βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Τα εργαστήρια της Biohellenika στη Θεσσαλονίκη

Όλα μας τα εργαστήρια λειτουργούν αυτόνομα 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο και εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες φύλαξης των βλαστικών κυττάρων.

Η εταιρεία διαθέτει οκτώ στείρους θαλάμους θετικής πίεσης οι οποίοι ελέγχονται καθημερινά σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές (ISO-14644-5). Η Biohellenika σήμερα διαθέτει στη Θεσσαλονίκη πέντε πλήρη εργαστήρια (clean rooms) διαχωρισμού και κρυοσυντήρησης βλαστικών κυττάρων, άρτια εξοπλισμένα τα οποία λειτουργούν αυτοδύναμα και ελέγχονται καθημερινά κατά ISO 14644 και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (cGMP) και τις προδιαγραφές των διεθνών οργανισμών (JACIE, FACTS, Netcord). Διαθέτει επίσης πλήρες εργαστήριο μοριακής διαγνωστικής. Τα κεντρικά εργαστήρια, βρίσκονται στην έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 65, στην ανατολική έξοδο της Θεσσαλονίκης προς στο αεροδρόμιο, σε χώρο 2.700 τμ στο κτήριο επαγγελματικής χρήσης ZEDA. 

image1

 

image1

Τα εργαστήρια της Βiohellenika έχουν διαπιστευθεί  για τους ποιοτικούς ελέγχους  κατά ISO 15189:2007 με το υπ αριθμό 410 8/2/2008  πιστοποιητικό από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), ως τον αρμόδιο εθνικό φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με το Ν. 3055/2002, καθώς και από τον διεθνή οργανισμό που διαπιστεύει τις  οικογενειακές τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων τον ABBΒ (American Association of Blood Banks). Η διεθνής διαπίστευση δίνει τη δυνατότητα τα βλαστοκύτταρα που φυλάσσονται στα εργαστήρια μας να χρησιμοποιούνται σε όλα τα νοσοκομεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πιστοποιητικό του ΕΣΥΔ ανανεώνεται κάθε χρόνο και της ΑΑΒΒ κάθε δύο χρόνια. 

image1

image1

 

image1

 

image1

 

image1

Η Biohellenika και οι θυγατρικές της  εταιρείες διαθέτουν διπλά συστήματα κεντρικών υπολογιστών (server) εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα και εξειδικευμένα συστήματα ασφαλείας, τριπλό σύστημα συνεχούς back-up και δίκτυο 60 υπερσύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών εξοπλισμένων με όλα τα απαραίτητα περιφερικά μηχανήματα και λογισμικά. Το βασικό λογισμικό των  εταιρειών (CRM-ERP-LIMS) είναι ειδική εφαρμογή που προσαρμόστηκε εξ αρχής έτσι ώστε να καλύπτει τις προδιαγραφές  των συστημάτων ποιότητος που ακολουθεί η εταιρεία. 

Στα εργαστήρια της λειτουργούν:

Συνεχής 24ωρη καταγραφή της ποιότητας του αέρα  των καθαρών  δωματίων (clean rooms), σε ότι αφορά τη θερμοκρασία, υγρασία και αριθμό σωματιδίων, μέσω κεντρικού υπολογιστή και συστήματος συναγερμού.

Σύστημα Πληροφοριών Cryo-view, το οποίο καταγράφει και παρακολουθεί επί 24ώρου βάσης τα επίπεδα του υγρού αζώτου κάθε δοχείου φύλαξης των βλαστοκυττάρων στην κρυοτράπεζα.

Σύστημα ιχνηλασιμότητας ISBT 128 barcoding.  Η Biohellenika μετέχει στο διεθνές σύστημα ιχνηλασιμότητας ISBT 128 και διαθέτει κωδικό αναγνώρισης σε όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα όπου γίνεται χρήση βλαστοκυττάρων.

Σύστημα παρακολούθησης της θερμοκρασίας κάθε δοχείου υγρού αζώτου με βλαστοκύτταρα το οποίο είναι συνδεδεμένο με το τηλεφωνικό κέντρο το οποίο αυτόματα καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθυντή Ποιοτικού Ελέγχου.

Σύστημα Ελέγχου πρόσβασης στην Κρυοτράπεζα.  Η Biohellenika παρέχει σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό μοναδικό κωδικό ασφαλείας ο οποίος επιτρέπει την πρόσβαση  στην κρυοτράπεζα.

Σύστημα ελέγχου δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στην κρυοτράπεζα.

Δίκτυο ασφάλειας ΙΡ.  Ασφαλής βιντεοσκόπηση των εγκαταστάσεων η οποία λειτουργεί 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, μέσω ασφαλούς σύνδεσης στο Internet.

Σύστημα Συναγερμού ενημερώνει την εταιρεία ασφάλειας (Security)  24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα

Εκτεταμένο Σύστημα Πυροπροστασίας, το οποίο σε περίπτωση ενεργοποίησης στέλνει ένα σήμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και αυτόματα  ενεργοποιεί το σύστημα οροφής κρουνών κατάσβεσης.

Σύστημα Συναγερμού Ανίχνευσης Επιπέδων Οξυγόνου/Αζώτου.  Σε περίπτωση που αλλάξει  η αναλογία Οξυγόνου/Αζώτου στην ατμόσφαιρα της κρυοτράπεζας ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα εξαερισμού, το οποίο εισάγει νέο αέρα εντός της κρυοτράπεζας.

Γεννήτριες Ηλεκτρικού Ρεύματος.  Η Biohellenika διαθέτει δύο γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος μεγάλης ισχύος, οι οποίες διασφαλίζουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εντός 2 δευτερολέπτων από  την  διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος