βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα γύρω από τα βλαστικά κύτταρα μπορείτε να αναζητήσετε τους παρακάτω τίτλους βιβλίων:

  • Ljungman et al, Bone Marrow Transplant 2006, 37: 439-49
  • Strauer et al, J Am Coll Cardiol, 2005, 46: 1659-61
  • Sanberg et al, Ann NY Acad Sci 2006, 1049: 67-83
  • Ende et al, J Med, 2001, 32: 241-7
  • Rocha et al. Transplants of umbilical cοrd blood or bone marrow from unrelated donors in adults with acute leukemia. Ν Engl J Med 2004, 25; 351: 2276-85
  • Locatelli et al. Hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) in children with juvenile myelomonocytic leukemia (JMML): results of the EWOG-MDS/EBMT trial. Blood 2005, 105; 1: 410-419

Η σελίδα μας βιβλιογραφία όπως και η ιστοσελίδα μας, ανανεώνεται καθημερινά. Αναζητήστε ότι σας ενδιαφέρει.