Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Είναι δυνατόν τα βλαστικά κύτταρα να παραμένουν εν ζωή για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα;

 

Το Ιατρικό Τμήμα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης στις κατευθυντήριες γραμμές του ανακοίνωσε ότι τα βλαστικά κύτταρα σε αδιατάρακτες συνθήκες υγρού αζώτου μπορούν να επιβιώνουν επ αόριστον και να διατηρούν όλες τις βιολογικές τους λειτουργίες. “Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αυτή τη στιγμή ότι τα κύτταρα που κρυοσυντηρούνται στους -196°C χάνουν είτε την καθορισμένη in-vitro βιωσιμότητα είτε τη βιολογική δραστηριότητά τους”. Επομένως, αυτή τη στιγμή, καμία ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να οριστεί στο ομφαλοπλακουντιακό αίμα που καταψύχεται σε συνθήκες υγρού αζώτου. Μελέτη που δημοσιεύτηκε από τον Broxmeyer έδειξε ότι μετά από 15 έτη κρυοσυντήρησης των βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, αυτά διατηρούν όλες τις βιολογικές τους λειτουργίες1,2 και πρόσφατα στο ετήσιο συνέδριο εφαρμογών του ομφαλοπλακουντιακού αίματος το 2010 στη Μασσαλία ανακοινώθηκε επιτυχημένη χρήση δείγματος που είχε καταψυχθεί πριν 21 έτη. Σε ερευνητικά κέντρα σε συνθήκες υγρού αζώτου βιώσιμα κύτταρα υπάρχουν από τη δεκαετία του ’60. Η επιστήμη που αφορά την κρυογoνική αποθήκευση των κυττάρων τονίζει ότι τα κύτταρα παραμένουν βιώσιμα επ΄ αόριστο. Στα εργαστήρια της Biohellenika η απόψυξη των βλαστικών κυττάρων έδειξε πολύ υψηλά ποσοστά βιωσιμότητας 3.

1. Broxmeyer HE et al, 2003. High efficiency recovery of functional haematopoietic progenitorand stem cells from human cord blood cryopreserved for 15 years. PNAS USA, 100(2): 645-50.

2. 

Broxmeyer at al. Blood

. 2011 May 5;117(18):4773-7. Hematopoietic stem/progenitor cells, generation of induced pluripotent stem cells, and isolation of endothelial progenitors from 21- to 23.5-year cryopreserved cord blood.   
 

3. Koliakos G, Alamdari D, Tsagias N, Kouzi-Koliakos K, Michaloudi E, Karagiannis V. A novel high-yield volume-reduction method for the cryopreservation of UC blood units. Cytotherapy. 2007,9(7):654-9.

 

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου