βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Τεστ Πατρότητας - DNA

ΤΕΣΤ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ - DNA

Τι είναι το DNA

Η αποκωδικοποίηση του DNA (γενετικό αποτύπωμα) θεωρείται ως η μεγαλύτερη βιολογική ανακάλυψη του 20ου αιώνα. Σήμερα μπορούμε να αποσαφηνίσουμε τον τρόπο με τον οποίο η δομή του DNA καθορίζει συγκεκριμένες γενετικές βλάβες, επιτρέποντας να κατανοήσουμε καλύτερα την κληρονομικότητα ορισμένων χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου και νόσων. Το DNA είναι ξεχωριστό στον κάθε άνθρωπο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση του, σήμερα βρίσκουν σημαντική εφαρμογή στην αποσαφήνιση συγγενικών σχέσεων μεταξύ ατόμων.

Τεστ DNA

Το τεστ DNA είναι η εφαρμογή των εξελιγμένων τεχνικών ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA με στόχο την επίλυση προβληματισμών για το ιστορικό μιας οικογένειας και αμφιβολιών για το ποιοι είναι οι πραγματικοί βιολογικοί γονείς του.

Εκτός από την προσωπική ανάγκη του κάθε ανθρώπου να γνωρίζει τους βιολογικούς συγγενείς του, η εξακρίβωση συγγενικών σχέσεων μπορεί να μας προφυλάξει ή να βοηθήσει να διαπιστώσουμε έγκαιρα επικίνδυνα κληρονομικά νοσήματα.

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη σε χιλιάδες τεστ πατρότητας, απεδείχθη ότι περίπου το1 στα 25 παιδιά έχει διαφορετικό βιολογικό πατέρα από αυτόν που έχει παντρευτεί η μητέρα τους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται κάθε χρόνο 250-300.000 επίσημα τεστ πατρότητας, ενώ κάθε χρόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών καταθέτονται περισσότερες από 1.000 αιτήσεις αναγνώρισης ή προσβολής πατρότητας. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτές έγιναν ενώ το ζευγάρι ήταν παντρεμένο και μόνο το 10% αφορούσε παιδιά εκτός γάμου.

Το πιο σύνηθες τεστ περιλαμβάνει το τέκνο και τον υποτιθέμενο πατέρα. Η προσθήκη της μητέρας είναι επιθυμητή, όχι όμως και αναγκαία.

Επίσης, το τεστ DNA μπορεί να πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης από την 12-14 εβδομάδα και μετά. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται αίμα από την μητέρα και τον φερόμενο ως πατέρα και γίνεται γενετική ταυτοποίηση της πατρότητας. Τα αποτελέσματα της εξέτασης αυτής εκδίδονται μετά από 20 ημέρες.

Διαδικασία

Το επιστημονικό προσωπικό της Biohellenika είναι στη διάθεσή σας για την έγκυρη και άμεση ενημέρωσή σας. Μ ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη στα εργαστήρια της εταιρείας, θα λύσετε όλες τις απορίες σας και θα έχετε πλήρη ενημέρωση για τις εξετάσεις που προσφέρουμε.

Η Biohellenika καινοτομεί χρησιμοποιώντας το σάλιο ως βιολογικό υλικό για το τεστ DNA. Ακολουθώντας τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζονται οι άριστες συνθήκες μεταφοράς και η ποιότητα του δείγματος, το DNA kit σας αποστέλλεται μέσα σε διακριτική συσκευασία στη διεύθυνση κατοικίας σας χωρίς καμία επιβάρυνση ή μπορείτε να το παραλάβετε κατά την επίσκεψή σας στα εργαστήριά μας και συνυπογράφετε τα σχετικά έντυπα.

Αρχικά γίνεται λήψη σάλιου ή αίματος από όλους τους εμπλεκόμενους και στη συνέχεια απομονώνεται γενετικό υλικό, 21 γενετικοί δείκτες πολλαπλασιάζονται και αναλύονται. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται και αξιολογούνται για την επιβεβαίωση ή απόρριψη της συγγενικής σχέσης. Η διαδικασία ελέγχου του δείγματος διαρκεί 10 μέρες και ενημερώνεστε στη συνέχεια για τα αποτελέσματα με γραπτό ιατρικό πόρισμα από το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τεστ DNA είναι της δικής σας επιλογής (ταχυδρομικώς, μέσω e-mail ή αυτοπροσώπως), τηρείται απόλυτη εχεμύθεια σύμφωνα με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα δείγματα καταστρέφονται μετά την ανάλυση. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλώ σημειώστε “Επείγον” κατά την παραγγελία σας.

Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη, ακίνδυνη και εύκολη αφού απαιτείται μόνο λίγο σάλιο ή αίμα από τους εξεταζόμενους. Και τα δύο υλικά είναι εξ ίσου αξιόπιστα. Για την απομόνωση DNA από άλλα βιολογικά υλικά επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 474 282 ή στο 210 7708882 για περαιτέρω οδηγίες λήψης του δείγματος.

Μέθοδος PCR

Στα εργαστήρια της Biohellenika η επιβεβαίωση της συγγένειας πραγματοποιείται με την πλέον σύγχρονη και διεθνώς επιστημονικά αποδεκτή μέθοδο- με τη χρήση γενετικού αναλυτή (Sequencing) για τη σύγκριση των πολυμορφισμών, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οδηγίες στο περιοδικό Scientific Working Group on DNA Analysis Methods, 2010.

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται παράλληλα και ανεξάρτητα δύο φορές

Αποτελέσματα

Σύμφωνα με την κληρονομικότητα, το γενετικό υλικό κάθε ανθρώπου προέρχεται 50% από το βιολογικό πατέρα και 50% από τη βιολογική μητέρα, ενώ η ύπαρξη του ίδιου γενετικού υλικού σε δύο άτομα αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη βιολογικής συγγένειας τους.

Το τεστ DNA βασίζεται στην αποκωδικοποίηση των γενετικών δεικτών οι οποίοι μεταβιβάζονται από τους γονείς στο παιδί. Εφόσον ταυτοποιηθούν οι ίδιοι δείκτες και στους δυο εξεταζόμενους, τότε επαληθεύεται η συγγένεια, ενώ στην αντίθετη περίπτωση αποκλείεται οποιαδήποτε συγγένεια. Ο αποκλεισμός συγγένειας μπορεί να είναι απόλυτος (100%), ενώ η επιβεβαίωση συγγένειας εκφράζεται σε ποσοστό πιθανότητας μεγαλύτερης του 99,999%.

 

Ποια είναι η Biohellenika

Ακολουθώντας πιστά τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού Δικτύου και εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές αναλύσεις, η Biohellenika έχει την τεχνογνωσία να αναλύσει τουλάχιστον 21 γενετικούς δείκτες (περισσότεροι δείκτες αναλύονται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο). Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου είναι υψηλής ακρίβειας, πιστότητας και είναι απολύτως έγκυρα.