βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Γιατί η Φύλαξη είναι Σημαντική

 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα που συλλέγονται κατά τη γέννηση είναι μια αποδεκτή πηγή βλαστοκυττάρων  που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση όλων των κακοήθων και μη ασθενειών που μπορούν να θεραπευτούν με μεταμόσχευση μυελού των οστών.
 • Γιατί η ομφαλοπλακουντιακή μονάδα περιέχει βλαστοκύτταρα από κάθε όργανο του σώματος και αποτελεί την πληρέστερη πηγή βλαστοκυττάρων
 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα του παιδιού είναι νεαρά και ποιοτικά ανώτερα από αυτά που συλλέγονται στην ενήλικη ζωή
 • Γιατί  δεν μεταφέρουν κληρονομική ασθένεια
 • Γιατί δεν μεταφέρουν λοιμογόνους και μολυσματικούς παράγοντες
 • Γιατί η αποθήκευση τους  αποτελεί το πρώτο υλικό με το οποίο ένα παιδί έρχεται στη ζωή και μπορούν οι γονείς να επανέλθουν μελλοντικά σε επανεξέταση του όταν προκύψουν διαγνωστικά προβλήματα
 • Γιατί η τάση της ιατρικής είναι να χρησιμοποιούνται αυτόλογα κύτταρα, και ακόμα και εάν αυτά πάσχουν προτιμά να τα διορθώνει και να τα επαναχορηγεί στον ασθενή, παρά να προβαίνει σε αναζήτηση αλλογενών από συμβατούς δότες (γονιδιακή θεραπεία)
 • Γιατί δεν απαιτείται απόλυτη  ιστοσυμβατότητα  όταν πρόκειται να χορηγηθούν σε άλλα μέλη  της οικογένειας του παιδιού που φυλάσσει  τα βλαστοκύτταρα του
 • Γιατί στις αυτόλογες θεραπείες  δεν χρειάζεται η λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μετά τη μεταμόσχευση, επειδή πρόκειται για υλικό που προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό και δεν απορρίπτεται    
 • Γιατί το παιδί και η οικογένειά του έχουν άμεση πρόσβαση σε υγιή, νεαρά κύτταρα για θεραπείες που σήμερα πραγματοποιούνται, αλλά και για όλες αυτές του μέλλοντος
 • Γιατί η τεχνολογία της κρυοσυντήρησης μπορεί να διατηρεί τα βλαστοκύτταρα για χρονικό διάστημα πέρα από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής
 • Γιατί στατιστικά έχει υπολογισθεί ότι η πιθανότητα ανάγκης χρήσης βλαστοκυττάρων σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου είναι περίπου 1 στις 200, η πιθανότητα χρήσης  μέχρι την ηλικία των 20 ετών για την περίπτωση καρκίνου ή λευχαιμίας έχει υπολογισθεί σε 1 προς 2000, ενώ ένα στα τρία άτομα άνω των 60 ετών σήμερα θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί αν είχαν φυλάξει τα βλαστοκύτταρά τους. Εκμηδενίζουν λοιπόν οι γονείς τις πιθανότητες
 • Γιατί με τη φύλαξη διασφαλίζουν το ενδεχόμενο θεραπείας κακοήθων και αυτοάνοσων ασθενειών, όπως η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, οι αγγειίτιδες, η σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και εκφυλιστικών παθήσεων όπως  ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονική ίνωση, το εμφύσημα, τα  εγκεφαλικά επεισόδια,  τα κατάγματα, τραύματα, η οστεοαρθρίτιδα και  τα εγκαύματα 
 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα  που συλλέγονται κατά τη γέννηση  προορίζονται  για το παιδί στο οποίο και ανήκουν, επειδή  είναι απόλυτα συμβατά με τον οργανισμό του, δίνοντάς του τις μέγιστες πιθανότητες θεραπείας 
 • Γιατί στην πλειονότητα των ασθενειών χρησιμοποιούνται τα αυτόλογα κύτταρα
 • Γιατί μόνο σε ορισμένες μορφές λευχαιμίας το παιδί  δεν μπορεί, κατόπιν εξετάσεων, να χρησιμοποιήσει τα δικά του βλαστοκύτταρα. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα θα είναι να χρησιμοποιήσει του αδελφού του
 • Γιατί οι ανωτέρω αναφερόμενες εξετάσεις  μπορούν να γίνουν μόνον όταν τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται επώνυμα.
 • Γιατί το κόστος των αυτόλογων θεραπειών είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό των αλλογενών.
 • Γιατί οι επιπλοκές των αλλογενών μεταμοσχεύσεων είναι πολύ σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή, σε σχέση με τις αυτόλογες.
 • Γιατί τα ποσοστά θεραπείας ασθενών που έλαβαν βλαστοκύτταρα μέσα από την οικογένεια  για κακοήθεις ασθένειες είναι 8 φορές υψηλότερα, συγκρινόμενα  με τη λήψη μοσχεύματος  από άγνωστο δότη. Έτσι τα βλαστοκύτταρα ενός μωρού μπορούν να διασφαλίσουν την υγεία και άλλων μελών της οικογένειάς του.
 • Γιατί δημοσιευμένα στοιχεία σημαντικών διεθνών μελετών και πεπραγμένων των Ελληνικών Μεταμοσχευτικών Κέντρων έδειξαν ότι το 82%-86% των μοσχευμάτων βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια για τη θεραπεία της λευχαιμίας, παιδικού καρκίνου, λεμφωμάτων και μεσογειακής αναιμίας, προήλθαν μέσα από την οικογένεια και μόνο το 14%-18% προήλθε από τη δημόσια  τράπεζα 
 • Γιατί είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να έχει ένα παιδί τα δικά του βλαστοκύτταρα για κάθε ενδεχόμενο.
 • Γιατί με αυτό τον τρόπο οι γονείς διασφαλίζουν την υγεία του παιδιού τους, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς τους για πολλά χρόνια.

 

Βιβλιογραφία

1. Safety and feasibility of autologous umbilical cord blood transfusion in 2 toddlers with cerebral palsy and the role of low dose granulocyte-colony stimulating factor injections.Papadopoulos KI1Low SSAw TCChantarojanasiri T. Restor Neurol Neurosci. 2011;29(1):17-22. doi: 10.3233/RNN-2011-0572.

2. J Transl Med. 2012 Mar 23;10:58. doi: 10.1186/1479-5876-10-58.Safety and feasibility of countering neurological impairment by intravenous administration of autologous cord blood in cerebral palsy.Lee YH, Choi KV, Moon JH, Jun HJ, Kang HR, Oh SI, Kim HS, Um JS, Kim MJ, Choi YY, Lee YJ, Kim HJ, Lee JH, Son SM, Choi SJ, Oh W, Yang YS.

3. Stem Cells. 2012 Dec 24. doi: 10.1002/stem.1304. Umbilical cord blood therapy potentiated with erythropoietin for children with cerebral palsy: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Min K, Song J, Kang JY, Pt JK, Ryu JS, Kang MS, Jang S, Kim SH, Oh D, Kim MK, Soo KS, Kim M.

4. Case Rep Transplant. 2013;2013:951827. doi: 10.1155/2013/951827. Epub 2013 May 15.

First autologous cell therapy of cerebral palsy caused by hypoxic-ischemic brain damage in a child after cardiac arrest-individual treatment with cord blood. Jensen A1Hamelmann E.

5. Future Neurol. 2013 Mar 1;8(2):193-203.Advances in the cell-based treatment of neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Pabon MM, Borlongan CV.

6. Stem Cells. 2013 Mar;31(3):581-91. doi: 10.1002/stem.1304.Umbilical cord blood therapy potentiated with erythropoietin for children with cerebral palsy: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial.Min K, Song J, Kang JY, Ko J, Ryu JS, Kang MS, Jang SJ, Kim SH, Oh D, Kim MK, Kim SS, Kim M.

7. Case Rep Transplant. 2012;2012:825289. doi: 10.1155/2012/825289. Epub 2012 Oct 4. Therapeutic potential of autologous stem cell transplantation for cerebral palsy.Purandare C, Shitole DG, Belle V, Kedari A, Bora N, Joshi M.

8. International Journal of Stem Cells, vol 9, N0 1,2016. Treatment of cerebral palsy with stem cells: A report of 17 cases. Nassim H, Wehbe T, Hilal R, Zoghbi V, Melki A, Habib E.

9. Autologous Cord Blood Infusions Are Safe and Feasible in Young Children with Autism Spectrum Disorder: Results of a Single-Center Phase I Open-Label Trial. G. Dawson, J Sun, K Davlantis, M Murias, L Franz, J Troy, R Simmons, M Sabatos-Devito, R Durham, J Kurtzberg. Stem Cells Translational Medicine 2017.

10. Effect of Autologous Cord Blood Infusion on Motor Function and Brain Connectivity in Young Children with Cerebral Palsy: A Randomized, Placebo-Controlled Trial

J. M. Sun at al  Stem cells translational medicine  August 2017

11. Transplantation of human cord blood mononuclear cells and umbilical cord-derived mesenchymal stem cells in autism Yong-Tao Lv, Yun Zhang Journal of Translational Medicine 2013, 11:196  doi:10.1186/1479-5876-11-196.

11. Autologous Cord Blood Infusions Are Safe and Feasible in Young Children with Autism Spectrum Disorder: Results of a Single-Center Phase I Open-Label Trial. G. DAWSON, J. SUN, at al. Stem cells and Translational Medicine 2017. http://dx.doi.org/ 10.1002/sctm.16-047

Αποτελέσματα κλινικών μελετών χρήσης ΟΠΑ στη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης

1.       Trial with umbilical cord blood: Min, K., Song, J., Kang, J. Y., Ko, J., Ryu, J. S., Kang, M. S & Kim, S. S. (2013). Umbilical Cord Blood Therapy Potentiated with Erythropoietin for Children with Cerebral Palsy: A Double-blind, Randomized, Placebo Controlled Trial. Stem Cells, 31(3), 581-591.

2.       Trial with umbilical cord blood: Kang, M., Min, K., Jang, J., Kim, S. C., Kang, M. S., Jang, S. J.,  & Kim, M. (2015). Involvement of Immune Responses in the Efficacy of Cord Blood Cell Therapy for Cerebral Palsy. Stem cells and development, 24(19), 2259-2268.

3.       Meta-Analysis: Novak I, Walker K, Hunt RW, Wallace E, Fahey M, Badawi N. (2016). Stem cell interventions for people with cerebral palsy: Systematic review with meta-analysis. Stem Cells Translational Medicine5(8) 101–1025.