βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Πηγές Βλαστοκυττάρων

Πηγές Βλαστοκυττάρων

Α. Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα

Η βασική πηγή λήψης βλαστοκυττάρων είναι το ομφαλοπλακουντιακό αίμα. Η διαδικασία είναι εντελώς ανώδυνη και ακίνδυνη τόσο για το μωρό όσο και για τη μητέρα. Αφού περιδεθεί και αποκοπεί ο ομφάλιος λώρος και το παιδί παραδοθεί στον παιδίατρο, και μέχρι να ολοκληρωθεί η υστεροτοκία (η έξοδος του πλακούντα) ο γιατρός έχει το χρόνο να συλλέξει το αίμα που παρέμεινε μέσα στον πλακούντα. Είναι απαραίτητο να συλλεγεί η μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα αίματος. Το ομφαλοπλακουντιακό αίμα περιέχει εκτός των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων έξι διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς κατάλληλους για την αναγέννηση ιστών. 

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

Β. Ο Πλακούντας

Ένας σημαντικός αριθμός βλαστοκυττάρων εξακολουθεί και παραμένει μέσα στον πλακούντα μετά την κλασική συλλογή του αίματος. Για το σκοπό αυτό ολόκληρος ο πλακούντας μεταφέρεται κάτω από ειδικές άσηπτες συνθήκες στο εργαστήριο. Ο πλακούντας διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο αγγείων μέσα στο οποίο παγιδεύεται σημαντικός αριθμός βλαστοκυττάρων, ο οποίος θα παραμείνει αναξιοποίητος εάν δεν ακολουθήσει η συλλογή και επεξεργασία του. Με την ειδική δημοσιευμένη μέθοδο που εφαρμόζεται στα εργαστήρια της Biohellenika, όλα αυτά τα κύτταρα συλλέγονται και προστίθενται στην αρχική, κλασική λήψη των βλαστοκυττάρων. Με τη μέθοδο αυτή τελικά εξασφαλίζεται έως και διπλάσιος αριθμός βλαστοκυττάρων, τα οποία θα κατέληγαν στα άχρηστα μαζί με τον πλακούντα, εάν δεν γίνονταν αυτή η δεύτερη συλλογή. Η ειδική αυτή μέθοδος λήψης βλαστοκυττάρων από το εσωτερικό του πλακούντα βραβεύτηκε στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μεταμοσχεύσεων που έγινε στη Θεσσαλονίκη το Δεκέμβριο του 2007, αναφέρονταν επί μία εβδομάδα το Φεβρουάριο του 2008 στο διαδίκτυο ως η πλέον ενδιαφέρουσα ιατρική δημοσίευση και δημοσιεύτηκε στο διεθνές περιοδικό Transfusion Μάρτιος 2011.

Διαβάστε περισσότερα…

 

 

Γ. Ιστός του Ομφαλίου Λώρου (ουσία του Wharton)

Ο τρόπος αυτός λήψης αφορά τη συλλογή μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων τα οποία βρίσκονται έξω και γύρω από τα αγγεία του ομφαλίου λώρου. Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα συλλέγονται με ειδική επεξεργασία και απομόνωση τους από τον ομφάλιο λώρο ο οποίος αποστέλλεται στα εργαστήρια της Biohellenika μέσα σε ειδική συσκευασία. Σήμερα τα βλαστοκύτταρα της περιοχής αυτής μπορούν να μετατραπούν σε κύτταρα νευρικά, οστικά, χονδρικά και λιπώδη, ενώ μπορεί να χορηγηθούν ταυτόχρονα με αιμοποιητικά μοσχεύματα σε μέλη της οικογένειας για τη θεραπεία λευχαιμιών και γενικώς κακοηθειών, επειδή τα βλαστοκύτταρα αυτά ελαττώνουν τα ποσοστά της απόρριψης σε μη απόλυτα ιστοσυμβατούς ασθενείς.

Στη Biohellenika κρυοσυντηρούνται μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα τα οποία απομονώνονται από όλο το μήκος του ομφαλίου λώρου μετά από ειδική επεξεργασία. Με τον τρόπο αυτόν αξιοποιείται το σύνολο των μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων του ομφαλίου λώρου και δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στο μέλλον κυτταρικός πολλαπλασιασμός, ο οποίος αφ ενός μεν έχει επί πλέον κόστος για την οικογένεια και αφ ετέρου μεταβάλλει τις βιολογικές ιδιότητες των κυττάρων. Η διεθνής νομοθεσία επιβάλλει τους ελάχιστους χειρισμούς στα κύτταρα που προορίζονται για ιατρικές εφαρμογές. Η κρυοσυντήρηση τμημάτων ομφαλίου λώρου, χωρίς προηγούμενη απομόνωση των κυττάρων, μέθοδος την οποία πιθανόν χρησιμοποιούν άλλες εταιρείες βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, δεν εξασφαλίζει τον απαιτούμενο αριθμό βλαστοκυττάρων και απαιτεί μετά την απόψυξη να ακολουθήσει η διαδικασία του κυτταρικού πολλαπλασιασμού.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Δ. Νεογιλά Δόντια

Ο πολφός των νεογιλών δοντιών περιέχει βλαστοκύτταρα τα οποία μπορούν να κρυοσυντηρηθούν μετά από την εξαγωγή τους από την ηλικία των έξι ετών και αργότερα, όταν αρχίζει η φυσιολογική αντικατάστασή τους από τα μόνιμα δόντια. Εκτός των νεογιλών δοντιών κρυοσυντηρούνται βλαστοκύτταρα από φρονιμίτες, αλλά και από δόντια που εξάγονται για ορθοδοντικούς λόγους.

Διαβάστε περισσότερα…

 

Ε. Λιπώδης Ιστός

Η Biohellenika, πρωτοπόρος στη φύλαξη βλαστικών κυττάρων στην Ελλάδα, δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες να φυλάξουν βλαστικά κύτταρα από το λίπος, το οποίο συλλέγεται είτε κατά τη λιποαναρρόφηση-λιπεκτομή, είτε κατά τη διάρκεια άλλης προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης. Εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων του λιπώδους ιστού για τη θεραπεία καρδιαγγειακών και αναπνευστικών νοσημάτων, νευροεκφυλιστικών παθήσεων, καταγμάτων, διαβητικών ελκών και εγκαυμάτων βρίσκονται στο στάδιο κλινικών δοκιμών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Οι εφαρμογές τους στην Αισθητική Ιατρική είναι πλέον καθιερωμένες. Στην Ελλάδα οι εφαρμογές των βλαστοκυττάρων του λιπώδους ιστού υποστηρίζονται από τα εργαστήρια της Biohellenika.

Διαβάστε περισσότερα…

 

ΣΤ. Μυελός των Οστών

Ο μυελός των οστών αποτελεί σημαντική πηγή λήψης βλαστοκυττάρων, τα οποία χρησιμοποιούνται με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια για θεραπείες αιματολογικών, αλλά και αυτοάνοσων νοσημάτων, καθώς και σε εφαρμογές αναγεννητικής ιατρικής. Τα εργαστήρια της Biohellenika σήμερα υποστηρίζουν τη χρήση αυτών των βλαστοκυττάρων στην αποκατάσταση του μυοκαρδίου μετά από έμφραγμα σε συνεργασία με Καρδιοχειρουργικές κλινικές.

Διαβάστε περισσότερα…