Τι πρέπει να γνωρίζω

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Ενημερωτικό Υλικό

Μάθετε για τις χρήσεις των βλαστοκυττάρων

 

Κλείστε ραντεβού εδώ

Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τα βλαστοκύτταρα

Umbilical cord blood contains the biggest quantity of stem cells of any other source and the chance of their collection is given only once in a child’s lifetime. Umbilical cord stem cells are healthy cells because the mothers are checked systematically during prenatal check for the infection of viral diseases. The use of the stem cells began in 1988 with the application on a disease; the aplastic anaemia and today, 20 years after, over 80 different types of diseases are cured by the stem cells use.

 

Our Laboratories

-

 

Stem Cells

-

 

 

Biohellenika TV

-

 

Biohellenika Procedure

-

 

Our Brochures

-

Stem Cells Bank Biohellenika - Web design Hexabit - W3C - Pagespeed