Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Τα βλαστοκύτταρα είναι συμβατά με το ίδιο το παιδί;

Τα βλαστοκύτταρα είναι απόλυτα συμβατά με το ίδιο το παιδί διότι αποτελούν μέρος του σώματός του.

Η πιθανότητα απόλυτης συμβατότητας με γονείς και αδέλφια  είναι περίπου 30%,  ενώ εκτός οικογενείας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 1/100.000. Για τη χορήγηση βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν απαιτείται 100% ιστοσυμβατότητα, επειδή τα βλαστοκύττταρα είναι πολύ νεαρής ηλικίας και δεν έχουν ακόμα αναπτύξει ταυτότητα. Αντίθετα όταν χορηγούμε βλαστοκύτταρα μεγαλύτερης ηλικίας  η ιστοσυμβατότητα πρέπει να είναι 100%.

Η συμβατότητα αποτελεί πρόβλημα μόνο στις περιπτώσεις των αλλογενών μεταμοσχεύσεων, δηλαδή όταν το μόσχευμα προέρχεται από ξένο δότη. Όταν προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή είναι 100% ιστοσυμβατό.

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου