βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Η Σωστή Επιλογή Εταιρείας

Παρ’ όλο που πολλές εταιρείες του εξωτερικού δραστηριοποιούνταν εδώ και χρόνια στη χώρα μας μέσω αντιπροσώπων, κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία μιας μεγάλης και αξιόπιστης ελληνικής εταιρείας για ιατρικούς λόγους, επειδή τα κυτταρικά αυτομοσχεύματα που κρυοσυντηρούνται στη χώρα μας δεν υφίστανται την καταπόνηση της αερομεταφοράς (κοσμική ακτινοβολία, πιθανόν μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας ή και αναμονές σε αεροδρόμια) και βρίσκονται κοντά στον λήπτη όταν θα χρειαστούν. Επίσης, τα βλαστοκύτταρα μπορούν και κρυοσυντηρούνται άμεσα με την παραλαβή τους από το μαιευτήριο και αυτό αυξάνει τη βιολογική τους αξία.

 

Στην επιλογή εταιρείας για τη φύλαξη των πολύτιμων βλαστικών κυττάρων από τον ομφάλιο λώρο του παιδιού τους οι υποψήφιοι γονείς πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους παρακάτω παράγοντες, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στη σωστή επιλογή:

 • Μετά την ψήφιση του νόμου 3984 του 2011, που αφορά τις μεταμοσχεύσεις,  η εταιρεία πρέπει να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων αφού καταθέσει τον φάκελλο της με τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά.
 • Η εταιρεία θα πρέπει να υποστηρίζει με το κατάλληλο προσωπικό το ιατρικό αντικείμενο των υπηρεσιών που παρέχει, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει κυτταρικές θεραπείες.
 • Θα πρέπει να έχει γίνει χρήση των βλαστοκυττάρων που φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις της ώστε να αποδειχτεί η ιχνηλασιμότητα και η βιωσιμότητα των βλαστοκυττάρων.
 • Η εταιρική μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να παραπέμπει σε μακροχρόνια παρουσία και σταθερότητα.
 • Η εταιρεία πρέπει να λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της ιατρικής ευθύνης και  δεοντολογίας.
 • Τα εργαστήρια πρέπει να έχουν  διαπίστευση από διεθνή και εθνικό φορέα, ως ιατρικά εργαστήρια, και να ελέγχονται από εξωτερικούς αξιολογητές σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Οι υπεύθυνοι ιατροί και επιστήμονες θα πρέπει να μετέχουν κατά πλειοψηφία στο εταιρικό σχήμα, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα κερδοσκοπίας εις βάρος της ποιότητας.
 • Οι υπεύθυνοι επιστήμονες θα πρέπει να έχουν μακροχρόνια εργαστηριακή εμπειρία στη διαχείριση ιστών και κυττάρων και να είναι ενήμεροι για όλες τις εξελίξεις στις μεθόδους και τις εφαρμογές που σχετίζονται με τα βλαστοκύτταρα. 
 • Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η φύλαξη των βλαστικών κυττάρων ακόμη και μετά την τυχόν διακοπή των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε συνεργασία με ευρύτερο φορέα, ο οποίος αναφέρεται  σε άρθρο του ιδιωτικού συμφωνητικού.
 • Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η φύλαξη σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός  μοναδικού και αναντικατάστατου υλικού σε διπλό χώρο φύλαξης,  ακόμη και σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον ένα μέρος του πολύτιμου υλικού. 
 • Η διαμόρφωση της τράπεζας πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την άμεση μετακίνηση των δειγμάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Τα εργαστήρια της εταιρείας πρέπει να βρίσκονται σε εύκολα προσβάσιμο χώρο όπου είναι δυνατόν να τα επισκεφθούν οι υποψήφιοι γονείς.
 • Η εταιρεία πρέπει να προβλέπει τη δωρεά φύλαξη στις περιπτώσεις μικρών δειγμάτων ή δειγμάτων επιμολυσμένων. Τα δείγματα αυτά μετά από κατάλληλη επεξεργασία μπορούν να φανούν χρήσιμα στο μέλλον. Έχει χρειαστεί να ανατρέξουμε στα βλαστοκύτταρα προκειμένου να διευκρινιστεί εάν η εμφανιζόμενη αναιμία στους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού οφείλεται σε κληρονομικά ή επίκτητα αίτια. Η πληροφορία αυτή   έχει μεγάλη αξία για τον προγραμματισμό και τη γενετική καθοδήγηση της οικογένειας προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του επόμενου παιδιού.
 • Η υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών και ο οικονομικός διακανονισμός πρέπει να γίνεται μετά την παράδοση των αποτελεσμάτων στους γονείς. Η υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών γίνεται για την 20ετή φύλαξη των κυττάρων και η πριν τον τοκετό υπογραφή τους δεν έχει καμία νομική βάση, δεδομένου ότι  στη φάση αυτή δεν υφίσταται ακόμη η υπηρεσία.
 • Οι υποψήφιοι γονείς πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν απ ευθείας με τους υπεύθυνους ιατρούς της εταιρείας και όχι με αντιπροσώπους.
 • Στο πρωτόκολλο επεξεργασίας που εφαρμόζεται πρέπει να αφαιρούνται εξ ολοκλήρου τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία δεν είναι βλαστοκύτταρα, και να διατηρούνται κατά το δυνατόν όλα τα εμπύρηνα κύτταρα. Ο ποιοτικός έλεγχος των βλαστοκυττάρων πρέπει να πραγματοποιείται με πιστοποιημένα για κλινική χρήση αντιδραστήρια και συσκευές.
 • Τα βλαστοκύτταρα πρέπει να διατηρούνται σε σταθερή θερμοκρασία -1960C εντός του υγρού αζώτου και  να αποφεύγονται ανεπιθύμητες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας.
 • Τα δοχεία του υγρού αζώτου πρέπει να φυλάσσονται μακριά από πηγές ακτινοβολίας (ακτινολογικά εργαστήρια, ραδιοϊσότοπα, σταθμούς ΔΕΗ κλπ), να παρακολουθούνται και να καταγράφεται επί 24ώρου βάσης η θερμοκρασία και η στάθμη του υγρού αζώτου.
Η Biohellenika
 • Η Biohellenika σήμερα παρέχει στους γονείς πιστοποιημένες υπηρεσίες (Α.Α.Β.Β., ISO 9001:2008, ISO 15189:2007, ISO 13485, ISO 14644) από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΠΛΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΩΝ.  ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΥΤΑ. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ
 • Έχει λάβει άδεια  από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με  βάση τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό νόμο 3984/2011  
 • Εγγυάται την εικοσαετή φύλαξη
 • Συνεργάζεται με την τράπεζα Biovault,  που βρίσκεται στο Πλύμουθ της Αγγλίας και την τράπεζα Euromedics που βρίσκεται στο Βουκουρέστι σε περιπτώσεις  έκτακτης ανάγκης ή διακοπής  της λειτουργίας της αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 54 του 3984/2011. 
 • Φυλάσσει δωρεάν τα μικρά δείγματα
 • Ενημερώνει τους γονείς  και τους γιατρούς  με την έκδοση του μηνιαίου περιοδικού NEWSLETTER.
 • Η μόνη τράπεζα που υποστηρίζει τα αποτελέσματα που δίδονται στους γονείς  με διεθνείς διαπιστεύσεις, πέντε πατέντες και 29 διεθνείς δημοσιεύσεις.
 • Παρέχει φύλαξη βλαστοκυττάρων από τα νεογιλά δόντια και το λίπος.

Έχει χορηγήσει με επιτυχία και ασφάλεια 877 δείγματα βλαστοκυττάρων για θεραπείες σε πανεπιστημιακές κλινικές της χώρας μας και των ΗΠΑ και η ποιότητα της λειτουργίας των εργαστηρίων της έχει κριθεί σε διεθνές επίπεδο.

Διαφορές της δημόσιας από την ιδιωτική φύλαξη των βλαστοκυττάρων

βλαστοκύτταρα ιδιωτικά