Χρήσιμα εργαλεία

 

Σεμινάρια Γονέων

Επενδύουμε στη ζωή

 

Συμβουλευτική Ιατρική

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα

 

Υπολογισμός ημερομηνίας τοκετού

Βρείτε την πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα που συλλέγονται κατά τη γέννηση είναι μια αποδεκτή πηγή βλαστοκυττάρων  που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση όλων των κακοήθων και μη ασθενειών που μπορούν να θεραπευτούν με μεταμόσχευση μυελού των οστών.
 • Γιατί η ομφαλοπλακουντιακή μονάδα περιέχει βλαστοκύτταρα από κάθε όργανο του σώματος και αποτελεί την πληρέστερη πηγή βλαστοκυττάρων
 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα του παιδιού είναι νεαρά και ποιοτικά ανώτερα από αυτά που συλλέγονται στην ενήλικη ζωή
 • Γιατί  δεν μεταφέρουν κληρονομική ασθένεια
 • Γιατί δεν μεταφέρουν λοιμογόνους και μολυσματικούς παράγοντες
 • Γιατί η αποθήκευση τους  αποτελεί το πρώτο υλικό με το οποίο ένα παιδί έρχεται στη ζωή και μπορούν οι γονείς να επανέλθουν μελλοντικά σε επανεξέταση του όταν προκύψουν διαγνωστικά προβλήματα
 • Γιατί η τάση της ιατρικής είναι να χρησιμοποιούνται αυτόλογα κύτταρα, και ακόμα και εάν αυτά πάσχουν προτιμά να τα διορθώνει και να τα επαναχορηγεί στον ασθενή, παρά να προβαίνει σε αναζήτηση αλλογενών από συμβατούς δότες (γονιδιακή θεραπεία)
 • Γιατί δεν απαιτείται απόλυτη  ιστοσυμβατότητα  όταν πρόκειται να χορηγηθούν σε άλλα μέλη  της οικογένειας του παιδιού που φυλάσσει  τα βλαστοκύτταρα του
 • Γιατί στις αυτόλογες θεραπείες  δεν χρειάζεται η λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μετά τη μεταμόσχευση, επειδή πρόκειται για υλικό που προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό και δεν απορρίπτεται    
 • Γιατί το παιδί και η οικογένειά του έχουν άμεση πρόσβαση σε υγιή, νεαρά κύτταρα για θεραπείες που σήμερα πραγματοποιούνται, αλλά και για όλες αυτές του μέλλοντος
 • Γιατί η τεχνολογία της κρυοσυντήρησης μπορεί να διατηρεί τα βλαστοκύτταρα για χρονικό διάστημα πέρα από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής
 • Γιατί στατιστικά έχει υπολογισθεί ότι η πιθανότητα ανάγκης χρήσης βλαστοκυττάρων σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου είναι περίπου 1 στις 200, η πιθανότητα χρήσης  μέχρι την ηλικία των 20 ετών για την περίπτωση καρκίνου ή λευχαιμίας έχει υπολογισθεί σε 1 προς 2000, ενώ ένα στα τρία άτομα άνω των 60 ετών σήμερα θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί αν είχαν φυλάξει τα βλαστοκύτταρά τους. Εκμηδενίζουν λοιπόν οι γονείς τις πιθανότητες
 • Γιατί με τη φύλαξη διασφαλίζουν το ενδεχόμενο θεραπείας κακοήθων και αυτοάνοσων ασθενειών, όπως η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, οι αγγειίτιδες, η σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και εκφυλιστικών παθήσεων όπως  ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονική ίνωση, το εμφύσημα, τα  εγκεφαλικά επεισόδια,  τα κατάγματα, τραύματα, η οστεοαρθρίτιδα και  τα εγκαύματα 
 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα  που συλλέγονται κατά τη γέννηση  προορίζονται  για το παιδί στο οποίο και ανήκουν, επειδή  είναι απόλυτα συμβατά με τον οργανισμό του, δίνοντάς του τις μέγιστες πιθανότητες θεραπείας 
 • Γιατί στην πλειονότητα των ασθενειών χρησιμοποιούνται τα αυτόλογα κύτταρα
 • Γιατί μόνο σε ορισμένες μορφές λευχαιμίας το παιδί  δεν μπορεί, κατόπιν εξετάσεων, να χρησιμοποιήσει τα δικά του βλαστοκύτταρα. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα θα είναι να χρησιμοποιήσει του αδελφού του
 • Γιατί οι ανωτέρω αναφερόμενες εξετάσεις  μπορούν να γίνουν μόνον όταν τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται επώνυμα.
 • Γιατί το κόστος των αυτόλογων θεραπειών είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό των αλλογενών.
 • Γιατί οι επιπλοκές των αλλογενών μεταμοσχεύσεων είναι πολύ σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή, σε σχέση με τις αυτόλογες.
 • Γιατί τα ποσοστά θεραπείας ασθενών που έλαβαν βλαστοκύτταρα μέσα από την οικογένεια  για κακοήθεις ασθένειες είναι 8 φορές υψηλότερα, συγκρινόμενα  με τη λήψη μοσχεύματος  από άγνωστο δότη. Έτσι τα βλαστοκύτταρα ενός μωρού μπορούν να διασφαλίσουν την υγεία και άλλων μελών της οικογένειάς του.
 • Γιατί δημοσιευμένα στοιχεία σημαντικών διεθνών μελετών και πεπραγμένων των Ελληνικών Μεταμοσχευτικών Κέντρων έδειξαν ότι το 82%-86% των μοσχευμάτων βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια για τη θεραπεία της λευχαιμίας, παιδικού καρκίνου, λεμφωμάτων και μεσογειακής αναιμίας, προήλθαν μέσα από την οικογένεια και μόνο το 14%-18% προήλθε από τη δημόσια  τράπεζα 
 • Γιατί είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να έχει ένα παιδί τα δικά του βλαστοκύτταρα για κάθε ενδεχόμενο.
 • Γιατί με αυτό τον τρόπο οι γονείς διασφαλίζουν την υγεία του παιδιού τους, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς τους για πολλά χρόνια.

