βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

H Biohellenika

Η Biohellenika είναι ένας όμιλος εταιρειών με συνεργασίες σε πολλές χώρες.

Δραστηριοποιείται στον τομέα της απομόνωσης και φύλαξης βλαστοκυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, τον μυελό των οστών, τον ιστό του ομφαλίου λώρου, τον οδοντικό πολφό, το λίπος και το δέρμα, επίσης καλλιεργεί χονδροκύτταρα για ανάπλαση του χόνδρου, δημιουργεί αμνιακές μεμβράνες κατάλληλες για χρήση στην Οφθαλμολογία και παράγωγα αίματος εμπλουτισμένα σε αυξητικούς παράγοντες για θεραπείες αναγεννητικής ιατρικής σε τιμές προσιτές για την Ελληνική κοινωνία.

Σήμερα η τράπεζα φύλαξης βλαστικών κυττάρων της Βiohellenika είναι μια από τις πιο προεξέχουσες και είναι η μόνη τράπεζα βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα που έχει αποστείλει δείγματα της σε Αιματολογική κλινική των ΗΠΑ όπου έχουν χορηγηθεί με επιτυχία για τη θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης στα πλαίσια διεθνούς κλινικής μελέτης.

Το σύστημα ποιότητας της Biohellenika βασίζεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις της ΑΑΒΒ και του FACT όπως επίσης και των ISO 9001 και ISO . Το σύστημα ποιότητας περιλαμβάνει επίσης σύστημα CRM και ιχνηλασιμότητας (ISBT 128) βασισμένο σε γραμμικό και αριθμητικό κώδικα, είναι πλήρως μηχανογραφημένο και σχεδιασμένο ώστε να μεταβιβάζεται σε θυγατρικά εργαστήρια. Τα εργαστήρια της Biohellenika και οι χώροι φύλαξης πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση (οδηγία της επιτροπής/commission directive 2006/17/EC).

Η Βiohellenika έχει διαπιστευτεί από την Αμερικανική Ένωση Τραπεζών Αίματος (American Association of Blood Banks) τον Σεπτέμβριο του 2010). Επίσης είναι διαπιστευμένη κατά ISO 15189:2012 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με το πιστοποιητικό Νο 410, 8/2/2008 για τους ποιοτικούς ελέγχους που γίνονται κατά την απομόνωση των βλαστοκυττάρων.

H Βiohellenika επίσης είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 για την επεξεργασία, τον ποιοτικό έλεγχο και τη φύλαξη αυτόλογων βλαστοκυττάρων από το αίμα του ομφαλίου λώρου, τον πλακούντα, τον ιστό του ομφαλίου λώρου, τον πολφό των νεογιλών δοντιών και των τρίτων γομφίων και το λιπώδη ιστό από την EQA HELLAS.

Τα εργαστήρια ποιοτικού έλεγχου της Biohellenika είναι πλήρως εξοπλισμένα ώστε όλες οι απαραίτητες εξετάσεις-μικροβιολογικές, ιολογικές και κυτταρομετρία ροής να γίνονται εντός της εταιρείας και λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο και παρέχουν πρότυπες συνθήκες επεξεργασίας και φύλαξης βλαστικών κυττάρων. Τα εργαστήρια εκτείνονται σε χώρο 2700m2 και βρίσκονται στην έδρα της εταιρείας στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 65 στην ανατολική έξοδο της Θεσσαλονίκης στην περιοχή του αεροδρομίου, στο κτήριο επαγγελματικής χρήσης ZEDA.

Η Biohellenika υποστηρίζει ιατρικές ομάδες σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία της ιδιοπαθούς πνευμονικής ίνωσης, της καρδιακής ανεπάρκειας, της εγκεφαλικής παράλυσης, της οστεοαρθρίτιδας και του αυτισμού. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών έχουν δημοσιευτεί σε 4 διεθνή ιατρικά περιοδικά και επίσης έχουν ανακοινωθεί σε ιατρικά συνέδρια.

Η Biohellenika συνεργάζεται με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ιατροβιολογικό Ινστιτούτο της Ακαδημίας Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το MDC Research Institute Berlin in Germany και το πανεπιστήμιο Masha του Ιράν.

H εταιρεία διαθέτει τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης και έχουν υλοποιηθεί πέντε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενώ τέσσερα βρίσκονται υπό εξέλιξη.

ΠΑΤΕΝΤΕΣ Biohellenika

1. Patent Diploma Number 1007478 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki)

Title: Method of stem cells collection from the rich in hematopoietic and mesenchymal cells placenta blood.

2. Patent Diploma Number 1007483 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki)

Title: System of preservation of biological samples in cryovials integrally attached.

3. Patent Diploma Number 1007490 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki)

Title: Method of mesenchymal stem cell isolation from the total length of the umbilical cord.

4. Patent Diploma Number 1005560 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE, DARYOUSH HAMIDI-ALAMDARI Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki).

Title: Measurment of oxidant-antioxidant balance in fluids.

5. Patent Diploma Number 1007477 with all the legal attached relevant documents certified: KOLIAKOS GEORGE, DARYOUSH HAMIDI, MOZAFARI MOSANEN Biohellenika, Georgikis Scholis 65, 57001, Thermi (Thessaloniki).

Title: Measurment of oxidant-antioxidant balance in fluids.

ΕΡΕΥΝΑ

H Biohellenika έχει υποστηρίξει έξι (7) διδακτορικές διατριβές οι οποίες ολοκληρώθηκαν στην Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή του ΑΠΘ και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης και τρεις (3) επί πλέον βρίσκονται σε

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BIOHELLENIKA ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. N. Tsagias N, K. Kouzi-Koliakos, V. Karagiannis, D.H. Alamdari, G.Koliakos

Time and temperature before processing influence the recovery of umbilical cord blood hematopoietic progenitors. Transfusion. 2007 Aug;47(8):1550-2.

2. G. Koliakos, D. Alamdari, N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, E. Michaloudi, V. Karagiannis

A novel high-yield volume-reduction method for the cryopreservation of UC blood units.

Cytotherapy. 2007 Oct 4;:1-6

3. N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, I. Koliakos, E. Kostidou, V. Karagiannis, A. Daniilidis and G. Koliakos Addition of Adipose-Derived Stem Cells in Cord Blood Cultures Stimulates Their Pluripotent Differentiation Transplantation Proceedings 2009, Vol: 41, issue 10:4340-4344

4. N.Tsagias, Iro Koliakos, M. Lappa, V. Karagiannis, and G. G. Koliakos Placenta perfusion has hematopoietic and mesenchymal progenitor stem cell potential. Transfusion 2011. Ω 51, p: 976.

5. Anastasiadis K, Antonitsis P, Argiriadou H, Koliakos G, Doumas A, Khayat, Papakonstantinou C, Westaby S. Hybrid approach of ventricular assist device and autologous bone marrow stem cells implantation in end-stage ischemic heart failure enhances myocardial reperfusion. J Transl Med. 2011 Jan 19;9:12

6. Mesenchymal cells isolation from Wharton’s jelly, in perspective to clinical applications Iro Koliakos, Nikos Tsagias and Vassilis Karagiannis. J Biol Res 16:194-201, 2011.

7. N. Tsagias, I. Koliakos, V. Karagiannis, M. Eleftheriadou, G.G. Koliakos. Isolation of mesenchymal stem cells using the total length of umbilical cord for transplantation purposes. Transfusion Medicine 2011 Aug;21(4):253-61.

8. H. Ravari, D. Hamidi-Almadari, M. Salimifar, S. Bonakdaran, MR. Parizadeh, G.Koliakos Treatment of no-healing woods with autologous bone marrow cells, platelets, fibrin glue and collagen matrix. Cytotherapy. 2011 Jul;13(6):705-11.

9. A. Tzouvelekis, G. Koliakos, P. Ntolios, I. Baira, E. Bouros, A. Oikonomou, A. Zissimopoulos, G. Kolios, D. Kakagia, V. Paspaliaris, I. Kotsianidis, M. Froudarakis, D. Bouros Stem cell therapy for idiopathic pulmonary fibrosis: A protocol proposal. J of Translational Medicine 2011: 9;182. J Transl Med. 2011 Oct 21;9:182.

10. S. Petrakis Tamas Raskó, Lajos Mátés, Zoltan Ivics, Zsuzsanna Izsvák, K Kouzi-Koliakou and G Koliakos. Genetic modification of human embryonic kidney and adipose-derived stromal cells using a Gateway compatible transposon vector Biotechnology Journal 2012 Jul;7(7):891-7.

11. K. Kodonas, C. Gogos, S. Papadimitriou, K. Kouzi-Koliakou, D.Tziafas. Experimental Formation of Dentin-like Structure in the Root Canal Implant Model Using Cryopreserved Swine Dental Pulp Progenitor Cells. J Endod. 2012 Jul;38(7):913-9. Epub 2012 Mar 28.

12. K. Anastasiadis, P. Antonitsis, A. Doumas, G. Koliakos, H. Argiriadou, C. Vaitsopoulou, P. Tossios, C. Papakonstantinou, S. Westaby Stem cell transplantation combined with long-term mechanical circulatory support enhances myocardial viability in end-stage ischemic cardiomyopathy. Inter J Cardiology 2012 Mar 22;155(3):e51-3.

13. Hippokratia. 2012 Oct;16(4):366-70. Intramyocardial implantation of autologous bone marrow-derived stem cells combined with coronary artery bypass grafting in patients with ischemic cardiomyopathy: a pilot study. Antonitsis P1, Anastasiadis K, Koliakos G, Vaitsopoulou C, Kouzi-Koliakou K, Doumas A, Argiriadou H, Tossios P.

14. Intradermal injection of GFP-producing adipose stromal cellSpromotes survival of random-pattern skin flaps in rats . V. Karathanasis, S.Petrakis, K.Topouridou, E. Koliakou, G. Koliakos , Edemiri. DOI 10.1007/s00238-013-0810-y, 2013

15.Reprod Sys Sexual Disorders 2013, Volume 2 Issue 2 1000123 Application of a Novel High Yield Volume-Reduction Method for the Cryopreservation of 950 UC Blood Units Nikos Tsagias, Kokkona Kouzi and George Koliakos
16. J Transl Med. 2013 Jul 15;11:171. doi: 10.1186/1479-5876-11-171. A prospective, non-randomized, no placebo-controlled, phase Ib clinical trial to study the safety of the adipose derived stromal cells-stromal vascular fraction in idiopathic pulmonary fibrosis. Tzouvelekis A, Paspaliaris V, Koliakos G, Ntolios P, Bouros E, Oikonomou A, Zissimopoulos A, Boussios N, Dardzinski B, Gritzalis D,Antoniadis A, Froudarakis M, Kolios G, Bouros D.
17. Iran Red Crescent Med J. 2013 Mar;15(3):256-9. doi: 10.5812/ircmj.7975. Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue Challenge. Joudi M,Hamidi Alamdari D, Hyradfar M, Rahimi HR, Saremi E, Fathi M, Shojaeian R, Koliakos G.

18. Cell Tissue Bank. 2014, 15 (3);491-9. A simple method for the quantitation of the stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth using a luminescent cell viability assay. Tsagias N, Koliakos KK, Spyridopoulos T, Pitiakoudis M, Koliakos E, Korpeti I, Koliakos G.

19. Gene Ther. 2014 Feb;21(2):158-67. doi: 10.1038/gt.2013.68. Epub 2013 Nov 28. Intratumoral gene therapy versus intravenous gene therapy for distant metastasis control with 2-diethylaminoethyl-dextran methyl methacrylate copolymer non-viral vector-p53.
Baliaka A, Zarogoulidis P, Domvri K, Hohenforst-Schmidt W, Sakkas A, Huang H, Le Pivert P, Koliakos G, Koliakou E, Kouzi-Koliakos K, Tsakiridis K, Chioti A, Siotou E, Cheva A, Zarogoulidis K, Sakkas L
20. Diagn Pathol. 2014 Nov 14;9:195. A gene therapy induced emphysema model and the protective role of stem cells. Zarogoulidis P, Hohenforst-Schmidt W, Huang H, Sahpatzidou D, Freitag L, Sakkas L, Rapti A, Kioumis I, Pitsiou G, Kouzi-Koliakos K, Papamichail A, Papaiwannou A, Tsiouda T, Tsakiridis K, Porpodis K, Lampaki S, Organtzis J, Gschwendtner A, Zarogoulidis K.
21. Histol Histopathol. 2015 Mar;30(3):373-82. Epub 2014 Nov 3.Pluripotent stem cells isolated from umbilical cord form embryonic like bodies in a mesenchymal layer culture.Tsagias N, Kouzi-Koliakos K, Karagiannis V, Tsikouras P, Koliakos GG
22. Regenerated Nerve Defects with a Nerve Conduit Containing Dental Pulp Stem Cells in Pigs: An Immunohistochemical and Electrophysiological Evaluation. Spyridopoulos T, Lambropoulou M, Pagonopoulou O, Birbilis T, Tsaroucha AK, Kouzi-Koliakou K, Botaitis S, Deftereou TE, Gaitanidis A, Pitiakoudis M. J Reconstr Microsurg. 2015 Sep;31(7):516-26. doi: 10.1055/s-0035-1555751. Epub 2015 Jun 30.

23. Front Neurosci. 2015 Jul 14;9:247. doi: 10.3389/fnins.2015.00247. eCollection 2015. Stem cell models of polyglutamine diseases and their use in cell-based therapies. Siska EK, Koliakos G, Petrakis
24. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 Jul;253(7):1121-35. doi: 10.1007/s00417-015-3042-y. Epub 2015 May 23.Mesenchymal stem cells improve healing of the cornea after alkali injury. Almaliotis D, Koliakos G, Papakonstantinou E, Komnenou A, Thomas A, Petrakis S, Nakos I, Gounari E, Karampatakis V.

25. J of Neurorestoratology 2015:3, 115-120. Treatment with adipose stem cells a patient with moderate Alzheimer’s disease: a case report. Tslaki M, Zygouris, Tsoutsikas, Doxakis, Koliakos G.
26. Hellenic Vet Med Soc 2015, 66 (4): 215-222 Clinical application of adipose-derived stromal vascular fraction in 3 Thoroughbred horses with superficial digital flexor tendonitis: Case Report. Tyrnenopoulou P. , Diakakis N. , Angelopoulou S. , Pyrros A. , Mparous E. , Koliakos G. and Karayannopoulou M.

27.HIPPOKRATIA 2015, 19, 2: 141-147. Efstathiou N1, Soubasi V1, Koliakos G2, Kyriazis G3, Zafeiriou DI4, Slavakis A5, Kantziou K1, PozotouT6, Chatzizisi O3, Drosou-Agakidou V1 Mobilization of circulating progenitor cells following brain injury in premature neonates could be indicative of an endogenous repair process. A pilot study.
28. World J Stem Cells. 2016, 26;8(3):101-5. Review. Role of adipose-derived stromal cells in pedicle skin flap survival in experimental animal models. Foroglou P, Karathanasis V, Demiri E, Koliakos G, Papadakis M.
29. Vet Q. 2016, 36(2):56-62. Evaluation of intra-articular injection of autologous platelet lysate (PL) in horses with osteoarthritis of the distal interphalangeal joint.
Tyrnenopoulou P, Diakakis N, Karayannopoulou M, Savvas I, Koliakos G.
30. Iranian Journal of Veterinary research Shiraz University 2016, vol 17, No 1, Ser. No 54, 59-61. Successful management of an equine carpal chip fracture by intra-articulary injected adipose-derived stromal vascular fraction after arthroscopic removal. Tyrnenopoulou P. , Karayannopoulou M, Angelopoulou S. , Pyrros A. , Mparous E. , Koliakos G. and Diakakis N.
31 . Histol Histopathol. 2016 Dec 30:11864. doi: 10.14670/HH-11-864. Seven days post-injury fate and effects of genetically labelled adipose-derived mesenchymal cells on a rat traumatic brain injury experimental model. Dori I, Petrakis S, Giannakopoulou A, Bekiari C, Grivas I, Siska EK, Koliakos G, Papadopoulos GC.
32. Free Radic Biol Med. 2016 Dec 27. pii: S0891-5849(16)31136-4. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.035. Proteasome activation enhances stemness and lifespan of human mesenchymal stem cells. Kapetanou M, Chondrogianni N, Petrakis S, Koliakos G, Gonos ES.
33. Human mesenchymal stem cells with enhanced telomerase activity acquire resistance against oxidative stress-induced genomic damage. Cytotherapy, 2017;808-820. V Trachana, S Petrakis, A. Fotiadis, E.Siska, V. Balis,E. Gonos, M. Kaloyanni and G. Koliakos.

34. Rejuvenation Res. 2017, 20, (1):4-8 Stem cells and aging. Koliakos G.
35. Regen Med. 2018 13(3):277-281. Accelerated healing of a diabetic foot ulcer using autologous stromal vascular fraction suspended in platelet-rich plasma.
Didangelos T, Koliakos G, Kouzi K, Arsos G, Kotzampassi K, Tziomalos K, Karamanos D, Hatzitolios AI.

36.Cytotherapy. 2018. pii: S1465-3249(18)30694-7. Isolation of a novel embryonic stem cell cord blood-derived population with in vitro hematopoietic capacity in the presence of Wharton's jelly-derived mesenchymal stromal cells. Gounari E, Daniilidis A, Tsagias N, Michopoulou A, Kouzi K, Koliakos G.
37. Stem Cell Res Ther. 2018 Dec 7;9(1):336. doi: 10.1186/s13287-018-1078-8. Mesenchymal stem cells in preclinical cancer cytotherapy: a systematic review. Christodoulou Ι, Goulielmaki M, Devetzi M, Panagiotidis M, Koliakos G, Zoumpourlis V.
38. Biocompatible Nanobioglass Reinforced Poly(ε-Caprolactone) Composites Synthesized via In Situ Ring Opening Polymerization. Terzopoulou Z, Baciu D, Gounari E, Steriotis T, Charalambopoulou G, Bikiaris D.Polymers (Basel). 2018 Apr 1;10(4):381

39. J Wound Care. 2018 Oct 2;27(10):637-644. doi: 10.12968/jowc.2018.27.10.637. Adipose-derived stromal vascular fraction aids epithelialisation and angiogenesis in an animal model. Karagergou E, Dionyssopoulos A, Karayannopoulou M, Psalla D, Theodoridis A, Demiri E, Koliakos G.
40.Differentiation Capacity of Monocyte-Derived Multipotential Cells on Nanocomposite Poly(e-caprolactone)-Based Thin Films. Koliakou I, Gounari E, Nerantzaki M, Pavlidou E, Bikiaris D, Kaloyianni M, Koliakos G. Tissue Eng Regen Med. 2019 Mar 18;16(2):161-175.
41.Composite Membranes of Poly(ε-caprolactone) with Bisphosphonate-Loaded Bioactive Glasses for Potential Bone Tissue Engineering Applications.
Terzopoulou Z, Baciu D, Gounari E, Steriotis T, Charalambopoulou G, Tzetzis D, Bikiaris D.Molecules. 2019 Aug 23;24(17):3067
42. Antibacterial properties and regenerative potential of Sr2+ and Ce3+ doped fluorapatites; a potential solution for peri-implantitis. Anastasiou AD, Nerantzaki M, Gounari E, Duggal MS, Giannoudis PV, Jha A, Bikiaris D.Sci Rep. 2019 Oct 9;9(1):14469.
43. Paclitaxel Magnetic Core⁻Shell Nanoparticles Based on Poly(lactic acid) Semitelechelic Novel Block Copolymers for Combined Hyperthermia and Chemotherapy Treatment of Cancer. Christodoulou E, Nerantzaki M, Nanaki S, Barmpalexis P, Giannousi K, Dendrinou-Samara C, Angelakeris M, Gounari E, Anastasiou AD, Bikiaris DN.Pharmaceutics. 2019 May 3;11(5):213.
44.Autologous administration of adipose stromal cells improves skin flap survival through neovascularization: An experimental study. Foroglou P, Demiri E, Koliakos G, Karathanasis V. Int Wound J. 2019 Sep 5. doi: 10.1111/iwj.13216.
45.The Antiangiogenic Properties of Adipose-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells in Corneal Neovascularization in a Rabbit Model. Pirounides D, Komnenou A, Papaioannou N, Gounari E, Stylianaki I, Alexandridis A, Chranioti A, Kofidou E, Koliakos G, Karampatakis V.Med Hypothesis Discov Innov Ophthalmol. 2020 Summer;9(2):74-84.
46. Innovative Skin Product Emulsions with Enhanced Antioxidant, Antimicrobial and UV Protection Properties Containing Nanoparticles of Pure and Modified Chitosan with Encapsulated Fresh Pomegranate Juice. Bikiaris ND, Michailidou G, Lazaridou M, Christodoulou E, Gounari E, Ofrydopoulou A, Lambropoulou DA, Vergkizi-Nikolakaki S, Lykidou S, Nikolaidis N.Polymers (Basel). 2020 Jul 12;12(7):1542.
47.Evaluation of Clinical and Histological Outcomes of Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells in a Rabbit Corneal Alkali Burn Model. Almaliotis D, Thomas A, Komnenou A, Gounari E, Almpanidou S, Siempis T, Papaioannou N, Koliakos G, Papakonstantinou E, Sotiropulos K, Karampatakis V.Stem Cells Int. 2021 Mar 7;2021:6610023
48. D. A. Apatzidou , A.A. Bakopoulou, K. Kouzi‐Koliakou, V. Karagiannis, A. Konstantinidis. doi/10.1111/jcpe.13474. 2021 A tissue‐engineered biocomplex for periodontal reconstruction. A proof‐of‐principle randomized clinical study. Journal of Clinical Periodontology.

ΒΡΑΒΕΙΑ

· 1o Βραβείο Απρίλιος 2007 Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης 22ο Βορειοελλαδικό συνέδριο. in vitro μετατροπή των αρχέγονων κυττάρων του μυελού των οστών σε μυοκαρδιακά κύτταρα με σκοπό τη μελλοντική τους χρήση στη θεραπεία του εμφράγματος του μυοκαρδίου.

· 2ο Βραβείο Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, 2007, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Απομόνωση ενός πολυδύναμου κυτταρικού πληθυσμού με την μέθοδο έκπλυσης του πλακούντα.

·Έπαινος της Πανελλήνιας Εταιρείας Μεταμοσχεύσεων 2007. Νέα μέθοδος συλλογής αυξημένου αριθμού αρχέγονων αιμοποιητικών από την ομφαλοπλακουντιακή μονάδα επαρκή για μεταμόσχευση σε ενήλικες.

· 1ο Βραβείο του Ιδρύματος Κεραμέως 2010 στα πλαίσια του 8ου Συνεδρίου Χειρουργικής καρδιάς-αγγείων-θώρακος. Υβριδική αντιμετώπιση του τελικού σταδίου ισχαιμικής μυοκαρδιοπάθειας με εμφύτευση συσκευής υποστήριξης αριστεράς κοιλίας και αυτόλογων αρχέγονων του μυελού των οστών: πρώιμα αποτελέσματα.

· 1ο Βραβείο 2011 στο 26ο Βορειοελλαδικό συνέδριο. Ιn vitro διαφοροποίηση των αρχέγονων κυττάρων της ουσίας Wharton σε νευρικά κύτταρα.

· 1ο Βραβείο 2012 στο 27ο Βορειοελλαδικό συνέδριο. Μέθοδοι απομόνωσης και χαρακτηρισμός αρχέγονων κυττάρων από το ομφαλοπλακουντιακό αίμα, τον πλακούντα, τον ομφάλιο λώρο και το λιπώδη ιστό.Η Biohellenika είναι όμιλος εταιρειών με συνεργασίες σε πολλές χώρες.