Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Latest News English

TitleAuthorHits

1. 2022 Update: How many clinical trials use cord blood or cord tissue today?

Written by Dr. Kouzi

Hits: 0

2. Cord blood contains immune cells capable to be used in immunotherapies. An important publication from R&D Department of Biohellenika

Written by Dr. Kouzi

Hits: 43

3. The cord blood in immunotherapies, a new era

Written by Dr. Kouzi

Hits: 59

4. Allogenic cord blood in the treatment of stroke

Written by Dr. Kouzi

Hits: 151

5. Hematopoietic Stem cells in the treatment of Multiple Sclerosis

Written by Dr. Kouzi

Hits: 153

6. covid 19 tests offered by Biohellenika

Written by Dr. Kouzi

Hits: 285

7. Biohellenika today renewed its license as Cord Blood Bank

Written by Dr. Kouzi

Hits: 425

8. Granddaughterς stem cells improve grandparents health with stroke

Written by Dr. Kouzi

Hits: 933

9. Cord tissue mesenchymal stem cells for Covid 19 Acute Respiratory Distress syndrome (ARDS)

Written by Dr. Kouzi

Hits: 506

10. Renewal of AABB Accreditation

Written by Dr. Kouzi

Hits: 570
 

Our Laboratories

-

 

Stem Cells

-

 

 

Biohellenika TV

-

 

Biohellenika Procedure

-

 

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed