βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746

Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

papiros

 

Treatment of nonhealing woods with autologous bone marrow cells, platelets, fibrin glue and collagen matrix.

Cytotherapy 2011. doi:10.3109/14653249.2011.553594

H. Ravari, D Hamidi-Almadari, M. Salimifar, S. Bonakdaram, M. Reza-Parizaden, G.Koliakos

 

papyros

A simple method for the quantitation of the stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth using a luminescent cell viability assay

Nikos Tsagias, Kokkona-Kouzi Koliakos, Themistoklis Spyridopoulos, Michail Pitiakoudis, Eleni Koliakos, Ioanna Korpeti, et al.

 


 

papiros

Pluripotent stem cells isolated from umbilical cord form embryonic like bodies in a mesenchymal layer culture

Nikos Tsagias1, Kokkona Kouzi-Koliakos2, Vasileios Karagianis3, P. Tsikouras4 and George G. Koliakos5 

 


 

papiros

 

Treatment of non-healing wounds with autologous bone marrow cells, platelets, fi brin glue and collagen matrix

HASSAN RAVARI 1 , DARYOUSH HAMIDI-ALMADARI 1,2 , MOHSEN SALIMIFAR 3 , SHOKOFEH BONAKDARAN 3 , MOHAMMAD REZA PARIZADEH 2 GEORGE KOLIAKOS 4

 


 

papiros

A prospective, non-randomized, no placebo-controlled, phase Ib clinical trial to study the safety of the adipose derived stromal cells-stromal vascular fraction in idiopathic
pulmonary fibrosis

Argyris Tzouvelekis1, Vassilis Paspaliaris2, George Koliakos3,4, Paschalis Ntolios1, Evangelos Bouros5, Anastasia Oikonomou6, Athanassios Zissimopoulos7, Nikolaos Boussios7, Brian Dardzinski3,4, Dimitrios Gritzalis8, Antonis Antoniadis9, Marios Froudarakis1, George Kolios5 and Demosthenes Bouros1,10*

 


 

papiros

Intradermal injection of GFP-producing adipose stromal cells promotes survival of random-pattern skin flaps in rats

Vasileios Karathanasis, Spyros Petrakis, Konstantina Topouridou, Eleni Koliakou, George Koliakos & Efterpi Demiri

 


papiros

GENETIC MODIFICATION OF HUMAN EMBRYONIC CELL LINES AND RAT ADIPOSE-DERIVED STROMAL CELLS USING A GATEWAY COMPATIBLE

Spyros Petrakis, Tamas Raskó, Lajos Mátés, Zoltan Ivics, Zsuzsanna Izsvák, Kokkona Kouzi-Koliakou, George Koliakos

 


papiros

ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟ ΑΙΜΑ, ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΙΟ ΛΩΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

Ν. Τσάγιας, Κ. Κουζή-Κολιάκου, Σπ. Πετράκης, Β. Καραγιάννης, Γ. Κολιάκος

 


papiros

 

ISOLATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS USING THE TOTAL LENGTH OF UMBILICAL CORD FOR TRANSPLANTATION PURPOSES 

N. Tsagias, I. Koliakos, V. Karagiannis, M. Eleftheriadou & G. G. Koliakos

                                           TRANFUSION MEDICINE PAPER 2011

 


papiros

GENETIC MODIFICATION OF HUMAN EMBRYONIC KIDNEY AND RAT ADIPOSE-DERIVED STROMAL CELLS USING A GATEWAY COMPATIBLE TRANSPOSON VECTOR 

Spyros Petrakis, Tamas Raskó, Lajos Mátés, Zoltan Ivics, Zsuzsanna Izsvák, Kokkona Kouzi-Koliakou, George Koliakos

 


papiros

HYBRID APPROACH OF VENTRICULAR ASSIST DEVICE AND AUTOLOGOUS BONE MARROW STEM CELLS IMPANTATION IN END-STAGE ISCHEMIC HEART FAILURE ENHANCES MYOCARDIAL REPERFUSION 

Kyriakos Anastasiadis, Polychronis Antonitsis, Helena Argiriadou, Georgios Koliakos, Argyrios Doumas, Andre Khayat, Christos Papakonstantinou, and Stephen Westaby

 


papiros

EXPERIMENTAL FORMATION OF DENTIN-LIKE STRUCTURE IN THE ROOT CANAL IMPLANT MODEL USING CRYOPRESERVED SWINE DENTAL PULP PROGENITOR CELLS 

Kodonas Ka, Gogos Ca, Papadimitriou S., Kouzi-Koliakou K., Tziafas D

 


papyros

THE ROLE OF SODIUM/HYDROGEN EXCHANGER, NHE-1, IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD MONOCYTES DEDIFFERENTIATION/REDIFFERENTIATION MECHANISMS AND IN DIFFERENTIATION TO MACROPHAGES AND OSTEOCLASTS

Topouridou K., Kaloyianni M., Koliakos G.

 

papiros

TREATMENT OF NON-HEALING WOUNDS WITH AUTOLOGOUS BONE MARROW CELLS, PLATELETS, FI BRIN GLUE AND COLLAGEN MATRIX

Hassan Ravari, Daryoush Hamidi-Almadari, Mohsen Salimifar, Shokofeh Bonakdaran, Mohammad Reza Parizadeh, George Koliakos


papiros

STEM CELLS TRANSPLATATION COMBINED WITH LONG-TERM MECHANICAL CIRCULATORY SUPPORT ENHANCES MYOCARDIAL VIABILITILY IN END-STAGE ISCHEMIC CARDIOMYOPATHY

Kyriakos Anastasiadis, Polychronis Antonitsis, Argirios Doumas, Georgios Koliakos, Helena Argiriadou, Christina Vaitsopoulou, Paschalis Tossios, Christos Papakonstantinou, Stephen Westaby


papiros

STEM CELL THERARY FOR IDIOPATHIC PULMONARY FIBROSIS: A PROTOCOL PROPOSAL

Argyris Tzouvelekis, George Koliakos, Paschalis Ntolios, Irene Baira, Evangelos Bouros, Anastasia Oikonomou, Athanassios Zissimopoulos, George Kolios, Despoina Kakagia, Vassilis Paspaliaris, Ioannis Kotsianidis, Marios Froudarakis, Demosthenes Bouros

 


papyros

MESENCHYMAL CELLS ISOLATION FROM WHARTONS JELLY, IN PERSPECTIVE TO CLINICAL APPLICATIONS

Iro KOLIAKOS, Nikos TSAGIAS and Vassilis KARAGIANNIS
Stem Cells Bank, National Research Foundation, Athens, Greece
C Gynecology Clinic, Hyppokrateion Hospital, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece


papiros

PLACENTA PERFUSION HAS HEMATOPOIETIC AND MESENCHYMAL PROGENITOR STEM CELL POTENTIAL 

Nikos Tsagias, Iro Koliakos, Maria Lappa, Vasileios Karagiannis, and George G. Koliakos 

TRANSFUSION AND CELLULAR ENGINEERING

 


papiros

ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τρίμηνη Έκδοση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

Τεύχος 47, 2007

 


papiros

 

CELL RECOVERY SUFFICIENT FOR ADULT TRANSPLANTATION BY ADDITIONAL CORD BLOOD COLLECTION FROM PLACENTA 

N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, D. Hamidi-Alamdari, V. Karagiannis, E. Kostidou, and G. Koliakos

 


papiros

A NOVEL HIGH-YIELD VOLUME-REDUCTION METHOD FOR THE CRYOPRESERVATION OF UC BLOOD UNITS 

G Koliakos, DH Alamdari, N Tsagias, K Kouzi-Koliakos, E Michaloudi and V Karagiannis

PROOF METHOD BIOHELLENIKA CYTOTHERAPY


papiros

TIME AND TEMPERATURE BEFORE PROCESSING INFLUENCE THE RECOVERY OF UMBILICAL CORD BLOOD HEMATOPOIETIC PROGENITORS

Kokkona Kouzi-Koliakos, Nikos Tsagias, Vassilios Karagiannis

TRANSFUSION


papiros

ADDITION OF ADIPOSE-DERIVED STEM CELLS IN CORD BLOOD CULTURES STIMULATES THEIR PLURIPOTENT DIFFERENTIATION 

Tsagias N, Kouzi - Koliakos K, Koliakos I, Kostidou E, Karagiannis V, Daniilidis A, Koliakos G.

3rd University Obstetrics and Gynaecology Clinic, Ippokration General Hospital, Medical School,

Aristotle University Thessaloniki, Thessaloniki 54124, Greece.

papiros 

N. Tsagias, I. Koliakos, V. Karagiannis, M. Eleftheriadou, G.G. Koliakos. Isolation of mesenchymal stem cells using the total length of umbilical cord for transplantation purposes.Transfusion Medicine 2011 Aug;21(4):253-61.

papiros

H. Ravari, D. Hamidi-Almadari, M. Salimifar, S. Bonakdaran, MR. Parizadeh, G.Koliakos Treatment of no-healing woods with autologous bone marrow cells, platelets, fibrin glue and collagen matrix. Cytotherapy. 2011 Jul;13(6):705-11.

 papiros

Tzouvelekis, G. Koliakos, P. Ntolios, I. Baira, E. Bouros, A. Oikonomou, A. Zissimopoulos, G. Kolios, D. Kakagia, V. Paspaliaris, I. Kotsianidis, M. Froudarakis, D. Bouros Stem cell therapy for idiopathic pulmonary fibrosis: A protocol proposal. J of Translational Medicine 2011: 9;182. J Transl Med. 2011 Oct 21;9:182.

 papiros

Genetic modification of human embryonic kidney and adipose-derived stromal cells using a Gateway compatible transposon vector. Biotechnology Journal 2012 Jul;7(7):891-7. 

 papiros

 Hippokratia. 2012 Oct;16(4):366-70. Intramyocardial implantation of autologous bone marrow-derived stem cells combined with coronary artery bypass grafting in patients with ischemic cardiomyopathy: a pilot study. Antonitsis P1Anastasiadis KKoliakos GVaitsopoulou CKouzi-Koliakou KDoumas AArgiriadou HTossios P.

 papiros

 K. Kodonas, C. Gogos, S. Papadimitriou, K. Kouzi-Koliakou, D.Tziafas.  Experimental Formation of Dentin-like Structure in the Root Canal Implant Model Using Cryopreserved Swine Dental Pulp Progenitor Cells. J Endod. 2012 Jul;38(7):913-9. Epub 2012 Mar 28.

 papiros

 K. Anastasiadis, P. Antonitsis, A. Doumas, G. Koliakos, H. Argiriadou, C. Vaitsopoulou, P. Tossios, C. Papakonstantinou, S. Westaby  Stem cell transplantation combined with long-term mechanical circulatory support enhances myocardial viability in end-stage ischemic cardiomyopathy. Inter J Cardiology 2012 Mar 22;155(3):e51-3.

 papiros

 V. Karathanasis,  S.Petrakis,  K.Topouridou,  E. Koliakou, G.  Koliakos , E. Demiri D. Intradermal injection of GFP-producing adipose stromal cellSpromotes survival of random-pattern skin flaps in  rats. DOI 10.1007/s00238-013-0810-y, 2013

 papiros

  J Transl Med. 2013 Jul 15;11:171. doi: 10.1186/1479-5876-11-171. A prospective, non-randomized, no placebo-controlled, phase Ib clinical trial to study the safety of the adipose derived stromal cells-stromal vascular fraction in idiopathic pulmonary fibrosis. Tzouvelekis APaspaliaris VKoliakos GNtolios PBouros EOikonomou AZissimopoulos ABoussios NDardzinski BGritzalis D,Antoniadis AFroudarakis MKolios GBouros D.

 papiros

 Iran Red Crescent Med J. 2013 Mar;15(3):256-9. doi: 10.5812/ircmj.7975. Lateral Traumatic Esophago-Cutaneous fistula in a Child; Platelet-Rich Fibrin Glue Challenge. Joudi M, Hamidi Alamdari D, Hyradfar M, Rahimi HR, Saremi E, Fathi M, Shojaeian R, Koliakos G.

papiros

  Cell Tissue Bank. 2014, 15(3):491-9.  A simple method for the quantitation of the stem cells derived from human     exfoliated deciduous teeth using a luminescent cell viability assay. Tsagias N, Koliakos KK, Spyridopoulos T, Pitiakoudis M, Koliakos E, Korpeti I, Koliakos G.

 papiros

 Histol Histopathol. 2015 Mar;30(3):373-82. Epub 2014 Nov 3.Pluripotent stem cells isolated from umbilical cord form embryonic like bodies in a mesenchymal layer culture.Tsagias NKouzi-Koliakos KKaragiannis VTsikouras PKoliakos GG

 papiros

 Regenerated Nerve Defects with a Nerve Conduit Containing Dental Pulp Stem Cells in Pigs: An Immunohistochemical and Electrophysiological Evaluation. Spyridopoulos T, Lambropoulou M, Pagonopoulou O, Birbilis T, Tsaroucha AK, Kouzi-Koliakou K, Botaitis S, Deftereou TE, Gaitanidis A, Pitiakoudis M. J Reconstr Microsurg. 2015 Sep;31(7):516-26. doi: 10.1055/s-0035-1555751. Epub 2015 Jun 30.

 papiros

 Front Neurosci. 2015 Jul 14;9:247. doi: 10.3389/fnins.2015.00247. eCollection 2015. Stem cell models of polyglutamine diseases and their use in cell-based therapies. Siska EK, Koliakos G, Petrakis S.See comment in PubMed Commons below

papiros 

Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2015 Jul;253(7):1121-35. doi: 10.1007/s00417-015-3042-y. Epub 2015 May 23.Mesenchymal stem cells improve healing of the cornea after alkali injury. Almaliotis D1, Koliakos G, Papakonstantinou E, Komnenou A, Thomas A, Petrakis S, Nakos I, Gounari E, Karampatakis V. 1Laboratory of Experimental Ophthalmology, School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 papiros

Gene Ther. 2014 Feb;21(2):158-67. doi: 10.1038/gt.2013.68. Epub 2013 Nov 28. Intratumoral gene therapy versus intravenous gene therapy for distant metastasis control with 2-diethylaminoethyl-dextran methyl methacrylate copolymer non-viral vector-p53. Baliaka A1, Zarogoulidis P2, Domvri K3, Hohenforst-Schmidt W4, Sakkas A1, Huang H5, Le Pivert P6, Koliakos G7, Koliakou E7, Kouzi-Koliakos K8, Tsakiridis K9, Chioti A10, Siotou E10, Cheva A1, Zarogoulidis K3, Sakkas L1.

 papiros

Diagn Pathol. 2014 Nov 14;9:195. doi: 10.1186/s13000-014-0195-7. A gene therapy induced emphysema model and the protective role of stem cells. Zarogoulidis P, Hohenforst-Schmidt W, Huang H, Sahpatzidou D, Freitag L, Sakkas L, Rapti A, Kioumis I, Pitsiou G, Kouzi-Koliakos K, Papamichail A, Papaiwannou A, Tsiouda T, Tsakiridis K, Porpodis K, Lampaki S, Organtzis J, Gschwendtner A, Zarogoulidis K.

 papiros

J of Neurorestoratology 2015:3, 115-120. Treatment with adipose stem cells a patient with moderate Alzheimer’s disease: a case report. Tslaki M, Zygouris, Tsoutsikas, Doxakis, Koliakos G.

papiros

 Hellenic Vet Med Soc 2015, 66 (4): 215-222 Clinical application of adipose-derived stromal vascular fraction in 3 Thoroughbred horses with superficial digital flexor tendonitis: Case Report. Tyrnenopoulou P. , Diakakis N. , Angelopoulou S. , Pyrros A. , Mparous E. , Koliakos G. and Karayannopoulou M.

papiros 

HIPPOKRATIA 2015, 19, 2: 141-147. Efstathiou N1, Soubasi V1, Koliakos G2, Kyriazis G3, Zafeiriou DI4, Slavakis A5, Kantziou K1, PozotouT6, Chatzizisi O3, Drosou-Agakidou V1   Mobilization of circulating progenitor cells following brain injury in premature neonates could be indicative of an endogenous repair process. A pilot study.

 

papiros 

World J Stem Cells. 2016, 26;8(3):101-5. Review. Role of adipose-derived stromal cells in pedicle skin flap survival in experimental animal models. Foroglou P, Karathanasis V, Demiri E, Koliakos G, Papadakis M.

papiros

Vet Q. 2016, 36(2):56-62. Evaluation of intra-articular injection of autologous platelet lysate (PL) in horses with osteoarthritis of the distal interphalangeal joint.Tyrnenopoulou P, Diakakis N, Karayannopoulou M, Savvas I, Koliakos G.

 papiros 

Iranian Journal of Veterinary research Shiraz University 2016, vol 17, No 1, Ser. No 54, 59-61. Successful  management of an equine carpal chip fracture by intra-articulary injected adipose-derived stromal vascular fraction after arthroscopic removal.  Tyrnenopoulou P. , Karayannopoulou M, Angelopoulou S. , Pyrros A. , Mparous E. , Koliakos G. and Diakakis N.

papiros 

Histol Histopathol. 2016 Dec 30:11864. doi: 10.14670/HH-11-864. Seven days post-injury fate and effects of genetically labelled adipose-derived mesenchymal cells on a rat traumatic brain injury experimental model. Dori IPetrakis SGiannakopoulou ABekiari CGrivas ISiska EKKoliakos GPapadopoulos GC.

papiros

Free Radic Biol Med. 2016 Dec 27. pii: S0891-5849(16)31136-4. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.12.035. Proteasome activation enhances stemness and lifespan of human mesenchymal stem cells. Kapetanou MChondrogianni NPetrakis SKoliakos GGonos ES.

 papiros

Human mesenchymal stem cells with enhanced telomerase activity acquire resistance against oxidative stress-induced genomic damage.  Cytotherapy, 2017;808-820. V Trachana, S Petrakis, A. Fotiadis, E.Siska, V. Balis,E. Gonos, M. Kaloyanni and G. Koliakos.

papiros

Stem Cells and Aging. Koliakos G. Rejuvenation Res. 2017 Feb;20(1):4-8.

papiros

Generation of an immortalized mesenchymal stem cell line producing a secreted biosensor protein for glucose monitoring. Siska EK, Weisman I, Romano J, Ivics Z, Izsvák Z, Barkai U, Petrakis S, Koliakos G. PLoS One. 2017 Sep 26;12(9):e0185498.

papiros

J Wound Care. 2018 Oct 2;27(10):637-644. doi: 10.12968/jowc.2018.27.10.637. Adipose-derived stromal vascular fraction aids epithelialisation and angiogenesis in an animal model. Karagergou EDionyssopoulos AKarayannopoulou MPsalla DTheodoridis ADemiri EKoliakos G.

 papiros

Regen Med. 2018 Apr;13(3):277-281. doi: 10.2217/rme-2017-0069. Accelerated healing of a diabetic foot ulcer using autologous stromal vascular fraction suspended in platelet-rich plasma. Didangelos TKoliakos GKouzi KArsos GKotzampassi KTziomalos KKaramanos DHatzitolios AI.

papiros

Cytotherapy. 2018. pii: S1465-3249(18)30694-7. Isolation of a novel embryonic stem cell cord blood-derived population with in vitro hematopoietic capacity in the presence of Wharton's jelly-derived mesenchymal stromal cells. Gounari EDaniilidis ATsagias NMichopoulou AKouzi KKoliakos G.

papiros

Stem Cell Res Ther. 2018 Dec 7;9(1):336. doi: 10.1186/s13287-018-1078-8. Mesenchymal stem cells in preclinical cancer cytotherapy: a systematic review. Christodoulou Ι, Goulielmaki MDevetzi MPanagiotidis MKoliakos GZoumpourlis V.

papiros

Differentiation Capacity of Monocyte-Derived Multipotential Cells on Nanocomposite Poly(e-caprolactone)-Based Thin Films. Koliakou I, Gounari E, Nerantzaki M, Pavlidou E, Bikiaris D, Kaloyianni M, Koliakos G. Tissue Eng Regen Med. 2019 Mar 18;16(2):161-175. doi: 10.1007/s13770-019-00185-z. eCollection

 papiros

Autologous administration of adipose stromal cells improves skin flap survival through neovascularization: An experimental study. Foroglou P, Demiri E, Koliakos G, Karathanasis V. Int Wound J. 2019 Sep 5. doi: 10.1111/iwj.13216.