Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Latest News English

TitleAuthorHits

1. Distinction of Biohellenika

Written by Dr. Kouzi

Hits: 5

2. 15th of November is dedicated to Placenta-Cord Blood

Written by Dr. Kouzi

Hits: 13

3. Savior Child to treat inherited diseases in the family

Written by Dr. Kouzi

Hits: 44

4. Cord blood is tested to treat adult stroke patients in allogeneic use

Written by Dr. Kouzi

Hits: 33

5. Mesenchymal stem cells proliferation in the lab changes the initial properties of the cells

Written by Dr. Kouzi

Hits: 43

6. Heart regeneration by stem cells

Written by Dr. Kouzi

Hits: 55

7. NIPT for sickle cell anemia detection

Written by Dr. Kouzi

Hits: 91

8. Participation of Biohellenika in the 1st Congress of the Hellenic Society of Regenerative Medicine

Written by Dr. Kouzi

Hits: 117

9. Gene theraphy for Spinal Muscular Atrophy approved by FDA

Written by Dr. Kouzi

Hits: 137

10. Cerebral palsy treatment with cord blood stem cells

Written by Dr. Kouzi

Hits: 158

Our Laboratories

-

Stem Cells

-

Biohellenika TV

-

Biohellenika Procedure

-

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed - AChecker