Χρήσιμα εργαλεία

Ο πλακούντας:  το πολύτιμο όργανο

Ο πλακούντας είναι ένα  όργανο το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του δημιουργείται από το έμβρυο, ενώ η συμμετοχή της μητέρας είναι μικρή. Η διάρκεια ζωής του είναι προγραμματισμένη για εννέα μήνες και η φυσιολογική λειτουργία του καθ’  όλη τη διάρκεια της κύησης εξασφαλίζει  την μετέπειτα υγεία του ανθρώπου. Ακόμα και μετά τη  γέννηση του ο πλακούντας εξακολουθεί και είναι πολύτιμος για τον άνθρωπο,  εάν δεν απορριφθεί ως βιολογικό απόβλητο. Κανένα επί μέρους στοιχείο του πλακούντα δεν είναι άχρηστο, αρκεί να προσκομιστεί στο εργαστήριο και να γίνει η περαιτέρω επεξεργασία  και φύλαξη  του κάθε πολύτιμου κυττάρου που περιέχει. Το ομφαλικό αίμα, η αμνιακή μεμβράνη, το αμνιακό υγρό, ο ιστός του ομφαλίου λώρου   και τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του στρώματος του πλακούντα αποτελούν σήμερα πολύτιμα υλικά για εξατομικευμένες θεραπευτικές εφαρμογές.  Έτσι μετά τη γέννηση αρχίζει ο δεύτερος κύκλος ζωής του πλακούντα. 

Τί προσφέρει το κάθε επί μέρους στοιχείο του πλακούντα:

Το ομφαλικό αίμα χρησιμοποιείται με αυξανόμενο ρυθμό για τη θεραπεία κακοήθων ασθενειών

Η αμνιακή μεμβράνη χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση εγκαυμάτων και τραυματισμών του κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλμού

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα του χορίου, του πλακούντα και του ιστού του ομφαλίου λώρου σήμερα χρησιμοποιούνται σε 150 νέες κατ’ έτος κλινικές μελέτες στην Αναγεννητική Ιατρική

Τα αμνιακά κύτταρα είναι πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και αποτελούν πρόδρομα    κύτταρα του δέρματος

Το αμνιακό υγρό περιέχει επίσης βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να συλλεγούν από τις καισαρικές επεμβάσεις

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των ομφαλικών αγγείων σήμερα δοκιμάζονται για τη θεραπεία αγγειακών νοσημάτων

Η εξωκυττάρια ουσία του πλακούντα είναι πολύτιμη πρώτη ύλη για τη δημιουργία ικριωμάτων τα οποία χρησιμοποιούνται στην αποκατάσταση των ιστών

Η χοριακή μεμβράνη η οποία βρίσκεται κάτω από την αμνιακή μεμβράνη περιέχει μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα και σήμερα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των εγκαυμάτων

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα  του ιστού του ομφαλίου λώρου χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση χειρουργικών τραυμάτων,  για την επένδυση των stents και δοκιμάζονται σε αυτοάνοσα νοσήματα

Κυτταρικά παράγωγα, όπως κυττοκίνες, υαλουρονικό οξύ και αυξητικοί  παράγοντες σήμερα αποτελούν εμπορικά προϊόντα υψηλής ζήτησης

Ο πλακούντας σήμερα αποτελεί  την πλέον χρήσιμη πρώτη ύλη για έρευνα, θεραπεία και παραγωγή προϊόντων και ακόμα και μετά τη γέννηση του εξακολουθεί και είναι πολύτιμος.

Λόγω του μεγέθους του και του επακόλουθου υψηλού κόστους αξιοποίησης κάθε γραμμαρίου του πολύτιμου αυτού οργάνου πολλά εργαστήρια επικεντρώνονται στη συλλογή ενός συγκεκριμένου κυτταρικού πληθυσμού και οι υπόλοιποι καταλήγουν στα απόβλητα. Η συνολική του φύλαξη θα μπορούσε να προσφέρει την πολυτιμότερη ασφάλεια υγείας για το νεογέννητο.

Ποια είναι  σήμερα η αξία ενός πλακούντα;

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης της αμνιακής μεμβράνης το 2020 εκτιμάται ότι κατ’ έτος θα είναι 600 εκατομμύρια  δολάρια στις ΗΠΑ. Το ποσό αυτό αφορά μόνο τις αμνιακές μεμβράνες που συλλέγονται από καισαρική τομή.

Επειδή όλο και περισσότερα παράγωγα του πλακούντα σήμερα καλύπτονται από το ασφαλιστικό σύστημα  η αξία του πλακούντα συνεχώς θα αυξάνεται.

Συνεκτιμώντας σήμερα τις τρέχουσες και τις μελλοντικές χρήσεις του πλακούντα και των παραγώγων του με συντηρητικούς υπολογισμούς η αξία του κάθε πλακούντα υπολογίζεται στις 50.000 δολάρια με τάση να τριπλασιαστεί στην επόμενη δεκαετία.    Ο ορθοπεδικός Chris Senteno,  πρωτοπόρος στις χρήσεις των βλαστοκυττάρων και των προϊόντων του πλακούντα στην ορθοπεδική, υπολογίζει ότι η αξία ενός πλακούντα σήμερα είναι άνω των 500.000 δολαρίων.

 

 

 

 

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου