Χρήσιμα εργαλεία

 

Συμμετοχή της Biohellenika στο 69ο Συνέδριο της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

Η Biohellenika απέσπασε ακόμα μια διάκριση στα πλαίσια του συνεδρίου της Ελληνικής εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, το οποίο έγινε στη Λάρισα από τις 23/11-25/11/2018.  

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας Biohellenika χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τα πολύ μικρά εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα (VSELs) του ομφαλικού αίματος, τα οποία συλλέγονται κατά τον τοκετό, ώστε να παράγει σε σύντομο χρόνο  προγονικά κύτταρα του αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Για τις  παθήσεις  αμφιβληστροειδή χιτώνα  δεν υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες και για το λόγο αυτόν οι ασθενείς οδηγούνται σε τύφλωση.  Οι μόνες υποσχόμενες σήμερα θεραπείες είναι οι κυτταρικές με τη χρήση βλαστοκυττάρων.

Είναι η πρώτη φορά που τα συγκεκριμένα κύτταρα αξιοποιούνται για την παραγωγή πρόδρομων νευρικών κυττάρων για χρήση στην οφθαλμολογία, υποδηλώνοντας τα πλεονεκτήματα που συνοδεύουν τη φύλαξή τους κατά τον τοκετό. 

Η μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων  είναι μια πολλά υποσχόμενη κυτταρική θεραπεία για την ανάπλαση  του οπτικού νεύρου και τα  πολύ μικρά εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα (VSELs) που απομονώνονται από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα που συλλέγεται κατά τον τοκετό αποτελεί την μοναδική πηγή λήψης ασφαλών και αποτελεσματικών βλαστοκυττάρων για θεραπεία ασθενειών  που έχουν σχέση με τον νευρικό ιστό.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου