Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Personalized Medicine

Biohellenika offers the opportunity for gene study of the patient, that will lead to personalized treatment, with more effective results and minimization of side effects.

Pharmacogenomics genetic tests offer not only information on the personal genetic structure but also prediction of the patient’s response to a specific medicine. Therefore, they can lead prescription of the most appropriate medicine in the most suitable dose. This is “personalized treatment”, which is specific, individual and ideal for the patient. There are genes that are specific for the metabolism of some drugs, resulting in the determination of the effectiveness of the treatment.

 

Our Laboratories

-

 

Stem Cells

-

 

 

Biohellenika TV

-

 

Biohellenika Procedure

-

 

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed