Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Επεξεργασία δείγματος

Η εταιρεία εφαρμόζει κλειστή διπλή αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχωρισμού με απομάκρυνση του συνόλου σχεδόν των ερυθρών αιμοσφαιρίων και επίτευξη μικρού τελικού όγκου κρυοσυντήρησης που επιτρέπει υψηλά ποσοστά βιωσιμότητας και ανάκτησης.

Επιτυγχάνεται έτσι προστασία του ασθενούς από την εκδήλωση των επιπλοκών της οξείας αιμόλυσης, και της τοξικής κρυοπροστατευτικής ουσίας (DMSO) και δίνει τη δυνατότητα τμηματικής κατάψυξης και πολλαπλών χρήσεων του δείγματος.

Σημειώνεται ότι η κατάψυξη μεγάλων όγκων οδηγεί σε απώλεια μεγάλου αριθμού βλαστικών κυττάρων κατά την απόψυξη, διότι στη φάση αυτή η τράπεζα θα υποχρεωθεί να προβεί στην έκπλυση των βλαστικών κυττάρων με σκοπό την απομάκρυνση του DMSO, και της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης. Η κατάψυξη μεγάλων όγκων υποχρεωτικά οδηγεί στη χρήση πλαστικών ασκών κατάψυξης και κρυοσυντήρηση των βλαστικών κυττάρων σε ατμούς υγρού αζώτου, μεταβαλόμενης θερμοκρασίας.

Κρυοσυντήρηση

Η κρυοσυντήρησηγίνεται με ψηφιακά ρυθμιζόμενη, σταδιακήκατάψυξη των βλαστικών κυττάρων πριν την τοποθέτησή τους στο υγρό άζωτο. Η ανωτέρω διαδικασία εξασφαλίζει ομαλότερη, βαθμιαία μετάβαση σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μεγαλύτερο αριθμό βιώσιμων βλαστικών κυττάρων.

Φύλαξη

Η Biohellenika έχει τη δυνατότητα της φύλαξης των βλαστικών κυττάρων είτε σε ασκό είτε σε πολλαπλά κρυοφιαλίδια. Τα κρυοφιαλίδια φυλάσσονται σε δύο χώρους και έτσι έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μακροχρόνια φύλαξη. Οι ασκοί φυλάσσονται σε ειδικές μεταλλικές θήκες και σε ατμούς υγρού αζώτου λόγω της ευθραυστότητας που συχνά εμφανίζουν. Στα κρυοφιαλίδια φυλάσσεται καθαρός πληθυσμός εμπύρηνων κυττάρων, χωρίς προσμίξεις ερυθρών αιμοσφαιρίων, και η ποιότητα αυτή των κυττάρων θεωρείται άριστη εκτός από τη θεραπεία ασθενειών αίματος και για την αποκατάσταση βλαβών οργάνων. Λόγω του ελάχιστου αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορούν αν χρησιμοποιηθούν και σε αδέλφια  με  διαφορετική ομάδα αίματος. Από την άλλη πλευρά οι κρυοασκοί χρησιμοποιούνται συνήθως από τις δημόσιες τράπεζες για τη θεραπεία της λευχαιμίας, σε ασθενείς οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ομάδα αίματος με τον δότη.

Η μακροχρόνια φύλαξη των βλαστικών κυττάρων γίνεται σε κρυοφιαλίδια και κάτω από την επιφάνεια του υγρού αζώτου σε σταθερή θερμοκρασία στους -1960C, σύμφωνα με το μόνο δημοσιευμένο πρωτόκολλο που απέδειξε έως σήμερα άριστη βιωσιμότητα των βλαστικών κυττάρων μετά από 23,5 χρόνια κρυοσυντήρησης (Broxmeyer et all, 2011 Mar.10, Blood). Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο τρόπος αυτός φύλαξης είναι ο μόνος ο οποίος εξασφαλίζει βιωσιμότητα για απεριόριστο χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό εφαρμόζεται από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες βλαστοκυττάρων του κόσμου.

Αντίθετα, οι δημόσιες τράπεζες, οι οποίες προορίζουν τη χρήση των βλαστικών κυττάρων του ομφαλίου λώρου μόνο για ασθένειες του αιμοποιητικού επειδή δεν διαθέτουν τους ανάλογους οικονομικούς πόρους δεν στοχεύουν σε μακροχρόνια φύλαξη και φυλάσσουν τα δείγματά τους σε ασκούς.

Η Biohellenika, όπως και οι μεγαλύτερες τράπεζες διεθνώς,φυλάσσει ταβλαστικά κύτταρα σε δύο χώρους.Η μισή ποσότητα των βλαστικών κυττάρων του κάθε δείγματος φυλάσσεται στα εργαστήρια της Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και τα υπόλοιπα στα εργαστήριά της στην Αθήνα. Οι χώροι φύλαξης είναι απόλυτα ασφαλείς, παρακολουθούνται σε 24ωρη βάση και βρίσκονται μακριά από πηγές ραδιοϊσοτόπων και ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Οι λόγοι που επιβάλουντη διπλή φύλαξη είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, η δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων χωρίς απόψυξη και επανακατάψυξη του αρχικού δείγματος και η άμεση παράδοση των αποψυγμένων βλαστικών κυττάρων σε περίπτωση ζήτησης για θεραπευτική χρήση σε όλη την Ελλάδα.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου