βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Μυελός των Οστών

Η Biohellenika στα πλαίσια κλινικής μελέτης και σε συνεργασία με την Καρδιοχειρουργική κλινική του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ προβαίνει στην απομόνωση βλαστοκυττάρων του μυελού των οστών μετά από παρακέντηση της λαγόνιας ακρολοφίας ασθενών κατά τη διάρκεια επέμβασης αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (by-pass) με σκοπό τη βελτίωση της καρδιακής ανεπάρκειας των ασθενών μετά από έμφραγμα. Η επέμβαση πραγματοποιείται λόγω προηγηθέντος εμφράγματος και  ισχαιμικής καρδιοπάθειας. 

Η Biohellenika σε συνεργασία με την Καρδιοχειρουργική κλινική του ΑΧΕΠΑ επεξεργάστηκε τα  βλαστοκύτταρα του μυελού των οστών 25 ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που υποβλήθηκαν σε επέμβαση by-pass, τα οποία παρέδωσε εντός της ίδιας χειρουργικής διαδικασίας στους θεράποντες ιατρούς, αφού έλαβε τις κατάλληλες άδειες. Τα αποτελέσματα των χορηγήσεων αυτών δημοσιεύτηκαν σε τρία  διεθνή περιοδικά και έτυχαν διακρίσεων.