Χρήσιμα εργαλεία

ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

 

Τελευταίες επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφέρουν τη θεραπεία της μεσογειακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας με διόρθωση των βλαστοκυττάρων του ίδιου του παιδιού, προκειμένου να αποφευχθούν   φαινόμενα της απόρριψης των ξένων κυττάρων, ακόμα και εάν αυτά προέρχονται από αδελφό. Ακόμα και εάν τα βλαστοκύτταρα πάσχουν εξακολουθούν να είναι χρήσιμα για το ίδιο το παιδί. 

Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα σήμερα αποτελεί πηγή λήψης των πλέον νεαρών, υγιών και βιολογικά ενεργών  κυττάρων σε σχέση με βλαστοκύτταρα τα οποία προέρχονται από άλλες πηγές. Το ομφαλικό αίμα εκτός από τον αιμοποιητικό πληθυσμό, όπως  κλασικά συλλέγεται,  περιέχει και έναν ακόμα πλέον αρχέγονο πληθυσμό ο οποίος προορίζεται για το ίδιο το παιδί, και φέρει  την ονομασία Πολύ Μικρά Εμβρυικού Τύπου Βλαστοκύτταρα (VSELs).   Tα κύτταρα αυτά είναι ότι πολυτιμότερο σήμερα μπορεί να συλλεγεί από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα με προορισμό αποκλειστικά το ίδιο το παιδί.

Η μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος συλλογής των αιμοποιητικών κυττάρων δεν επέτρεπε ταυτόχρονα και τη συλλογή των κυττάρων αυτών, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους.  Τα κύτταρα αυτά κατέληγαν στα απόβλητα  μετά τη συλλογή των αιμοποιητικών κυττάρων.

 Ο πληθυσμός των  Πολύ Μικρών Εμβρυικού Τύπου Βλαστοκυττάρων  (VSELs) έχει χρησιμότητα μόνο για το ίδιο το παιδί και η δωρεά στη δημόσια τράπεζα του στερεί  αυτά τα πολύτιμα κύτταρα.  Ο πληθυσμός των VSELs  περιέχει βλαστοκύτταρα από κάθε όργανο του σώματος του παιδιού και σήμερα από τα κύτταρα αυτά δημιουργούνται κυτταρικές σειρές που στοχεύουν στην αποκατάσταση των βλαβών των οργάνων και όχι στη μεταμόσχευση. Η μεταμόσχευση οργάνων  πέρα από το μέγεθος και τις  επιπλοκές της επέμβασης συνοδεύεται από χρόνια νοσηρότητα και για το λόγο αυτό η συμβολή των κυττάρων αυτών στην πρώιμη αποκατάσταση των οργάνων θα είναι πολύ σημαντική.

 

Κ Κουζή-Κολιάκου ιατρός

Καθηγήτρια Ιστολογίας Εμβρυολογίας ΑΠΘ

Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών της Biohellenika

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου