Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Athens Laboratories

On December 11, 2007 the opening of BIOHELLENIKA’s laboratories in Athens were performed. The laboratories at the beginning were a spin off company of Biohellenika and National Research Foundation and later merged into Biohellenika SA.

The constant increase in the number of parents from South Greece, who showed us their preference and trusted us with their children’s stem cells, led to the need to establish laboratories in Athens. With respect to this preference and in an effort to improve the quality of services provided, considering that the time elapsed between labor and cryopreservation is now minimized, Biohellenika established the labs in Athens.

Athens labs are ceritified by ISO 9001 and ISO 15189. The clean rooms are ceritified by ISO 14644, while their operation is under the surveillance of Biohellenikas academic staff.

Biohellenika preserves cord blood stem cells at two different locations, after separation into two equal parts, as described in the private contract. One part is preserved at Thessaloniki’s laboratories and the other part at Athens laboratories,

With this collaboration, BIOHELLENIKA aims to promote its stem cell applications all over Greece and at the same time, make the procedure more user-friendly for the public.

cryo cells

Our Laboratories

-

Stem Cells

-

Biohellenika TV

-

Biohellenika Procedure

-

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckernoodles