Χρήσιμα εργαλεία

Μπορώ να δωρίσω τα βλαστοκύτταρα του παιδιού μου σε μια δημόσια τράπεζα και να τα χρησιμοποιήσω αργότερα εάν χρειαστούν;

 

Όχι, επειδή στη δημόσια τράπεζα τα δείγματα φυλάσσονται ανώνυμα.  Μεγάλος αριθμός δοτών απορρίπτεται από τις δημόσιες τράπεζες με βάση την ιστοσυμβατότητα, το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, το ιατρικό ιστορικό της μητέρας, τον όγκο συλλογής, και τις ιολογικές εξετάσεις που γίνονται στο δείγμα  αίματος της μητέρας (Transfusion, January 2000, Vol. 40:1, 124). 

 

Διαβάστε περισσότερα...

Φύλαξη βλαστοκυττάρων Biohellenika - Κατασκευή Ιστοσελίδων Hexabit - W3C - Pagespeed - ACheckerβαφη αυτοκινητου