βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Λόγοι Φύλαξης Βλαστοκυττάρων

Λόγοι Φύλαξης Βλαστοκυττάρων

Το κάθε παιδί έρχεται στον κόσμο μαζί με ένα δώρο από τη φύση, με μια «ασφάλεια ζωής», με μια ποσότητα «ανταλλακτικών κυττάρων» που αν διατηρηθούν θα συντελέσουν στην υγεία και τη μακροβιότητα του. Roger Schort 2005.

Η γέννηση του παιδιού  είναι μια και μοναδική ευκαιρία για να φυλάξετε αυτό το πολύτιμο υλικό που είναι τα βλαστοκύτταρα.

Μια ακόμη φροντίδα, μια ακόμη συζήτηση: να το πετάξουμε; να το χαρίσουμε; ή να το φυλάξουμε;

Το απλούστερο είναι να το πετάξουμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε. Αν θέλουμε να το χαρίσουμε σε “δημόσια” ή ερευνητική τράπεζα ένα μόνο τηλεφώνημα και η ευθύνη θα ανήκει σε άλλους,  θα πληρώσετε τη μεταφορά του και θα υπογράψετε όποια χαρτιά σας ζητηθούν, η δωρεά έχει γίνει και τα βλαστοκύτταρα του παιδιού σας θα χρησιμοποιηθούν από κάποιον άλλον ή θα κριθούν ακατάλληλα, ανάλογα με τα οικονομικά της δημόσιας τράπεζας για να συνεχίσουν την επεξεργασία. 

Αν αποφασίσουμε να το φυλάξουμε για να διασφαλίσουμε το μέλλον του παιδιού μας, αυτό έχει το μικρότερο κόστος αναλογικά με τις υπόλοιπες επιλογές … μέσα σ’ όλα τ’ άλλα…

Όμως οι ηλικιωμένοι πλέον συνομήλικοι του κάποτε θα λένε: “είναι ένα από τα τυχερά παιδιά που οι γονείς του προνόησαν να φυλάξουν βλαστοκύτταρα”. Γιατί οι θεραπευτικές εφαρμογές που έρχονται απαιτούν ο καθένας να έχει τα δικά του βλαστοκύτταρα, αυτά που του χάρισε η φύση.

Η χρήση των βλαστικών κυττάρων εκτός από το ίδιο το παιδί μπορεί επίσης να επεκταθεί και στους γονείς, τα αδέλφια, εφ όσον ελεγχθεί η ιστοσυμβατότητα. Οι πιθανότητες να είναι κάποιος απόλυτα συμβατός μέσα στην οικογένειά του είναι 30% 1 ενώ εκτός οικογενείας 1/100.000 2. Έτσι η σημερινή πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί το μόσχευμα για κάποιο μέλος της οικογένειας  ανέρχεται στο 1/200 3 για όλη τη διάρκεια της ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα σημερινά ιατρικά δεδομένα η πιθανότητα αυτή δεν θεωρείται αμελητέα.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι κάτω από κατάλληλες συνθήκες τα βλαστοκύτταρα μπορούν να μετατραπούν σε κάθε είδους κύτταρο του οργανισμού. Αρχικά η χρήση τους περιορίζονταν μόνο σε παθήσεις του αίματος, στη συνέχεια επεκτάθηκε στη θεραπεία του καρκίνου και των ρευματικών νοσημάτων, ενώ τα τελευταία χρόνια δοκιμάζονται με επιτυχία στη θεραπεία του εμφράγματος, του διαβήτη, του αυτισμού και της εγκεφαλικής παράλυσης. Οι τελευταίες εφαρμογές απαιτούν αυτόλογα κύτταρα (του ίδιου του ασθενή).

Είναι  γνωστό ότι στο αίμα του ομφαλίου λώρου περιέχει και άλλους πληθυσμούς βλαστοκυττάρων, εκτός των αιμοποιητικών, τα οποία  μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να μετατραπούν έτσι ώστε να αντικαταστήσουν κύτταρα οποιουδήποτε ιστού (Koegler et al 2003).  H γεωμετρική αύξηση των έγκριτων δημοσιεύσεων σχετικά με νέες εφαρμογές επιτρέπει την πρόβλεψη χρήσης όλων των δειγμάτων που φυλάσσονται.

Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας  θεωρεί   βέβαιο ότι όλα σχεδόν τα δείγματα βλαστοκυττάρων  που κρυοσυντηρούνται σήμερα μέσα στο υγρό άζωτο θα ζητηθούν κάποια μέρα στο μέλλον για χρήση  και συνεπώς φροντίζει ώστε τα χιλιάδες παιδιά των οποίων τα μοσχεύματα φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της να  ευγνωμονούν κάποτε τους γονείς τους για την προνοητικότητα τους αυτή.

Σήμερα στα εργαστήρια γίνονται ωάρια και σπερματοζωάρια με τη χρήση βλαστοκυττάρων του ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Το επίτευγμα αυτό θα καταργήσει τους δότες ωαρίων και σπερματοζωαρίων και τα πρακτικά και ηθικά προβλήματα που προκύπτουν από  τη χρήση τους. 

Σήμερα, όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν να φυλάξουν τα βλαστικά κύτταρα του παιδιού τους, όχι μόνο επειδή αυτά αποτελούν «πηγή ζωής» στην περίπτωση που το παιδί ή ένα μέλος της οικογένειας εμφανίσει κακοήθη ασθένεια, αλλά και για μελλοντική, πολλά υποσχόμενη ευρεία χρήση τους στην αναγεννητική ιατρική. Η κρυοσυντήρηση βλαστικών κυττάρων σε σταθερές συνθήκες υγρού αζώτου επιτρέπει τη φύλαξη τους επ άπειρον και τα καθιστά έτοιμα προς χρήση οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτά χρειαστούν. Είναι μια πράξη πρόνοιας για κάθε οικογένεια. Για μερικές όμως κατηγορίες οικογενειών, οι λόγοι για να συλλεχθεί και να κρυοσυντηρηθεί το αίμα του ομφάλιου λώρου του παιδιού είναι πιο επιτακτικοί.

 

 1. Ορισμένες οικογένειες έχουν συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου που καθιστούν τη φύλαξη βλαστικών κυττάρων περισσότερο αναγκαία, όπως αν κάποιος γονέας ή αδερφός πάσχει από ασθένεια στην οποία η χρήση βλαστικών κυττάρων μπορεί να έχει άμεση εφαρμογή (λευχαιμία, κληρονομική αιμοσφαιρινοπάθεια). Ας σημειωθεί όμως ότι για πολλούς καρκίνους ή ασθένειες τα αίτια είναι άγνωστα και μπορούν να προκύψουν ακόμα κι αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό.
 2. Εθνικές μειονότητες ή ζευγάρια διαφορετικών εθνικοτήτων αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα σε περίπτωση που χρειαστούν δωρεά βλαστικών κυττάρων από τρίτους, λόγω της σπανιότητας του τύπου ιστοσυμβατότητας του παιδιού τους.
 3. Μια άλλη κατηγορία γονέων που συχνά επιλέγει τη φύλαξη βλαστικών κυττάρων είναι αυτή που έχει αποκτήσει παιδί με τη μέθοδο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Νιώθοντας ανησυχία για το κατά πόσο θα μπορέσουν να αποκτήσουν και δεύτερο παιδί  θεωρούν μοναδική την ευκαιρία φύλαξης τους την πρώτη φορά.

 

Η Biohellenika συνιστά τους υποψήφιους γονείς πριν αποφασίσουν να φυλάξουν τα βλαστικά κύτταρα από το αίμα του ομφαλίου λώρου και πριν  επιλέξουν εταιρεία για την κρυοσυντήρηση αυτού του πολύτιμου υλικού να επισκεφθούν για την πληροφόρησή τους ανεξάρτητες ιστοσελίδες ιδιαίτερα αυτές που έγιναν από γονείς ή συλλόγους γονέων στο εξωτερικό όπως η www.parentsguidecordblood.com και www.cordblooddonor.org.

Διαβάστε σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της φύλαξης του αίματος από τον ομφάλιο λώρο στο:
http://www.parentsguidecordblood.com/content/usa/medical/medmotiv.shtml?navid=20

To Cord Blood forum (http://www.cordbloodforum.org/) περιέχει πληροφορίες για τις σύγχρονες ιατρικές εφαρμογές των κυττάρων που προέρχονται από το αίμα του ομφαλίου λώρου.

 1. Ιστορία των Μεταμοσχεύσεων Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων (ΕΟΜ 13/3/2009)
 2. BioAcademy Bulleting – 10/2007
 3. ASH Annual Meeting Abstracts) 2005 106: Abstract 1330, http://www.parentsguidecordblood.com/content/usa/medical/medmotiv.shtml?navid=20 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΩΡΟΥ ΤΟΥΣ

