Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Κλινικά Δεδομένα

Τα νεογιλά δόντια αποτελούν χρονολογικά τη δεύτερη πηγή λήψης βλαστοκυττάρων με πρώτη το αίμα του πλακούντα. Τα νεογιλά δόντια και οι σωφρονιστήρες περιέχουν μεσεγχυματικού τύπου βλαστοκύτταρα, αλλά και ένα μικρό αλλά σημαντικό τύπο βλαστοκυττάρων που έχουν κοινή προέλευση με τον νευρικό ιστό. Ο πληθυσμός αυτός αποτελεί το 5% του συνολικού αριθμού των βλαστοκυττάρων και μετά από τις πρώτες κυτταρικές διαιρέσεις, στις περιπτώσεις που επιδιώκουμε την αύξηση του αριθμού τους, αυτά χάνουν την ικανότητα να μετατρέπονται σε νευρικά κύτταρα. Αν και ο αριθμός των βλαστοκυττάρων ανά νεογιλό δόντι είναι μικρός, σε σύγκριση με άλλες πηγές, εν τούτοις η κοινή προέλευση τους με το νευρικό σύστημα τα κάνει ιδιαίτερα πολύτιμα. Η έντονη ικανότητα κυτταρικού πολλαπλασιασμού τους δίνει τα ίδια πλεονεκτήματα με ανάλογα βλαστοκύτταρα που προέρχονται από άλλες πηγές στις περιπτώσεις που επιδιώκουμε κυτταρικές θεραπείες οργάνων μεσεγχυματικής προέλευσης. Οι σωφρονιστήρες περιέχουν την ίδια ποιότητα βλαστοκυττάρων με τα νεογιλά δόντια και εάν είναι έγκλειστοι τα βλαστοκύτταρα θεωρούνται πλέον αρχέγονα. Η ύπαρξη τερηδόνας καθιστά το δόντι ακατάλληλο για λήψη βλαστοκυττάρων. Νεότερες έρευνες έδειξαν ότι τα βλαστοκύτταρα του δοντιού έχουν περισσότερες δυνατότητες από αντίστοιχα που προέρχονται από το μυελό των οστών. Έτσι σήμερα σε κλινικό ή προκλινικό στάδιο χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση παθήσεων του σκελετού, όπως της νέκρωσης της κεφαλής του μηριαίου, των συγγενών οστικών ελλειμμάτων και των καταγμάτων. Η νέκρωση της κεφαλής του μηριαίου συναντάται σε παιδιά και ενήλικες και καταλήγει σε χρόνια αναπηρία μετά από σειρά τραυματικών χειρουργικών επεμβάσεων. Η χορήγηση βλαστοκυττάρων του δοντιού στην κεφαλή του πάσχοντος μηριαίου οδηγεί σε ανάπλαση της κεφαλής και περιορισμό της οστικής βλάβης. Η ενδοοστική χορήγηση βλαστοκυττάρων του δοντιού στις περιπτώσεις ελλειμμάτων ή μεγάλων καταγμάτων οδήγησε σε ταχύτερη και πληρέστερη αποκατάσταση. Τα βλαστοκύτταρα του δοντιού χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με οστικά εμφυτεύματα για να βελτιώσουν τη στερεότητα των οστών της γνάθου και επίσης μπορούν να επαναφέρουν τη λειτουργικότητα του πολφού των απονευρωμένων δοντιών. Πρόσφατα ανακοινώθηκε βελτίωση της κλινικής εικόνας πειραματοζώων που έπασχαν από μυϊκή δυστροφία τύπου Duchenne με ενδοφλέβια χορήγηση βλαστοκυττάρων του δοντιού. Η βελτίωση της κινητικότητας των πειραματοζώων ήταν ανάλογη της ποσότητας των βλαστοκυττάρων που χορηγήθηκαν και του αριθμού των χορηγήσεων. Η έγχυσή τους στην περιοχή του εμφράγματος του μυοκαρδίου βελτίωσε τη λειτουργία της καρδιάς στα πειραματόζωα.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα χρήση των βλαστοκυττάρων του δοντιού είναι η χρήση τους στη θεραπεία τραυματισμών του κερατοειδούς. Μέχρι σήμερα η θεραπεία των τραυματισμών του κερατοειδούς γινόταν με τη χρήση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του λιπώδους ιστού. Φαίνεται λοιπόν ότι ανάλογες ιδιότητες διαθέτουν και τα βλαστοκύτταρα του δοντιού. Οι τραυματικές κακώσεις του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού οδηγούν σε μόνιμες βαριές αναπηρίες. Κατά καιρούς έρχονται στο φως της δημοσιότητας κλινικές μελέτες με τη χρήση βλαστοκυττάρων εμβρυικού τύπου για την αποκατάσταση της παραπληγίας-τετραπληγίας, καμία όμως δεν προχώρησε τελικά σε εφαρμογή, επειδή τα κύτταρα αυτά δεν θεωρούνται ασφαλή. Τα βλαστοκύτταρα του δοντιού αντίθετα πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας, αφ ενός μεν διότι δεν είναι εμβρυικού τύπου και αφ ετέρου επειδή περιέχουν τον ιδιαίτερο κυτταρικό πληθυσμό νευρικής προέλευσης. Έτσι πειραματικές μελέτες στις κακώσεις του νωτιαίου μυελού στις οποίες τοπικά χρησιμοποιήθηκαν βλαστοκύτταρα του δοντιού έδειξαν μεγαλύτερης έκτασης διατήρηση της ιστολογικής του δομής και βελτίωση της κινητικότητας των άκρων. Τα αποτελέσματα αυτά αν και βρίσκονται σε αρχικά στάδια θεωρούνται ικανοποιητικά και επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης.

Τα κύτταρα αυτά θα αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα στις γονιδιακές θεραπείες κληρονομικών ασθενειών.

Νεότερα κλινικά δεδομένα αναφέρουν σημαντικές προοπτικές της χρήσης των βλαστικών κυττάρων του οδοντικού πολφού

Θεραπεία ελλειμμάτων των κρανιακών οστών

Βλαστοκύτταρα ανθρώπινου οδοντικού πολφού εμφυτεύτηκαν στα οστά της κεφαλής πειραματόζωων, σε περιοχές που έφεραν εκτεταμένα οστικά ελλείμματα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ύστερα από ένα μήνα, τα ελλείμματα στα οστά αποκαταστάθηκαν, ενώ με μοριακές αναλύσεις διαπιστώθηκε η παρουσία ανθρώπινων βλαστοκυττάρων του οδοντικού πολφού στις περιοχές του ελλείμματος. Τα ευρήματα αυτά δηλώνουν ότι τα βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού μπορούν στο μέλλον να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων ή καταγμάτων σε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

De mentonca Costa A et al., J Craniof Surg 2008; 19 (1): 204-210

Θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας του Duchenne

H μυϊκή δυστροφία του Duchenne είναι η πιο συχνή κληρονομική νόσος του νευρομυϊκού συστήματος. Οι ασθενείς καταλήγουν στην ηλικία των 10-12 ετών σε μόνιμη αναπηρία και πεθαίνουν λόγω καρδιοαναπνευστικών προβλημάτων. Επιστήμονες χρησιμοποίησαν βλαστοκύτταρα από τον οδοντικό πολφό των νεογιλών οδόντων για τη θεραπεία πειραματόζωων με μυϊκή δυστροφία του Duchenne. Μετά από τη χορήγηση παρατηρήθηκε σαφής βελτίωση της κινητικότητας των πειραματόζωων, ενώ ένα από αυτά στο οποίο δόθηκε η μεγαλύτερη ποσότητα βλαστοκυττάρων ήταν ελεύθερο συμπτωμάτων 25 μήνες μετά από τη θεραπεία. Συστηματική και επαναλαμβανόμενη χορήγηση φαίνεται να έχει καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα στα πειραματόζωα από μια και τοπική χορήγηση. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη χρήση των βλαστοκυττάρων του οδοντικού πολφού στη θεραπεία ασθενειών του νευρομυϊκού συστήματος

Kerkis I. et al., J Transl Med. 2008; 3: 6-35

Δημιουργία νέου οδοντικού πολφού

Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων οδοντικού πολφού σε πειραματόζωα στα οποία είχε νεκρωθεί ο δικός τους πολφός, είχε ως αποτέλεσμα αναγέννηση και δημιουργία νέου οδοντικού πολφού. Μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερών παρατηρήθηκε πλήρης αναγέννηση των ιστών του πολφού, δημιουργία νέων τριχοειδών αγγείων και νευρικών απολήξεων.

Iohara K ,et al., Regen Med 2009 ; 4(3): 377-385

Βλαστοκύτταρα οδοντικού πολφού αποκαθιστούν για πρώτη φορά σε ασθενείς, οστικά ελλείμματα της κάτω γνάθου

Βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού χρησιμοποιήθηκαν για την πλήρωση οστικών ελλειμμάτων της κάτω γνάθου, τα οποία δημιουργήθηκαν στους ασθενείς μετά την εξαγωγή των τρίτων γομφίων. Οι ασθενείς χωρίς τη μεταμόσχευση των βλαστικών κυττάρων θα κατέληγαν να χάσουν και τους δεύτερους γομφίους, λόγω της δημιουργίας των ελλειμμάτων και της αδυναμίας των δεύτερων γομφίων να στηριχτούν σε συμπαγές οστό. Μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων του οδοντικού πολφού των τρίτων γομφίων μέσα στις οστικές κοιλότητες, κατέδειξε την πλήρη αποκατάσταση του οστού και του περιοδοντίου σε διάστημα τριών μηνών.

Η έρευνα αυτή δίνει άμεσες προοπτικές χρήσης των βλαστικών κυττάρων του οδοντικού πολφού για την αναγέννηση του οστού της κάτω γνάθου, αλλά και άλλων ιστών.

D Aquino R. et al., Eur Cell. Mater, 2009.12: 18: 75-83

Βλαστοκύτταρα του οδοντικού πολφού χρήσιμα για την αποκατάσταση αρτηριακής απόφραξης

Βλαστικά κύτταρα του οδοντικού πολφού χορηγήθηκαν σε πειραματόζωα μετά από πειραματική πρόκληση ισχαιμίας των κάτω άκρων. Παρατηρήθηκε αύξηση της αιματικής ροής, αλλά και της πυκνότητας των τριχοειδών στις ισχαιμικές περιοχές, όπου έγινε η έγχυση των βλαστικών κυττάρων.

Η έρευνα αυτή καταδεικνύει τη δυνατότητα των βλαστικών κυττάρων του οδοντικού πολφού για αγγειογένεση και αναγέννηση ιστών στις περιπτώσεις αρτηριακής απόφραξης οργάνων.

Iohara K., et al., Stem Cells 2008; 26(9): 2408-2418

Βλαστικά κύτταρα του οδοντικού πολφού. Μια νέα ελπίδα για τη θεραπεία ατόμων με εγκεφαλικό

Βλαστικά κύτταρα του οδοντικού πολφού μπορούν να μετατραπούν σε κύτταρα νευρικού ιστού, όταν δεχθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα. Τα βλαστικά κύτταρα αποκτούν τη μορφολογία νευρικών κυττάρων και εκφράζουν ειδικούς υποδοχείς που απαντώνται μόνο σε κύτταρα του νευρικού συστήματος. Τα βλαστικά κύτταρα του πολφού φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσουν στο μέλλον μια νέα πηγή βλαστοκυττάρων για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως της νόσου του Parkinson, Alzheimer και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Arthur A. et al., J Dent Res 2009; 88(9): 829-834

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ζητήστε το κιτ συλλογής

βλαστοκύτταρα από νεογιλά δόντια

Τα εργαστήριά μας

-

Online Οδηγός επαγγελματιών

-

Biohellenika TV

-

Biohellenika Family

-

Biohellenika News

-

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerνουντλσ