βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746
Biohellenika - Νέα 2012

Η επίπτωση της καθυστερημένης ή πρώϊμης διατομής του ομφαλίου λώρου στην υγεία των νεογνών - Νεότερα δεδομένα

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ  Ή ΠΡΩΪΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Κατά καιρούς κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ανεύθυνα και ανυπόγραφα σχόλια τα οποία προβληματίζουν τους γονείς κατά πόσο στερείται το παιδί το αίμα που παραμένει στον πλακούντα μετά τη διατομή του ομφαλίου λώρου, από το οποίο όπως είναι γνωστό συλλέγονται και φυλάσσονται τα βλαστοκύτταρα. Και επίσης οι γονείς διερωτώνται τι όφελος θα είχε το παιδί τους εάν πέραν του κανονικού θα μπορούσε να περιέλθει στην κυκλοφορία του μεγαλύτερη ποσότητα ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Το Αμερικανικό Κολέγιο Γυναικολόγων με τη σύμφωνη γνώμη της Αμερικανικής Ακαδημίας της Παιδιατρικής αφού μελέτησε όλες τις παραμέτρους και τα μέχρι σήμερα δεδομένα κατάληξε: Μέχρι σήμερα πολλά άρθρα ανασκόπησης αναφέρουν ότι η καθυστερημένη διατομή του ομφαλίου λώρου, από 30-60 δευτερόλεπτα μετά τον τοκετό, προσφέρει σημαντική βοήθεια μόνο προς τα πρόωρα νεογνά. Τα τελειόμηνα νεογνά δεν έχουν ανάγκη επί πλέον ποσότητας ομφαλοπλακουντιακού αίματος, πέραν αυτού που η φύση από μόνη της φυσιολογικά ρυθμίζει να περνάει στην κυκλοφορία του εμβρύου. Το όφελος της συλλογής των επί πλέον βλαστοκυττάρων είναι σημαντικότερο από την επίπτωση της καθυστερημένης διατομής  στην υγεία των τελειόμηνων νεογνών.

Η παρατήρηση έγινε σε 498 νεογνά, τα οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση το βάρος. Η μία περιελάμβανε νεογνά βάρους από 401-1.500 γραμμάρια (154 νεογνά) και η δεύτερη νεογνά άνω των 1.500 γραμμαρίων (344 νεογνά), αλλά ηλικίας μικρότερης των 35 εβδομάδων. Κάθε ομάδα διαχωρίστηκε εκ νέου σε ισάριθμα νεογνά, στην μια ομάδα έγινε πρόωρη διατομή και στην άλλη καθυστερημένη (45 δευτερόλεπτα μετά τον τοκετό) και αξιολογήθηκε σε κάθε  ομάδα η επίπτωση στην υγεία των νεογνών. Ο αριθμός των νεογνών που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν μεγάλος και η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι σημαντική και αξιόπιστη.

Τα πρόωρα νεογνά μετά τον τοκετό τοποθετούνται είτε δίπλα στη μητέρα τους στο ίδιο επίπεδο με εκείνη ή χαμηλότερα για να μπορέσει με αυτό τον τρόπο μεγαλύτερη ποσότητα αίματος που παρέμεινε μέσα στον πλακούντα να περάσει στο νεογνό. Η επί πλέον ποσότητα αίματος που εισέρχεται στην κυκλοφορία των πρόωρων νεογνών από την καθυστερημένη διατομή του ομφαλίου λώρου σύμφωνα με τη μελέτη ελαττώνει την ανάγκη μετάγγισης αίματος, τον κίνδυνο ενδοκοιλιακής αιμορραγίας κατά 50% καθώς και την εμφάνιση αναιμίας. Η ελάττωση του κινδύνου εγκεφαλικής αιμορραγίας στα πρόωρα είναι το σημαντικότερο πλεονέκτημα της καθυστερημένης διατομής του ομφαλίου λώρου. Έχει όμως το σημαντικό μειονέκτημα ότι αυξάνει τα επίπεδα του ικτέρου και τον κίνδυνο προσβολής του εγκεφάλου (πυρηνικός ίκτερος) από τον αυξημένο αιματοκρίτη (αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων που περιήλθαν λόγω της καθυστερημένης διατομής του ομφαλίου λώρου στο νεογνό).

Για την αποφυγή του κινδύνου αύξησης των επιπέδων του ικτέρου, αλλά και του αυξημένου όγκου αίματος, ο οποίος επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία του πρόωρου νεογνού μερικοί συνιστούν κανονική λήψη και επεξεργασία του ομφαλοπλακουντιακού αίματος και άμεση χορήγηση των βλαστοκυττάρων σε μικρό όγκο, ο οποίος αφ ενός μεν δεν επιβαρύνει την καρδιακή λειτουργία και αφ ετέρου δεν στερείται το πρόωρο από την άμυνά του. Ο σίδηρος χορηγείται ούτως ή άλλως ως συμπλήρωμα όχι μόνο στα πρόωρα αλλά και στα τελειόμηνα νεογνά.

Στα τελειόμηνα νεογνά η καθυστερημένη διατομή του ομφαλίου λώρου δεν προσφέρει κανένα πλεονέκτημα.

Συμπερασματικά η καθυστέρηση της διατομής του ομφαλίου λώρου μετά τον τοκετό προσφέρει μόνο στα πρόωρα νεογνά, ελαττώνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικής αιμορραγίας και όχι στα κανονικά.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22825092

Κ ΚΟΥΖΗ-ΚΟΛΙΑΚΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