βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Τι είναι τα Βλαστοκύτταρα

babies

Τι είναι τα Bλαστικά Kύτταρα (Bλαστοκύτταρα)

Τα βλαστικά κύτταρα είναι αρχέγονα κύτταρα τα οποία αποτελούν πρόδρομες μορφές όλων των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος και κάτω από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε όλους τους τύπους κυττάρων του οργανισμού. Δυνητικά τα βλαστοκύτταρα θα μπορούν να θεραπεύουν όλα τα όργανα τα οποία περιέχουν κύτταρα στα οποία αυτά μπορούν να μετατραπούν.

Το Αίμα του Πλακούντα

Το αίμα που κυκλοφορεί στα αγγεία του ομφαλίου λώρου ανήκει στο έμβρυο και παραλαμβάνει τις θρεπτικές ουσίες για τη θρέψη του από το αίμα της μητέρας που βρίσκεται στα αγγεία της μήτρας τα οποία καταλήγουν στον πλακούντα. Οι δύο κυκλοφορίες είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη και η ανάμειξη στοιχείων του αίματος είναι ελάχιστη. Το αίμα του ομφαλίου λώρου μπορεί να συλλεχθεί και κατά τον φυσιολογικό τοκετό, αλλά και κατά την καισαρική τομή και υπάρχει μία φορά στη ζωή του παιδιού η δυνατότητα συλλογής αυτών των κυττάρων. Η διαδικασία της συλλογής που είναι ανώδυνη και ακίνδυνη, αρχίζει μετά το τέλος του τοκετού και την αποκοπή του ομφαλίου λώρου και ως εκ τούτου δεν έχει καμία επίπτωση ούτε στο παιδί ούτε στη μητέρα. Η λήψη του αίματος του ομφαλίου λώρου γίνεται με παρακέντηση του ομφαλίου λώρου μετά από τοπική αντισηψία. Από το αίμα αυτό διαχωρίζεται ο πληθυσμός των εμπύρηνων κυττάρων μέσα στον οποίο βρίσκονται τα βλαστικά κύτταρα, καταψύχεται και διατηρείται σε συνθήκες υγρού αζώτου στους 196°C κάτω από το μηδέν επ αόριστον.

Τι περιέχει το Αίμα του Ομφαλίου Λώρου-Πλακούντα

Μετά τη γέννηση ενός παιδιού, ο πλακούντας, ο ομφάλιος λώρος και το αίμα που περιέχουν απορρίπτονται. Όμως, το αίμα που περιέχεται τόσο στον ομφάλιο λώρο όσο και στον πλακούντα αποτελεί πλούσια πηγή βλαστικών κυττάρων. Το αίμα αυτό περιέχει δύο πληθυσμούς βλαστικών κυττάρων:

Α. Τα βλαστικά αιμοποιητικά κύτταρα αποτελούν τους δομικούς λίθους τόσο του κυκλοφορικού όσο και του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς μετατρέπονται σε:

  • Ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο σε όλα τα κύτταρα του σώματος.
  • Λευκά αιμοσφαίρια, τα οποία είναι υπεύθυνα για την άμυνα του οργανισμού σε περίπτωση ασθένειας.
  • Αιμοπετάλια, που συμμετέχουν στην πήξη του αίματος σε περίπτωση τραυματισμού.

  Β. Τα πολυδύναμα-μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα είναι πλέον αρχέγονα, έχουν τη δυνατότητα περισσότερων κυτταρικών διαιρέσεων και μπορούν να διαφοροποιηθούν σε περισσότερα είδη κυττάρων του σώματος εκτός των αιμοποιητικών. Τα βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από το αίμα του ομφαλίου λώρου του παιδιού είναι γενετικά μοναδικά για το ίδιο και την οικογένεια του.

   Στον πολυδύναμο πληθυσμό του ΟπΑ ανήκει και  μια πρόσφατα ανιχνευθείσα κατηγορία βλαστοκυττάρων εμβρυϊκού τύπου (VSELs), τα οποία θεωρούνται υπεύθυνα για την αναγέννηση των ιστών. Τα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα αποκαθιστούν τον μυελό των οστών στις αιμοποιητικές μεταμοσχεύσεις, τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα βοηθούν στην μη απόρριψη των αλλογενών αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και  στην ταχύτερη αποκατάσταση του μυελού των οστών, στις αυτόλογες και αλλογενείς μεταμοσχεύσεις,  και τα εμβρυϊκού τύπου στην κυτταρική αναγέννηση και την αποκατάσταση των ιστών.

  Όλες οι μορφές βλαστοκυττάρων του ΟπΑ είναι νεαρές, δεν φέρουν μεταλλάξεις, και για το λόγο αυτό εμφάνιση νέας μορφής λευχαιμίας ή μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου η οποία μεταφέρεται μέσω  ηλικιωμένων μοσχευμάτων  μυελού των οστών είναι εξαιρετικά σπάνια. Εκτός του ΟπΑ, η ουσία Wharton περιέχει αρχέγονα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα, τα οποία σήμερα θεωρούνται ότι έχουν τον υψηλότερο δείκτη κυτταρικού πολλαπλασιασμού και διαφοροποίησης σε σχέση με μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα που προέρχονται από άλλες πηγές, όπως ο μυελός των οστών και το λίπος.

  Τα εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα του ΟπΑ απομονώνονται με ιδιαίτερη επεξεργασία, η οποία ακολουθεί τον διαχωρισμό των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και οι μέχρι σήμερα συλλογές δεν εμπεριέχουν αυτόν τον αρχέγονο πληθυσμό.  Τα εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα υπάρχουν επίσης στην  ουσία Wharton και στην Biohellenika όλες οι προηγούμενες συλλογές μεσεγχυματικών του Wharton περιέχουν αυτόν τον πλέον αρχέγονο πληθυσμό.

  Τα κύτταρα αυτά συλλέγονται από το ΟπΑ σε ένα περαιτέρω στάδιο επεξεργασίας, μετρώνται με ειδικούς δείκτες και καταψύχονται ως  ανεξάρτητη συλλογή.  Μέχρι σήμερα έχει περιγραφεί η επιτυχής διαφοροποίησή τους στα τρία βλαστικά δέρματα (καρδιομυοκύτταρα, πνευμονιοκύτταρα και  σπερματοζωάρια) και έχει επιτευχθεί  πλήρης αιμοποιητική  αποκατάσταση του μυελού των οστών σε κλινικά μοντέλα μεταμόσχευσης, χωρίς την ταυτόχρονη χορήγηση των αιμοποιητικών. Τα χαρακτηριστικά των κυττάρων αυτών είναι ότι έχουν πολύ  μικρό μέγεθος και χαρακτήρες εμβρυϊκών κυττάρων, για το λόγο αυτόν  ονομάζονται πολύ μικρά εμβρυϊκού τύπου βλαστοκύτταρα (Very Small Embryonic Like Stem Cells - VSELs). Τα VSELs αποτελούν μία νέα κατηγορία βλαστοκυττάρων του ομφάλιου αίματος με έντονο αναγεννητικό δυναμικό και ικανότητα διαφοροποίησης, η οποία αναμένεται να συμβάλλει  σε πολλές  θεραπευτικές προσεγγίσεις της αναγεννητικής ιατρικής, χωρίς να υπάρχουν  τα ηθικά ζητήματα των εμβρυικών βλαστοκυττάρων που συλλέγονται από τις βλαστοκύστεις. Τα VSELs ανιχνεύονται στο περιφερικό αίμα σε καταστάσεις έντονου στρες του οργανισμού, όπως  στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, στο εγκεφαλικό  επεισόδιο και στην έξαρση της νόσου του Crohn, ως τρόπος άμυνας του οργανισμού για την προστασία και αποκατάσταση  των ευγενών αυτών οργάνων.  Παρ όλα αυτά η κινητοποίηση τους είναι μικρή και ο αριθμός των κυττάρων που φτάνουν στον τόπο της βλάβης  είναι μικρός,  μη επαρκής για  αποκατάσταση.

  Το ΟπΑ επί πλέον περιέχει ανοσορυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα, ανώριμα λεμφοκύτταρα, ΝΚ (Natural Killer Cells) και δενδριτικά κύτταρα με ελαττωμένη αντιγονοπαρουσιαστική δράση και όλοι αυτοί οι πληθυσμοί το καθιστούν αποτελεσματικό στις μεταμοσχεύσεις.  Τα ΝΚ κύτταρα σήμερα πολλαπλασιάζονται και χορηγούνται παράλληλα με τα αιμοποιητικά στις μεταμοσχεύσεις  για κακοήθεις  ασθένειες. Το πλεονέκτημα της χρήσης των ΝΚ είναι ότι περιορίζονται τα σχήματα της   χημειοθεραπείας και οι παρενέργειες της και αυξάνει  το όριο της ηλικίας των ασθενών που μπορούν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση.