Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Current Stem Cell Applications

  • Bone Marrow Failure Disorders

Amegakaryocytosis

Aplastic Anemia (Severe)

Blackfan-Diamond Anemia

Congenital Cytopenia*

Congenital Dyserythropoietic Anemia

Dyskeratosis Congenita

Fanconi Anemia

Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria (PNH)

Pure Red Cell Aplasia

  • Hemoblobinopathies

Beta Thalassemia Major

Sickle Cell Disease

  • Histiocytic Disorders

Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis

Hemophagocytosis

Langerhans Cell Histiocytosis (Histiocytosis X)

  • Inherited Immune System Disorders

Chronic Granulomatous Disease

Congenital Neutropenia

Leukocyte Adhesion Deficiency

Severe Combined Immunodeficiencies (SCID) including:

Adenosine Deaminase Deficiency*

Bare Lymphocyte Syndrome

Chediak-Higashi Syndrome*

Kostmann Syndrome

Omenn Syndrome

Purine Nucleoside Phosphorylase Deficiency

Reticular Dysgenesis

Wiskott-Aldrich Syndrome

X-Linked Lymphoproliferative Disorder

  • Inherited Metabolic Disorders

Adrenoleukodystrophy

Fucosidosis

Gaucher Disease*

Hunter Syndrome (MPS-II)

Hurler Syndrome (MPS-IH)

Krabbe Disease

Lesch-Nyhan Syndrome

Mannosidosis*

Maroteaux-Lamy Syndrome (MPS-VI)

Metachromatic Leukodystrophy

Mucolipidosis II (I-cell Disease)*

Neuronal Ceroid Lipofuscinosis (Batten Disease)*

Niemann-Pick Disease*

Sandhoff Disease*

Sanfilippo Syndrome (MPS-III)

Scheie Syndrome (MPS-IS)

Sly Syndrome

Tay Sachs*

Wolman Disease

  • Leukemias and Lymphomas

Acute Biphenotypic Leukemia*

Acute Lymphocytic Leukemia (ALL)

Acute Myelogenous Leukemia (AML)

Acute Undifferentiated Leukemia*

Adult T Cell Leukemia/Lymphoma

Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL)

Chronic Myelogenous Leukemia (CML)

Hodgkins Lymphoma

Juvenile Chronic Myelogenous Leukemia (JCML)

Juvenile Myelomonocytic Leukemia (JMML)

Myeloid/Natural Killer (NK) Cell Precursor Acute Leukemia

Non-Hodgkins Lymphoma

Polymphocytic Leukemia

  • Myelodysplastic/Myeloproliferative Disorders

Acute Myelofibrosis*

Agnogenic Myeloid Metaplasia (Myelofibrosis)*

Amyloidosis

Chronic Myelomonocytic Leukemia (CMML)

Essential Thrombocythemia*

Polycythemia Vera*

Refractory Anemias (RA) including:

Refractory Anemia with Excess Blasts (RAEB)

Refractory Anemia with Excess Blasts in Transformation (RAEB-T)

Refractory Anemia with Ringed Sideroblasts (RARS)

  • Plasma Cell Disorders

Multiple Myeloma

Plasma Cell Leukemia

Waldenstroms Macroglobulinemia

Other Inherited Disorders

Cartilage-Hair Hypoplasia

Congenital Erythropoietic Porphyria (Gunther Disease)

DiGeorge Syndrome 

Osteopetrosis

  • Other Malignancies

Brain Tumors**

Ewing Sarcoma*

Neuroblastoma

Ovarian Cancer*

Renal Cell Carcinoma*

Rhabdomyosarcoma

Small Cell Lung Cancer*

Testicular Cancer*

Thymoma (Thymic Carcinoma)

  • Other

Chronic Active Epstein Barr

Evans Syndrome

Multiple Sclerosis*

Rheumatoid Arthritis*

Systemic Lupus Erythematosus*

Thymic Dysplasia

* in clinical trials,  www. clinicaltrials.gov

Emerging Stem Cell Applications

Diabetes

Heart Disease

Liver Disease

Muscular Dystrophy

Parkinsons Disease

Spinal cord injury

Stroke

 

Our Laboratories

-

 

Stem Cells

-

 

 

Biohellenika TV

-

 

Biohellenika Procedure

-

 

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed