Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Stem cells derived from the blood of the umbilical cord and placenta are collected completely pain free and without posing any danger to the child or the mother. Because these cells have the age zero they have the greatest proliferating and differentiating potential. Cord blood stem cells are collected by rule before the beginning of the disease and for this reason they are not carriers of the disease. Few healthy people and only for precaution matters will go through the painful procedure of the collection and storage of stem cells from bone marrow or adipose tissue. When the disease is presented this intake may be dangerous either due to the pharmaceutical treatment that may be administered to the patient or because the patient may be very exhausted and the adipose tissue is rare, or because the bone marrow has already been occupied by the disease.  Furthermore the cells that will be collected will be old and with decreased therapeutic value.

Our Laboratories

-

Stem Cells

-

Biohellenika TV

-

Biohellenika Procedure

-

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed - AChecker