Χρήσιμα εργαλεία

.      12 λόγοι για να φυλάξετε τα βλαστοκύτταρα του παιδιού σας στη Biohellenika 

     1.  Είναι το μοναδικό ελληνικό εργαστήριο που διαθέτει Διεθνή Διαπίστευση από την AABB (δυνατότητα χορήγησης των κρυοσυντηρημένων βλαστοκυττάρων για αυτόλογη θεραπεία σε οποιοδήποτε νοσηλευτικό ίδρυμα παγκοσμίως).

2.   2. Διασφαλίζει στο μέγιστο την συνέχιση της φύλαξης σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της και είναι η μόνη εταιρεία που αναγράφει μέσα στο συμφωνητικό το όνομα του εργαστηρίου που την αναλαμβάνει.

3.   3. Αποτελεί το μόνο εργαστήριο στην Ελλάδα που έχει παραδώσει εγκεκριμένα δείγματα ΟπΑ για αυτόλογη θεραπεία σε μεταμοσχευτικό κέντρο με δημοσιευμένη βιβλιογραφική αναφορά (Ballen KK et al. 2015, Bone Marrow Transplantation, 50, 1271-1278).

4.   4. Εξασφαλίζει την άμεση επεξεργασία των δειγμάτων από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και λόγω αυτού εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα στις υπηρεσίες της και υψηλή βιωσιμότητα των φυλασσόμενων δειγμάτων. Έτσι αποφεύγεται η επίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας καθώς και οι καθυστερήσεις στις επεξεργασίες των βιολογικών δειγμάτων λόγω της μεταφοράς τους σε εργαστήρια του εξωτερικού.

5.   5.Επεξεργάζεται όλο το μήκος του ομφαλίου λώρου (Πατέντα # 1007490) για την απομόνωση των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων και παρέχει τον μέγιστο δυνατό αριθμό τους, ώστε στο μέλλον να μη χρειάζεται κυτταρικός πολλαπλασιασμός.

6.   6. Δεν τεμαχίζει-πολτοποιεί-καλλιεργεί τον ιστό του ομφαλίου λώρου αλλά τον επεξεργάζεται πλήρως (~30cm) για την απομόνωση των μεσεγχυματικών κυττάρων. Σε αντίθεση με πολλά εργαστήρια φύλαξης βλαστοκυττάρων, κρυοσυντηρεί απομονωμένα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα και όχι τεμάχια ιστού. Αυτό διασφαλίζει την βιωσιμότητα του συνόλου των βλαστοκυττάρων, επιτρέπει την πραγματοποίηση του απαιτούμενου ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και εγγυάται την άμεση παράδοση και εγκεκριμένη χρήση του δείγματος, σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθεί χορήγηση.

7.   7. Παρέχει την αποκλειστική υπηρεσία αποστράγγισης του Πλακούντα (Πατέντα # 1007478) συλλέγοντας ένα δεύτερο μόσχευμα αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Έτσι εξασφαλίζεται έως και διπλάσιος αριθμός βλαστοκυττάρων ο οποίος επαρκεί για τη θεραπεία αιματολογικών ασθενειών ακόμα και σε ενήλικα μεγάλου σωματικού βάρους.

8.   8.Παρέχει την αποκλειστική και καινοτόμο υπηρεσία φύλαξης των VSELs βλαστοκυττάρων. Τα VSELs (Πολύ μικρού μεγέθους εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα) είναι πρόδρομα των αιμοποιητικών και μεσεγχυματικών κυττάρων, θεωρούνται μητρικά των βλαστικών κυττάρων όλων των ιστών και μπορούν να δημιουργήσουν κάθε κύτταρο του οργανισμού, ακόμα και ωάρια-σπερματοζωάρια.

9.   9. Φύλαξη κάθε υπηρεσίας σε ανεξάρτητο δοχείο φύλαξης και θέση μέσα στην κρυοτράπεζα

10   10.Διαθέτει την διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για όλες τις εξετάσεις που με βάση τη νομοθεσία πρέπει να γίνονται στα βλαστοκύτταρα. (Οι γονείς πρέπει να ζητούν το πεδίο διαπίστευσης όπου αναγράφονται οι διαπιστευμένες  εξετάσεις  και να μην αρκούνται στο  ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΥΔ).

11  11. Διαθέτει Σύστημα Ιχνηλασιμότητας, εγκεκριμένο από την ΑΑΒΒ ISBT 128, που ακολουθεί το δείγμα από τη λήψη έως και την τελευταία χορήγηση.

1    12. Είναι η πρώτη οικογενειακή τράπεζα φύλαξης βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα που εγκρίθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ. 1725/07-04-2015), ως πληρούσα τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο 3984/2011 και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/17/EC για τη λειτουργία της ως τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων.

 

 

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου