Χρήσιμα εργαλεία

Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα του ομφαλοπλακουντιακού αίματος μπορούν με ασφάλεια να πολλαπλασιαστούν

To ομφαλικό αίμα περιέχει δύο αρχέγονους πληθυσμούς βλαστοκυττάρων. Τον πληθυσμό των   αιμοποιητικών  βλαστοκυττάρων και τα βλαστοκύτταρα των ιστών ή Μικρού Μεγέθους Εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα (VSELs). Τα VSELs θεωρούνται τα πλέον αρχέγονα κύτταρα, αρχαιότερα και από τα αιμοποιητικά, και μπορούν να δημιουργήσουν εξ αρχής τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα όπως και πολλά από τα υπόλοιπα κύτταρα των οργάνων. Η πλέον χαρακτηριστική τους ιδιότητα είναι η δημιουργία εξ αυτών ωαρίων και σπεραμτοζωαρίων.  Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα σήμερα χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία αιματολογικών και κακοήθων ασθενειών καθώς επίσης και για τη θεραπεία οργάνων στα οποία προκαλείται καταστροφή των μικρών αγγείων τους λόγω κακής οξυγόνωσης. Τέτοια όργανα είναι ο εγκέφαλος, στις περιπτώσεις κακής οξυγόνωσης, και η καρδιά μετά από έμφραγμα. Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα δεν πολλαπλασιάζονται και η θεραπευτική τους ικανότητα εξαρτάται από τη σχέση του συνολικού αριθμού τους με το βάρος του ασθενή.  Ο αριθμός τους δε, εξαρτάται από την ποσότητα του ομφαλικού αίματος που θα μπορέσει να συλλέξει ο γυναικολόγος μετά την διατομή του ομφαλίου λώρου. Για το λόγο αυτόν υπάρχει ο κίνδυνος  να μην επαρκούν όταν θα προκύψει ανάγκη.

Στην Βiohellenika για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα των μικρών λήψεων λαμβάνουμε στο εργαστήριο και ολόκληρο τον πλακούντα μετά την αποκόλληση του, οπότε συλλέγουμε και το ομφαλικό αίμα που μένει μέσα στη δεξαμενή του πλακούντα.

Τα τελευταία χρόνια είχε επικρατήσει η ταυτόχρονη χρήση δύο αιμοποιητικών μοσχευμάτων ομφαλικού αίματος, με σκοπό ο συνολικός αριθμός των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων να είναι ανάλογος με το βάρος του ασθενή. Στην πράξη όμως φάνηκε ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί μόνο το ένα εκ των δύο μοσχευμάτων, το δεύτερο μόσχευμα εξαφανίζεται,  και  το θεραπευτικό αποτέλεσμα  παρέμεινε το ίδιο. Επειδή η διπλή χρήση μοσχεύματος αύξανε  το κόστος χωρίς το αναμενόμενο όφελος  για το  λόγο αυτόν καταργήθηκε, παρέμεινε όμως  το πρόβλημα των μικρών συλλογών.

Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές προσπάθειες στο εργαστήριο να πολλαπλασιαστούν τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, χωρίς να χάσουν την ικανότητα της αιμοποίησης. Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα ανήκουν στους ωριμότερους πληθυσμούς των βλαστοκυττάρων του ανθρώπινου σώματος και  μπορούν να δημιουργούν μόνο  τις τρεις κυτταρικές σειρές του αίματος.

Τα τελευταία χρόνια για τον πολλαπλασιασμός τους στο εργαστήριο χρησιμοποιούνται μικρά μόρια, όπως το νικοτιναμίδιο, το οποίο πράγματι οδηγεί στον πολλαπλασιασμό τους χωρίς να χάνουν την αιμοποιητική τους ικανότητα. Τα βλαστοκύτταρα  τα οποία προκύπτουν  από τη χρήση του νικοτιναμιδίου χρησιμοποιήθηκαν σε μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών για τη θεραπεία της λευχαιμίας  και βρέθηκε ότι ελαττώνουν το χρόνο της αποκατάστασης του μυελού κατά 50% σε σχέση με το μικρό αρχικό μόσχευμα και τη συχνότητα της  απόρριψης. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί θα μπορούν να αξιοποιούνται και οι μικρές συλλογές, το κόστος  του πολλαπλασιασμού είναι ελάχιστο και θα αυξηθούν οι χρήσεις των αιμοποιητικών μοσχευμάτων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος τα οποία πλεονεκτούν ποιοτικά ούτως ή άλλως έναντι αυτών του μυελού των οστών.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου