Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Bibliography

• Ljungman et al, Bone Marrow Transplant 2006, 37: 439-49

• Strauer et al, J Am Coll Cardiol, 2005, 46: 1659-61

• Sanberg et al, Ann NY Acad Sci 2006, 1049: 67-83

• Ende et al, J Med, 2001, 32: 241-7

• Rocha et al. Transplants of umbilical cοrd blood or bone marrow from unrelated donors in adults with acute leukemia. Ν Engl J Med 2004, 25; 351: 2276-85

• Locatelli et al. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in children with juvenile myelomonocytic leukemia (JMML): results of the EWOG-MDS/EBMT trial. Blood 2005, 105; 1: 410-419

• Kato et al. Cord blood transplantation from sibling donors in Japan. Report of the national survey. Int J Hematol 1998, 67: 389-96

• Varadi et al. Human umbilical cord blood for hematopoietic progenitor cells transplantation. Leuk Lymphoma 1995, 20: 51-58

• Kobylka et al. Preservation of immunological and colony-forming capacities of long-term (15 years) cryopreserved cord blood cells. Transplantation, 1998; 65(9): 1275-1278

• Eapen et al. Comparable long-term survival after unrelated and HLA-matched sibling donor hematopoietic stem cell transplantations for acute leukemia in children younger than 18 months. J Clin Oncol 2006, 24: 145-151

• Wiley and Kuller. Storage of newborn stem cells for future use. Οbstetrics and Gynecology Vol 1997, 89 (2): 300-303

• Gutman et al. Autologous transplantation followed closely by reduced-intensity allogeneic transplantation as consolidative immunotherapy in advanced lymphoma patients: a feasibility study. Bone Marrow Transplant 2005, 36; 443-51

• Lychtenstein et al, New England Journal of Medicine 2000: 343 (2): 78-85

• Moezz et al. The effect of cryopreservation on clonogenic capacity and in vitro expansion potential of umbilical cord blood progenitor cells. Transplant Proc 2005, 37 (10): 4500-3

• Sartor et l. Recovery of viable CD34+ cells from cryopreserved hemopoietic progenitor cell products. Bone Marrow Transplant, 2005 36: 199-20

 

Our Laboratories

-

 

Stem Cells

-

 

 

Biohellenika TV

-

 

Biohellenika Procedure

-

 

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed