνεται με συνεργάτες  της Biohellenika.

Απόρριψη δειγμάτων μικρού όγκου, χωρίς προηγούμενη καταμέτρηση των κυττάρων.

 

ΔΩΡΕΑΝ φύλαξη   δειγμάτων μικρού όγκου, αφού και λιγότερα βλαστοκύτταρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση. Μικρός όγκος δεν σημαίνει απαραίτητα λίγα βλαστοκύτταρα.

Μία και μοναδική χρήση, ανεξάρτητα από το βάρος του ασθενούς.

 

Δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων από ένα δείγμα, ανάλογα με το βάρος του ασθενή και τη χρήση.

Μόνο το 14% των αιμοποιητικών μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται  σήμερα στα κέντρα μεταμόσχευσης, διεθνώς και στην Ελλάδα,  προέρχονται από τη δημόσια τράπεζα

Το 86% των μοσχευμάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα, διεθνώς και στην Ελλάδα, προέρχονται είτε από τον ίδιο τον ασθενή είτε από την οικογένεια του

 

Πρόσβαση στην Παγκόσμια Δεξαμενή Βλαστοκυττάρων  μόνο των διαπιστευμένων  από την NetCord/FACT δημοσίων τραπεζών. Στην Ελλάδα σήμερα μόνο μια  δημόσια τράπεζα  έχει πρόσβαση  στην παγκόσμια δεξαμενή και μπορεί να χορηγεί δείγματα προς μεταμόσχευση

Πρόσβαση στο δικό της δείγμα αλλά και στην παγκόσμια δεξαμενή. Η Biohellenika είναι η μόνη διεθνώς διαπιστευμένη από την ΑΑΒΒ ιδιωτική τράπεζα βλαστοκυττάρων σήμερα στην Ελλάδα.

Μεγάλος χρόνος αναμονής για να βρεθεί ιστοσυμβατό μόσχευμα

Άμεση διάθεση του δείγματος σε 24 ώρες

 

 1. Gluckman E, et al: Outcome of cord-blood transplantationfrom related and unrelated donors. EurocordTransplant Group and the European Blood AndMarrow Transplantation Group. N Engl J Med1997;337:373–381.
 2. Ιστορία των Μεταμοσχεύσεων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΕΟΜ 13/3/2009
 3. ΒioAcademy Bulletin-10/2007
 4. Gluckman εκπομπή ΕΞΑΝΤΑΣ 2010
 5. Lauber S et al. The Mannheim Cord Blood Bank: Experiences and Perspectives for the Future. Transfus Med Hemother. 2010 Apr;37(2):90-97.
 6. https://www.eae.gr/images/uploads/Αρ%20πρωτ%201354.pdf
 7. drastriotita-el-mon-metamosx08.ppt, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, ιστοσελίδα Αιματολογικής εταιρείας
 8. Al Gratwohl συν 2010, JAMA, 303(16):1617-1623
 9. Δελτίο Τύπου Αιματολογικής Εταιρείας Αθήνα 19 Μαΐου 2010
 10. Smith RA et al 2009. Biol Blood Marrow & Transp 15:1086-1093
 11. Krutzberg et al 2009: Curr Opin Pediatr 21(1):22-29
 12. Joseph R. W. 2008. J Support Oncol,6:361-372
 13. Wiseman DH at all 2011, Biol Blood Marrow Transpl https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20951819

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - AChecker