 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα που συλλέγονται κατά τη γέννηση είναι μια αποδεκτή πηγή βλαστοκυττάρων  που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση όλων των κακοήθων και μη ασθενειών που μπορούν να θεραπευτούν με μεταμόσχευση μυελού των οστών.
 • Γιατί η ομφαλοπλακουντιακή μονάδα περιέχει βλαστοκύτταρα από κάθε όργανο του σώματος και αποτελεί την πληρέστερη πηγή βλαστοκυττάρων
 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα του παιδιού είναι νεαρά και ποιοτικά ανώτερα από αυτά που συλλέγονται στην ενήλικη ζωή
 • Γιατί  δεν μεταφέρουν κληρονομική ασθένεια
 • Γιατί δεν μεταφέρουν λοιμογόνους και μολυσματικούς παράγοντες
 • Γιατί η αποθήκευση τους  αποτελεί το πρώτο υλικό με το οποίο ένα παιδί έρχεται στη ζωή και μπορούν οι γονείς να επανέλθουν μελλοντικά σε επανεξέταση του όταν προκύψουν διαγνωστικά προβλήματα
 • Γιατί η τάση της ιατρικής είναι να χρησιμοποιούνται αυτόλογα κύτταρα, και ακόμα και εάν αυτά πάσχουν προτιμά να τα διορθώνει και να τα επαναχορηγεί στον ασθενή, παρά να προβαίνει σε αναζήτηση αλλογενών από συμβατούς δότες
 • Γιατί δεν απαιτείται απόλυτη  ιστοσυμβατότητα  όταν πρόκειται να χορηγηθούν σε άλλα μέλη  της οικογένειας του παιδιού που φυλάσσει  τα βλαστοκύτταρα του
 • Γιατί στις αυτόλογες θεραπείες  δεν χρειάζεται η λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μετά τη μεταμόσχευση, επειδή πρόκειται για υλικό που προέρχεται από τον ίδιο τον οργανισμό και δεν απορρίπτεται
 • Γιατί το παιδί και η οικογένειά του έχουν άμεση πρόσβαση σε υγιή, νεαρά κύτταρα για θεραπείες που σήμερα πραγματοποιούνται, αλλά και για όλες αυτές του μέλλοντος
 • Γιατί η τεχνολογία της κρυοσυντήρησης μπορεί να διατηρεί τα βλαστοκύτταρα για χρονικό διάστημα πέρα από τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής
 • Γιατί στατιστικά έχει υπολογισθεί ότι η πιθανότητα ανάγκης χρήσης βλαστοκυττάρων σε όλη τη ζωή ενός ανθρώπου είναι περίπου 1 στις 200, η πιθανότητα χρήσης  μέχρι την ηλικία των 20 ετών για την περίπτωση καρκίνου ή λευχαιμίας έχει υπολογισθεί σε 1 προς 2000, ενώ ένα στα τρία άτομα άνω των 60 ετών σήμερα θα μπορούσαν να έχουν ωφεληθεί αν είχαν φυλάξει τα βλαστοκύτταρά τους. Εκμηδενίζουν λοιπόν οι γονείς τις πιθανότητες
 • Γιατί με τη φύλαξη διασφαλίζουν το ενδεχόμενο θεραπείας κακοήθων και αυτοάνοσων ασθενειών, όπως η νεανική ρευματοειδής αρθρίτιδα, η νόσος του Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, οι αγγειίτιδες, η σκλήρυνση κατά πλάκας καθώς και εκφυλιστικών παθήσεων όπως  ο αυτισμός, η εγκεφαλική παράλυση, η καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονική ίνωση, το εμφύσημα, τα  εγκεφαλικά επεισόδια,  τα κατάγματα, τραύματα, η οστεοαρθρίτιδα και  τα εγκαύματα
 • Γιατί τα βλαστοκύτταρα  που συλλέγονται κατά τη γέννηση  προορίζονται  για το παιδί στο οποίο και ανήκουν, επειδή  είναι απόλυτα συμβατά με τον οργανισμό του, δίνοντάς του τις μέγιστες πιθανότητες θεραπείας
 • Γιατί στην πλειονότητα των ασθενειών χρησιμοποιούνται τα αυτόλογα κύτταρα
 • Γιατί μόνο σε ορισμένες μορφές λευχαιμίας το παιδί  δεν μπορεί, κατόπιν εξετάσεων, να χρησιμοποιήσει τα δικά του βλαστοκύτταρα. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα θα είναι να χρησιμοποιήσει του αδελφού του
 • Γιατί οι ανωτέρω αναφερόμενες εξετάσεις  μπορούν να γίνουν μόνον όταν τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται επώνυμα.
 • Γιατί το κόστος των αυτόλογων θεραπειών είναι ελάχιστο σε σχέση με αυτό των αλλογενών.
 • Γιατί οι επιπλοκές των αλλογενών μεταμοσχεύσεων είναι πολύ σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή, σε σχέση με τις αυτόλογες.
 • Γιατί τα ποσοστά θεραπείας ασθενών που έλαβαν βλαστοκύτταρα μέσα από την οικογένεια  για κακοήθεις ασθένειες είναι 8 φορές υψηλότερα, συγκρινόμενα  με τη λήψη μοσχεύματος  από άγνωστο δότη. Έτσι τα βλαστοκύτταρα ενός μωρού μπορούν να διασφαλίσουν την υγεία και άλλων μελών της οικογένειάς του.
 • Γιατί δημοσιευμένα στοιχεία σημαντικών διεθνών μελετών και πεπραγμένων των Ελληνικών Μεταμοσχευτικών Κέντρων έδειξαν ότι το 82%-86% των μοσχευμάτων βλαστοκυττάρων που χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία 4 χρόνια για τη θεραπεία της λευχαιμίας, παιδικού καρκίνου, λεμφωμάτων και μεσογειακής αναιμίας, προήλθαν μέσα από την οικογένεια και μόνο το 14%-18% προήλθε από τη δημόσια  τράπεζα
 • Γιατί είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να έχει ένα παιδί τα δικά του βλαστοκύτταρα για κάθε ενδεχόμενο.
 • Γιατί με αυτό τον τρόπο οι γονείς διασφαλίζουν την υγεία του παιδιού τους, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς τους για πολλά χρόνια.