 

Βιβλιογραφία

 1. Adipose Tissue-Derived Stem Cells. Characterization and Potential for Cardiovascular Repair, Madonna R, Geng YJ, De Caterina, Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2009 Jul 23
 2. [Regenerative medicine for anti-aging], Ebisawa K, Kagami H, Kato R, Yamada Y, Ueda M. Nippon Rinsho. 2009 Jul;67(7):1402-6
 3. Human adipose derived stem cells contribute to chondrogenesis in co-culture with human articular chondrocytes, Hildner F, Concaro SE, Peterbauer A, Wolbank S, Danzer M, Lindahl A, Gatenholm P, Redl H, van Griensven M., Tissue Eng Part A. 2009 Jul 8
 4. Early translation of adipose-derived cell therapy for cardiovascular disease, Sanz-Ruiz R, Fernández-Santos E, Domínguez-Muñoa M, Parma R, Villa A, Fernández L, Sánchez PL, Fernández-Avilés F., Cell Transplant. 2009;18(3):245-54
 5. Clinical study of the efficiency of combined cell transplant on the basis of multipotent mesenchymal stromal adipose tissue cells in patients with pronounced deficit of the maxillary and mandibulary bone tissue, Kulakov AA, Goldshtein DV, Grigoryan AS, Rzhaninova AA, Alekseeva IS, Arutyunyan IV, Volkov AV., Bull Exp Biol Med. 2008 Oct;146(4):522-5
 6. A new bronchoscopic treatment of tracheomediastinal fistula using autologous adipose-deirved stem cells. Alvarez PD, García-Arranz M, Georgiev-Hristov T, García-Olmo D. Thorax 2008
 7. Adipose-Derived Stem Cells and Their Secretory Factors as a Promising Therapy for Skin Aging, Park BS, Jang KA, Sung JH, Park JS, Kwon YH, Kim KJ, Kim WS, Dermatol. Surg. 2008
 8. Clinical treatment of radiotherapy tissue damage by lipoaspirate transplant: a healing process mediated by adipose-derived adult stem cells, Rigotti G, Marchi A, Galiè M, Baroni G, Benati D, Krampera M, Pasini A, Sbarbati A., Plastic and Reconstructive Surgery 2007
 9. Treatment of resistant pure red cell aplasia after major ABO-incompatible bone marrow transplantation with human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, Baijun Fang, Yongping Song, Robert Chunhua Zhao, Qin Han, Ying Cao, American Journal of Hematology 2007
 10. Human adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells as salvage therapy for treatment of severe refractory acute graft-vs.-host disease in two children, Fang B, Song Y, Lin Q, Zhang Y, Cao Y, Zhao RC, Ma Y, Ediatric Transplantation 2007
 11. Adipose-Derived Cells, Emanuele Meliga, Brian M. Strem, H.J. Duckers and Patrick W. Serruys, Cell Transplantation Review 2007
 12. Multipotential differentiation of adipose tissue-derived stem cells, Brian M Strem, Kevin C Hicok, Min Zhu, Isabella Wulur, Zeni Alfonso, Ronda E Schreiber, John K Fraser and Marc H Hedrick, The Keio Journal of Medicine 2005
 

Τα εργαστήριά μας

-

 

Online Οδηγός επαγγελματιών

-

 

 

Biohellenika TV

-

 

Biohellenika Family

-

 

Biohellenika News

-

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerνουντλσ