βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Έρευνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ BIOHELLENIKA Α.Ε.

 

Τα παρακάτω προγράμματα αναπτύσσονται   από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και είναι τα εξής:

Χρηματοδοτούμενα Ερευνητικά προγράμματα

1. Τίτλος έργου: «Ανάπτυξη Νέων Κυτταρικών Στρατηγικών με Στόχο την Αναγέννηση του Μυοκαρδίου»

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Συνεργαζόμενοι φορείς: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ», ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, PROCELL ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αντικείμενο έργου: Χρήση βλαστικών κυττάρων για την αναγέννηση του μυοκαρδίου

Είδος κυττάρων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου: Πολυδύναμα κύτταρα μονοκυτταρικής προέλευσης.

2. Τίτλος έργου: «Νανοϋλικά με βιοενεργούς παράγοντες για την αναγέννηση Χόνδρου και την καταπολέμηση της Οστεοαρθρίτιδας»

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Συνεργαζόμενοι φορείς: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΚΕΧΑΓΙΑΣ Β.&Λ. Ο.Ε. «Υπερκράμα Μηχανολογική»

Αντικείμενο έργου: Συνδυασμός νανοϋλικών και βλαστικών κυττάρων για την αναγέννηση Χόνδρου και την καταπολέμηση της Οστεοαρθρίτιδας

Είδος κυττάρων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου: Μεσεγχυματικά κύτταρα λιπώδους ιστού και χονδροκύτταρα.

3. Τίτλος έργου: «Ταυτοποίηση στρατηγικών με αντιοξειδωτικές/αντιγηραντικές ιδιότητες σε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα»

Φορέας χρηματοδότησης: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

Συντονιστής φορέας: BIOHELLENIKA

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, FrezyDerm

Αντικείμενο έργου: Κατασκευή σκευασμάτων με αντιοξεοδωτική/αντιγηραντική δράση

Είδος κυττάρων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου: Μεσεγχυματικά κύτταρα γέλης του Wharton και λιπώδους ιστού.

 4. Τίτλος έργου: «Γενετική τροποποίηση των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων του λιπώδους ιστού ASC ως μέθοδος κυτταρικής θεραπείας του καρκίνου» Δράση: " Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης" 46NEW_B_2012

 

Συντονιστής φορέας: BIOHELLENIKA

Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

Αντικείμενο έργου: Ανάπτυξη πειραματικής κυτταροθεραπείας βλαστικών κυττάρων για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε πειραματόζωα.

Είδος κυττάρων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου: Μεσεγχυματικά κύτταρα γέλης του Wharton και λιπώδους ιστού.

 5. Τίτλος έργου: «Ανάπτυξη ενός βιοσένσορα βλαστοκυττάρων για συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης σε ασθενείς με διαβήτη»

Δράση: Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Ισραήλ  2013-2015

Συντονιστής φορέας: BIOHELLENIKA

Αντικείμενο έργου: Ανάπτυξη κυτταρικών σειρών μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων με ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες.

Είδος κυττάρων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του έργου: Μεσεγχυματικά κύτταρα γέλης του Wharton.

Η Biohellenika υποστηρίζει κλινικές μελέτες που στοχεύουν σε θεραπευτικές χρήσεις των βλαστοκυττάρων. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

 • Ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση (Πνευμονολογική κλινική της Ιατρικής Σχολής του Καποδιστριακού και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης)
 • Καρδιακή ανεπάρκεια (Καρδιοχειρουργική κλινική Ιατρικής  Σχολής ΑΠΘ)
 • Διαβητικά έλκη (Προπαιδευτική Παθολογικά Κλινική Νοσ  ΑΧΕΠΑ)
 • Αποκατάσταση (Πλαστική Χειρουργική Νοσ Παπαγεωργίου)
 • Εγκεφαλική παράλυση (Duke University)
 • Εμφυτεύματα (Οδοντιατρική Σχολή ΑΠΘ)

ΠΑΤΕΝΤΕΣ Biohellenika

1. Patent Diploma Number 1007478 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki)

Title: Method of stem cells collection from the rich in hematopoietic and mesenchymal cells placenta blood.

2. Patent Diploma Number 1007483 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki)

Title: System of preservation of biological samples in cryovials integrally attached.

3. Patent Diploma Number 1007490 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki)

Title: Method of mesenchymal stem cell isolation from the total length of the umbilical   cord.

4. Patent Diploma Number 1005560 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE,  DARYOUSH HAMIDI-ALAMDARI Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki).

Title: Measurment of oxidant-antioxidant balance in fluids.

5. Patent Diploma Number 1007477 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE, DARYOUSH HAMIDI, MOZAFARI  MOSANEN Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki).

Title: Measurment of oxidant-antioxidant balance in fluids.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1. N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, V. Karagiannis, D.H. Alamdari, G.Koliakos  Time and temperature before processing influence the recovery of umbilical cord blood hematopoietic progenitors. Transfusion. 2007, 47(8):1550-2.

2. G. Koliakos, D. Alamdari, N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, E. Michaloudi, V. Karagiannis  A novel high-yield volume-reduction method for the cryopreservation of UC blood units. Cytotherapy. 2007 9(7):654-9

3. Transplant Proc. 2009 Dec;41(10):4340-4. Addition of adipose-derived stem cells in cord blood cultures stimulates their pluripotent differentiation.Tsagias NKouzi-Koliakos KKoliakos IKostidou EKaragiannis VDaniilidis AKoliakos G.

4. Mesenchymal cells isolation from Wharton’s jelly, in perspective to clinical applications. Iro Koliakos, Nikos Tsagias and Vassilis Karagiannis. J Biol Res 16:194-201, 2011.

5. N.Tsagias, Iro Koliakos, M. Lappa, V. Karagiannis, and G. G. Koliakos. Placenta perfusion has hematopoietic and mesenchymal progenitor stem cell potential. Transfusion 2011. 51(5):976-85

6. Anastasiadis K, Antonitsis P, Argiriadou H, Koliakos G, Doumas A, Khayat A, Papakonstantinou C, Westaby S.Hybrid approach of ventricular assist device and autologous bone marrow stem cells implantation in end-stage ischemic heart failure enhances myocardial reperfusion. J Transl Med. 2011,  19;9:12

7. N. Tsagias, I. Koliakos, V. Karagiannis, M. Eleftheriadou, G.G. Koliakos. Isolation of mesenchymal stem cells using the total length of umbilical cord for transplantation purposes.Transfusion Medicine 2011, 21(4):253-61.

8. H. Ravari, D. Hamidi-Almadari, M. Salimifar, S. Bonakdaran, MR. Parizadeh, G.Koliakos Treatment of no-healing woods with autologous bone marrow cells, platelets, fibrin glue and collagen matrix. Cytotherapy. 2011, 13(6):705-11.

9. Tzouvelekis, G. Koliakos, P. Ntolios, I. Baira, E. Bouros, A. Oikonomou, A. Zissimopoulos, G. Kolios, D. Kakagia, V. Paspaliaris, I. Kotsianidis, M. Froudarakis, D. Bouros Stem cell therapy for idiopathic pulmonary fibrosis: A protocol proposal. J of Translational Medicine 2011: 9;182.

10.S. Petrakis, Tamas Raskó 2, Lajos Mátés 3, Zoltan Ivics 4, Zsuzsanna Izsvák Kokkona Kouzi-Koliakou 1, 5 and George Koliakos. Genetic modification of human embryonic kidney and adipose-derived stromal cells using a Gateway compatible transposon vector. Biotechnology Journal 2012, 7(7):891-7.

11. Hippokratia. 2012, 16(4):366-70. Intramyocardial implantation of autologous bone marrow-derived stem cells combined with coronary artery bypass grafting in patients with ischemic cardiomyopathy: a pilot study. Antonitsis PAnastasiadis KKoliakos GVaitsopoulou CKouzi-Koliakou KDoumas AArgiriadou HTossios P.

12. K. Kodonas, C. Gogos, S. Papadimitriou, K. Kouzi-Koliakou, D.Tziafas.  Experimental Formation of Dentin-like Structure in the Root Canal Implant Model Using Cryopreserved Swine Dental Pulp Progenitor Cells. J Endod. 2012, 38(7):913-9.

13. K. Anastasiadis, P. Antonitsis, A. Doumas, G. Koliakos, H. Argiriadou, C. Vaitsopoulou, P. Tossios, C. Papakonstantinou, S. Westaby  Stem cell transplantation combined with long-term mechanical circulatory support enhances myocardial viability in end-stage ischemic cardiomyopathy. Inter J Cardiology 2012, 155(3):e51-3.

14. V. Karathanasis,  S.Petrakis,  K.Topouridou,  E. Koliakou, G.  Koliakos , E. Demiri D. Intradermal injection of GFP-producing adipose stromal cellS promotes survival of random-pattern skin flaps in  rats. European Journal of Plastic Surgery 2013, vol. 36; 5, 281-288.

15.   J Transl Med. J Transl Med. 2013, 15;11:171. A prospective, non-randomized, no placebo-controlled, phase Ib clinical trial to study the         safety of the adipose derived stromal cells-stromal vascular fraction in idiopathic pulmonary fibrosis. Tzouvelekis APaspaliaris VKoliakos GNtolios PBouros EOikonomou AZissimopoulos ABoussios NDardzinski BGritzalis D,Antoniadis AFroudarakis MKolios GBouros D.

16. Iran Red Crescent Med J. 2013, 15(3):256-9. Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue Challenge. Joudi M, Hamidi Alamdari D, Hyradfar M, Rahimi HR, Saremi E, Fathi M, Shojaeian R, Koliakos G.

17. Cell Tissue Bank. 2014, 15(3):491-9.  A simple method for the quantitation of the stem cells derived from human     exfoliated deciduous teeth using a luminescent cell viability assay. Tsagias N, Koliakos K, Spyridopoulos T, Pitiakoudis M, Koliakos E, Korpeti I, Koliakos G.

18. Histol Histopathol. 2015, 30(3):373-82. Epub 2014 Nov 3.Pluripotent stem cells isolated from umbilical cord form embryonic like bodies in a mesenchymal layer culture.Tsagias NKouzi-Koliakos KKaragiannis VTsikouras PKoliakos GG

19. Regenerated Nerve Defects with a Nerve Conduit Containing Dental Pulp Stem Cells in Pigs: An Immunohistochemical and Electrophysiological Evaluation.

Spyridopoulos T, Lambropoulou M, Pagonopoulou O, Birbilis T, Tsaroucha AK, Kouzi-Koliakou K, Botaitis S, Deftereou TE, Gaitanidis A, Pitiakoudis M. J Reconstr Microsurg. 2015, 31(7):516-26.

20. Front Neurosci. 2015, 14;9:247. Stem cell models of polyglutamine diseases and their use in cell-based therapies. Siska EK, Koliakos G, Petrakis S.

21. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015, 253(7):1121-35. Mesenchymal stem cells improve healing of the cornea after alkali injury. Almaliotis D, Koliakos G, Papakonstantinou E, Komnenou A, Thomas A, Petrakis S, Nakos I, Gounari E, Karampatakis V. 1Laboratory of Experimental Ophthalmology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, 

22. Gene Ther. 2014,21(2):158-67. Intratumoral gene therapy versus intravenous gene therapy for distant metastasis control with 2-diethylaminoethyl-dextran methyl methacrylate copolymer non-viral vector-p53. Baliaka A, Zarogoulidis P, Domvri K, Hohenforst-Schmidt W, Sakkas A, Huang H, Le Pivert P, Koliakos G, Koliakou E, Kouzi-Koliakos K, Tsakiridis K, Chioti A, Siotou E, Cheva A, Zarogoulidis K, Sakkas L.

23. Diagn Pathol. 2014 Nov 14;9:195. A gene therapy induced emphysema model and the protective role of stem cells. Zarogoulidis P, Hohenforst-Schmidt W, Huang H, Sahpatzidou D, Freitag L, Sakkas L, Rapti A, Kioumis I, Pitsiou G, Kouzi-Koliakos K, Papamichail A, Papaiwannou A, Tsiouda T, Tsakiridis K, Porpodis K, Lampaki S, Organtzis J, Gschwendtner A, Zarogoulidis K.

24. J of Neurorestoratology 2015:3, 115-120. Treatment with adipose stem cells a patient with moderate Alzheimer’s disease: a case report. Tslaki M, Zygouris, Tsoutsikas, Doxakis, Koliakos G.

25. Rejuvenation Res. 2016 Apr 22. Stem cells and aging. Koliakos G.

26. World J Stem Cells. 2016, 26;8(3):101-5. Review. Role of adipose-derived stromal cells in pedicle skin flap survival in experimental animal models. Foroglou P, Karathanasis V, Demiri E, Koliakos G, Papadakis M.

27. Vet Q. 2016, 36(2):56-62. Evaluation of intra-articular injection of autologous platelet lysate (PL) in horses with osteoarthritis of the distal interphalangeal joint.

Tyrnenopoulou P, Diakakis N, Karayannopoulou M, Savvas I, Koliakos G.

29. Iranian Journal of Veterinary research Shiraz University 2016, vol 17, No 1, Ser. No 54, 59-61. Successful  management of an equine carpal chip fracture by intra-articulary injected adipose-derived stromal vascular fraction after arthroscopic removal.  Tyrnenopoulou P. , Karayannopoulou M, Angelopoulou S. , Pyrros A. , Mparous E. , Koliakos G. and Diakakis N.

30. Histol Histopathol. 2016 Dec 30:11864. doi: 10.14670/HH-11-864.

Seven days post-injury fate and effects of genetically labelled adipose-derived mesenchymal cells on a rat traumatic brain injury experimental model.

Dori IPetrakis SGiannakopoulou ABekiari CGrivas ISiska EKKoliakos GPapadopoulos GC.

31. Free Radic Biol Med. 2016 Dec 27. pii: S0891-5849(16)31136-4. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.035.

Proteasome activation enhances stemness and lifespan of human mesenchymal stem cells.

Kapetanou MChondrogianni NPetrakis SKoliakos GGonos ES.

 

32. Human mesenchymal stem cells with enchanced telomerase activity acquir resistance against oxidative stress-induced genomic damage.  Cytotherapy, 2017;808-820. V Trachana, S Petrakis, A. Fotiadis, E.Siska, V. Balis,E. Gonos, M. Kaloyanni and G. Koliakos.

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

 • The 1st Award was granted in April 2007 by the Medical Society of Thessaloniki during the 22nd North Greece Medical Conference, concerning the in vitro transformation of progenitor stem cells from the bone marrow to cells of the myocardium, for their future use in patients with myocardial infarction.
 • The 2nd Award was granted in May 2007 by the Athens Medical Society during the 33rd Pan-Hellenic Medical Conference, for Biohellenika’s specialized technique of isolation of stem cells with multipotent properties from the placenta drainage.
 • The 3rd Award was granted in December 2007 by the Pan-Hellenic Transplantation Society during their 15th Pan-Hellenic Conference, for Biohellenika’s research in the attainment of an additional number of haematopoietic stem cells after draining of the placenta. The adequate number is gained for the treatment of adult patients and especially those with a large body mass.
 • The 1st Award from Kerameos foundation in November 2010 by the Cardiovascular Society in the frame of 8th Congress on Cardiovascular Surgery for the combined supporting of left ventricular with bone marrow stem cells and device.
 • Award in March 2011 in the frame of 26th Northern Greece Medical Congress for in vitro differentiation of umbilical cord multypotent stem cells to neural cells.
 • Biohellenika was awarded in the frame of the 27th Northwestern Medical Congress Thessaloniki 2012 for “Methods of pluripotent stem cells separation and characterization from cord blood, placenta, umbilical cord and adipose tissue".