biohellenika espa

Χρήσιμα εργαλεία

 

Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα
Από τις 4 έως και τις 7 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία το διεθνές συνέδριο που αφορά τις νεότερες χρήσεις των βλαστοκυττάρων του πλακούντα (Word Cord Blood Congress) το οποίο παρακολούθησε η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Biohellenika και η Υπεύθυνη Ποιότητας των εργαστηρίων.   Η ερευνητική ομάδα της Biohellenika παρουσίασε εργασία με θέμα: <<Νέα μέθοδος απομόνωσης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από όλο το μήκος του ομφαλίου λώρου, η οποία εξασφαλίζει τον μέγιστο αριθμό μεσεγχυματικών κυττάρων  για εφαρμογές στην αποκατάσταση ιστών>>.  Το συνέδριο αυτό αποτελούσε συνέχεια του προηγούμενου συνεδρίου που  έγινε τον περασμένο Ιούνιο στο San Fransisco,  το οποίο και πάλι είχε παρακολουθήσει η κ Κολιάκου.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου εστιάζονταν στην ανάγκη της φύλαξης των βλαστοκυττάρων είτε για λογαριασμό της οικογένειας είτε για δημόσια δωρεά. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι τα καλύτερα ιστοσυμβατά   και ασφαλέστερα μοσχεύματα, με λιγότερα ποσοστά απόρριψης προέρχονται μέσα από την οικογένεια και προτάθηκε να γίνεται κατευθυνόμενη φύλαξη και συμβουλευτική παρέμβαση προς τους γονείς που ήδη έχουν ένα παιδί που μπορεί να βοηθηθεί από τη χρήση βλαστοκυττάρων να προβαίνουν σε νέα κύηση και φύλαξη βλαστοκυττάρων.

Επίσης εκφράστηκε  θετική άποψη για την προεμφυτευτική διάγνωση και την επιλογή της ιστοσυμβατότητας, στις περιπτώσεις κληρονομικής ασθένειας στην οικογένεια,  με σκοπό τη γέννηση ενός υγιούς και ιστοσυμβατού αδελφού για τη λήψη βλαστοκυττάρων και τη θεραπεία προηγούμενου παιδιού.  Η προεμφυτετική διάγνωση επειδή στηρίζεται στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν είναι αποδεκτή σε κάποιες χώρες για θρησκευτικούς λόγους.

To αίμα του πλακούντα περιέχει εκτός από τα αιμοποιητικά και άλλους  πληθυσμούς αρχέγονων κυττάρων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές αναγεννητικής ιατρικής. Ένας από τους πληθυσμούς αυτούς είναι τα προενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για καρδιοαγγειακές παθήσεις, όπως εμφράγματα  και αγγειοπάθειες.

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα  των αιμοποιητικών  βλαστοκυττάρων, χρησιμοποιούνται μέθοδοι που είτε αυξάνουν την εμφυτευτική τους ικανότητα, είτε το πλέον εντυπωσιακό προκαλούν κατευθείαν κυτταρικό πολλαπλασιασμό με μια νεότερη τεχνολογία. Τα βλαστοκύτταρα που προήλθαν από τη χρήση αυτής της μεθόδου χορηγήθηκαν με επιτυχία σε ασθενή με λευχαιμία. Αυτή η ανακοίνωση ανοίγει καινούργιους δρόμους για τη χρήση μικρών δειγμάτων τα οποία σήμερα είτε φυλάσσονταν εν αναμονή αυτής της τεχνολογίας είτε απορρίπτονταν εξ αρχής.  Η τεχνολογία αυτή έχει παραχωρηθεί και δοκιμάζεται στα εργαστήρια της Biohellenika, για επιβεβαίωση από ένα άλλο ανεξάρτητο εργαστήριο.

Ένα μέρος του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο στη χρήση των βλαστοκυττάρων του πλακούντα στις μη αιμοποιητικές παθήσεις. Στις παθήσεις αναφέρθηκε η εγκεφαλική παράλυση, λόγω κακής οξυγόνωσης ή τραυματισμού του εγκεφάλου, όπου χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα του ίδιου του παιδιού και οι γονιδιακές βλάβες του δέρματος όπου χρησιμοποιούνται συμβατά μοσχεύματα. Σε δύο παιδιά με εγκεφαλική παράλυση που είχαν φυλάξει τα βλαστοκύτταρά τους στα εργαστήρια της Biohellenika έγινε η χορήγηση των βλαστοκυττάρων τους και παρακολουθούνται από την κλινική του Πανεπιστημίου Duke στις ΗΠΑ. Τα βλαστοκύτταρα του πλακούντα σε εργαστήριο του Ισραήλ μετατράπηκαν σε νευρικά κύτταρα και προτάθηκε  η χρήση τους για αποκατάσταση νευρολογικών ασθενειών.

Συζητήθηκαν εκ νέου τρόποι για να ελαττωθούν τα ποσοστά της απόρριψης των μοσχευμάτων που προέρχονται από μη συγγενείς δότες και εξετάστηκε η βελτίωση των αποτελεσμάτων από ταυτόχρονη χορήγηση στον ίδιο ασθενή δύο μοσχευμάτων.

Ανακοινώθηκε  αυτόλογη χρήση των βλαστοκυττάρων σε ασθενή με μεσογειακή αναιμία μετά από επιτυχημένη γονιδιακή θεραπεία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 21 μήνες μετά τη θεραπεία ο ασθενής να είναι ελεύθερος μεταγγίσεων.


Τέλος συζητήθηκε τι θα πρέπει να ξέρουν και τι να περιμένουν οι γονείς από τη φύλαξη των βλαστοκυττάτων των παιδιών τους και το συνέδριο ομόφωνα  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γονείς επιλέγουν τον τρόπο της φύλαξης των βλαστοκυτάρων των παιδιών τους, τα οποία σήμερα για την οικογένεια  χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου και της λευχαιμίας και σε  φάση κλινικών δοκιμών αλλά μόνο σε αυτόλογες χρήσεις τα βλαστοκύτταρα διεθνώς αξιολογούνται για τη θεραπεία του παιδικού διαβήτη και της εγκεφαλικής παράλυσης.

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου επιβεβαίωσαν την ανάγκη της φύλαξης των βλαστκυττάρων και τα διαφαινόμενα οφέλη της οικογένειας, για το λόγο αυτόν πρωτοπόροι διεθνούς αναγνώρισης αιματολόγοι προχώρησαν στη λειτουργία τραπεζών οικογενειακής φύλαξης.


Κ Κουζή-Κολιάκου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της BiohellenikaΑπό τις 4 έως και τις 7 Νοεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία το διεθνές συνέδριο που αφορά τις νεότερες χρήσεις των βλαστοκυττάρων του πλακούντα (Word Cord Blood Congress) το οποίο παρακολούθησε η Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Biohellenika και η Υπεύθυνη Ποιότητας των εργαστηρίων.   Η ερευνητική ομάδα της Biohellenika παρουσίασε εργασία με θέμα: <<Νέα μέθοδος απομόνωσης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων από όλο το μήκος του ομφαλίου λώρου, η οποία εξασφαλίζει τον μέγιστο αριθμό μεσεγχυματικών κυττάρων  για εφαρμογές στην αποκατάσταση ιστών>>.  Το συνέδριο αυτό αποτελούσε συνέχεια του προηγούμενου συνεδρίου που  έγινε τον περασμένο Ιούνιο στο San Fransisco,  το οποίο και πάλι είχε παρακολουθήσει η κ Κολιάκου.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου εστιάζονταν στην ανάγκη της φύλαξης των βλαστοκυττάρων είτε για λογαριασμό της οικογένειας είτε για δημόσια δωρεά. Επιβεβαιώθηκε εκ νέου ότι τα καλύτερα ιστοσυμβατά   και ασφαλέστερα μοσχεύματα, με λιγότερα ποσοστά απόρριψης προέρχονται μέσα από την οικογένεια και προτάθηκε να γίνεται κατευθυνόμενη φύλαξη και συμβουλευτική παρέμβαση προς τους γονείς που ήδη έχουν ένα παιδί που μπορεί να βοηθηθεί από τη χρήση βλαστοκυττάρων να προβαίνουν σε νέα κύηση και φύλαξη βλαστοκυττάρων.

Επίσης εκφράστηκε  θετική άποψη για την προεμφυτευτική διάγνωση και την επιλογή της ιστοσυμβατότητας, στις περιπτώσεις κληρονομικής ασθένειας στην οικογένεια,  με σκοπό τη γέννηση ενός υγιούς και ιστοσυμβατού αδελφού για τη λήψη βλαστοκυττάρων και τη θεραπεία προηγούμενου παιδιού.  Η προεμφυτετική διάγνωση επειδή στηρίζεται στη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν είναι αποδεκτή σε κάποιες χώρες για θρησκευτικούς λόγους.

To αίμα του πλακούντα περιέχει εκτός από τα αιμοποιητικά και άλλους  πληθυσμούς αρχέγονων κυττάρων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές αναγεννητικής ιατρικής. Ένας από τους πληθυσμούς αυτούς είναι τα προενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία προτείνονται να χρησιμοποιηθούν για καρδιοαγγειακές παθήσεις, όπως εμφράγματα  και αγγειοπάθειες. 

Για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα  των αιμοποιητικών  βλαστοκυττάρων, χρησιμοποιούνται μέθοδοι που είτε αυξάνουν την εμφυτευτική τους ικανότητα, είτε το πλέον εντυπωσιακό προκαλούν κατευθείαν κυτταρικό πολλαπλασιασμό με μια νεότερη τεχνολογία. Τα βλαστοκύτταρα που προήλθαν από τη χρήση αυτής της μεθόδου χορηγήθηκαν με επιτυχία σε ασθενή με λευχαιμία. Αυτή η ανακοίνωση ανοίγει καινούργιους δρόμους για τη χρήση μικρών δειγμάτων τα οποία σήμερα είτε φυλάσσονταν εν αναμονή αυτής της τεχνολογίας είτε απορρίπτονταν εξ αρχής.  Η τεχνολογία αυτή έχει παραχωρηθεί και δοκιμάζεται στα εργαστήρια της Biohellenika, για επιβεβαίωση από ένα άλλο ανεξάρτητο εργαστήριο.

Ένα μέρος του συνεδρίου ήταν αφιερωμένο στη χρήση των βλαστοκυττάρων του πλακούντα στις μη αιμοποιητικές παθήσεις. Στις παθήσεις αναφέρθηκε η εγκεφαλική παράλυση, λόγω κακής οξυγόνωσης ή τραυματισμού του εγκεφάλου, όπου χρησιμοποιούνται βλαστοκύτταρα του ίδιου του παιδιού και οι γονιδιακές βλάβες του δέρματος όπου χρησιμοποιούνται συμβατά μοσχεύματα. Σε δύο παιδιά με εγκεφαλική παράλυση που είχαν φυλάξει τα βλαστοκύτταρά τους στα εργαστήρια της Biohellenika έγινε η χορήγηση των βλαστοκυττάρων τους και παρακολουθούνται από την κλινική του Πανεπιστημίου Duke στις ΗΠΑ. Τα βλαστοκύτταρα του πλακούντα σε εργαστήριο του Ισραήλ μετατράπηκαν σε νευρικά κύτταρα και προτάθηκε  η χρήση τους για αποκατάσταση νευρολογικών ασθενειών.  

Συζητήθηκαν εκ νέου τρόποι για να ελαττωθούν τα ποσοστά της απόρριψης των μοσχευμάτων που προέρχονται από μη συγγενείς δότες και εξετάστηκε η βελτίωση των αποτελεσμάτων από ταυτόχρονη χορήγηση στον ίδιο ασθενή δύο μοσχευμάτων. 

Ανακοινώθηκε  αυτόλογη χρήση των βλαστοκυττάρων σε ασθενή με μεσογειακή αναιμία μετά από επιτυχημένη γονιδιακή θεραπεία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 21 μήνες μετά τη θεραπεία ο ασθενής να είναι ελεύθερος μεταγγίσεων.


Τέλος συζητήθηκε τι θα πρέπει να ξέρουν και τι να περιμένουν οι γονείς από τη φύλαξη των βλαστοκυττάτων των παιδιών τους και το συνέδριο ομόφωνα  κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γονείς επιλέγουν τον τρόπο της φύλαξης των βλαστοκυτάρων των παιδιών τους, τα οποία σήμερα για την οικογένεια  χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του παιδικού καρκίνου και της λευχαιμίας και σε  φάση κλινικών δοκιμών αλλά μόνο σε αυτόλογες χρήσεις τα βλαστοκύτταρα διεθνώς αξιολογούνται για τη θεραπεία του παιδικού διαβήτη και της εγκεφαλικής παράλυσης.

Τα αποτελέσματα του συνεδρίου επιβεβαίωσαν την ανάγκη της φύλαξης των βλαστκυττάρων και τα διαφαινόμενα οφέλη της οικογένειας, για το λόγο αυτόν πρωτοπόροι διεθνούς αναγνώρισης αιματολόγοι προχώρησαν στη λειτουργία τραπεζών οικογενειακής φύλαξης.


Κ Κουζή-Κολιάκου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Biohellenika 


Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - AChecker