Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

A. Umbilical cord blood: (Classic puncture of umbilical cord blood vessels)

The collection of blood is made by your obstetrician immediately after labor. The proper collection of blood is very important for the quality and quantity of the cell.

Read more...

B. Placenta

Biohellenika exhausting all the possibilities derived by a childs birth proceeds to placenta drainage in order to collect the maximum number of stem cells, besides the classic collection by the puncture of the umbilical cord.

Read more...

C. Tissue of umbilical cord (Wharton’s jelly).

The umbilical cord tissue that surrounds the cord vessels contains mesenchymal cells that are collected with a special procedure from the total length of the umbilical cord, under sterile conditions, in a special sterilized kit.

Read more...

D. Deciduous teeth

Biohellenika now, gives a second chance to children, who have not cryo-preserved their umbilical cord stem cells at birth, to preserve stem cells from their deciduous teeth that are replaced by the permanent teeth from the age of  5-6 years to 12 years. These cells are in the stage of experimental research for regenerative medicine therapies.

Read more...

E. Adipose Tissue

You can still preserve stem cells for your future health, as it now known, that adipose tissue is rich in stem cells that are useful in applications of regenerative medicine.

Read more...

F. Bone Marrow

Biohellenika selects bone marrow stem cells after aspiration of the iliac crest from patients that are undergone coronary by-pass.

Read more...

 

Our Laboratories

-

 

Stem Cells

-

 

 

Biohellenika TV

-

 

Biohellenika Procedure

-

 

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed