Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία οι γονείς θα πρέπει να επιλέγουν την τράπεζα φύλαξης των βλαστοκυττάρων των παιδιών τους

Η επιλογή της τράπεζας φύλαξης των βλαστοκυττάρων  πρέπει να γίνεται από τους γονείς μετά από έρευνα και αξιολόγηση. Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν:

1.Η εμπειρία και το επιστημονικό υπόστρωμα του προσωπικού της τράπεζας

2.Η σταθερότητα

3.Ο αριθμός των φυλασσόμενων δειγμάτων

4. Ο αριθμός των δειγμάτων τα οποία έχει εκχωρήσει η τράπεζα για θεραπεία

4.Οι διαπιστεύσεις-πιστοποιήσεις

5.Ο τρόπος μεταφοράς των δειγμάτων και ο χρόνος παράδοσης

6.Το κόστος

Η εμπειρία και το επιστημονικό υπόστρωμα αποτελούν την αρχή της λειτουργίας μιας τράπεζας βλαστοκυττάρων, η οποία λειτουργεί ως φαρμακευτική μονάδα. Οι εξελίξεις στις χρήσεις των βλαστοκυττάρων είναι αλματώδεις, επομένως  είναι απαραίτητη η ισχυρή επιστημονική υποστήριξη.

Οι τράπεζες βλαστοκυττάρων πρέπει να έχουν σταθερό εταιρικό προφίλ, σταθερή ονομασία και διεύθυνση. Κάθε αλλαγή  ονόματος ή διεύθυνσης σημαίνει αστάθεια, η οποία πιθανόν να επηρεάσει τη λειτουργία της. Τράπεζες με σταθερή εταιρική παρουσία, ονομασία και διεύθυνση προσφέρουν ασφάλεια και καλύτερες υπηρεσίες.

Ο αριθμός των φυλασσόμενων δειγμάτων αποτελεί δείκτη ευρωστίας της εταιρείας  και δείχνει την προτίμηση των οικογενειών.

Στο διάστημα λειτουργίας της τράπεζας κάποιες οικογένειες  ζητούν τα βλαστοκύτταρα για θεραπείες. Ο αριθμός των αποψυχθέντων δειγμάτων,  ο ποιοτικός έλεγχος μετά την απόψυξη και η αποτελεσματικότητα  της θεραπείας αποτελούν τον καλύτερο δείκτη ποιότητας της λειτουργίας της τράπεζας.

Οι διαπιστεύσεις-πιστοποιήσεις ίσως να αποτελούν τον καλύτερο δείκτη καλών υπηρεσιών, δεδομένου ότι για την απόκτηση τους απαιτείται οικονομική επένδυση για τον εξοπλισμό, επιστημονική γνώση, κόστος διατήρησης και οικονομική σταθερότητα της εταιρείας.

Η ταχεία μεταφορά των δειγμάτων από το μαιευτήριο στο εργαστήριο αποτελούν τον ασφαλέστερο δείκτη για την βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων. Οι γονείς πρέπει να προτιμούν πιστοποιημένες τράπεζες ευρισκόμενες στην περιφέρεια του μαιευτηρίου τους.

Το κόστος αποτελεί σήμερα στην Ελλάδα τον σημαντικότερο παράγοντα ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα των γονέων να φυλάξουν ιδιωτικά τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους. Η παροχή περισσότερων υπηρεσιών και οι πολλαπλές πηγές εισοδημάτων προσφέρουν σήμερα οικονομική σταθερότητα στην εταιρεία και επιτρέπουν  την προσφορά χαμηλότερων  τιμών   για τους γονείς και διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.

Η Biohellenika πληροί όλα τα ανωτέρω κριτήρια επειδή:

Οι ιδρυτές της είναι επιστήμονες διεθνούς κύρους και το προσωπικό της διαθέτει σημαντικά προσόντα ο κάθε ένας στον τομέα του.  Λειτουργεί 13 χρόνια στην ίδια διεύθυνση, με την ίδια εταιρική μορφή και σήμερα δραστηριοποιείται σε 10 χώρες στο εξωτερικό. Φυλάσσει τον μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων στην Ελλάδα και αυτό δείχνει την σταθερή προτίμηση των γονέων. Ήταν η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε το 2007 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και έθεσε τις βάσεις της διαπίστευσης των ιατρικών εργαστηρίων. Επίσης ήταν και η πρώτη εταιρεία που έλαβε το 2010 διεθνή διαπίστευση  από την AABB (American Association of Blood Banks). Όλες αυτές οι διαπιστεύσεις διατηρούνται μέχρι σήμερα και επίσης προστέθηκαν  και άλλες οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παραλαμβάνει η ίδια τα δείγματα από τα μαιευτήρια εξασφαλίζοντας έτσι άμεση επεξεργασία και υψηλή βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων. Παρέχει πολλές υπηρεσίες και έχει αναπτύξει συνεργασίες με το εξωτερικό οι οποίες της εξασφαλίζουν οικονομική σταθερότητα. Με αυτό τον τρόπο προσφέρει στους  Έλληνες γονείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας   ένατι χαμηλής τιμής και σύμφωνα με τα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών στη χώρα μας. 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - AChecker