βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Σύνδρομο Down

ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN KAI ΑΛΛΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΑΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΤΟ EMBΡΥΟ

Η Biohellenika προσφέρει το μη επεμβατικό προγεννητικό τεστ (ΝΙΡΤ) για τη διάγνωση συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου, που γίνεται στο αίμα της μητέρας από την 10η εβδομάδα της κύησης και μετά.

Το τεστ αυτό διακρίνει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα τα οποία δίνει το αρχικό τριπλό τεστ της αυχενικής διαφάνειας και ελαττώνει τον αριθμό των μητέρων που παραπέμπονται για αμνιοπαρακέντηση.

Η ακρίβεια του τεστ αυτού είναι 99,7% για το σύνδρομο Down και μόνο σε ασαφείς περιπτώσεις η μητέρα υποβάλλεται σε αμνιοπαρακέντηση. Οι ασαφείς περιπτώσεις σήμερα θεωρούνται ως θετικές για χρωμοσωμιακή βλάβη. Η ακρίβεια της αμνιοπαρακέντησης είναι 99,8% και αποτελεί μέθοδο διάγνωσης. Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα για το σύνδρομο Down σύμφωνα με το τεστ αυτό είναι 0,3% σε σχέση με το 3,6% των κλασικών μεθόδων, Bianchi et al 2014. NEJM 370, Is 9: 799.

Το τεστ γίνεται σε  εξειδικευμένα εργαστήρια και ανιχνεύει:

Τρισωμίες 21, 18 και 13

Μικροελλειπτικά σύνδρομα:

Σύνδρομο Di George

Σύνδρομο έλλειψης 1p36

Σύνδρομο Αngelman

 

Τρισωμίες 9 και 16

Σύνδρομο Prader-Willi

Το φύλο του παιδιού

Σύνδρομο Cri du Chat

Μονοσωμίες Χ, ΧΧΧ, ΧΧΥ και ΧΥΥ

Σύνδρομο Wolf-Hirschhorn

 

 

Το τεστ επίσης  μπορεί να ανακαλύψει  ανευπλοειδίες και στα υπόλοιπα από τα 46  χρωμοσώματα με μικρότερη όμως ευαισθησία.