βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746
Biohellenika - Νέα 2013

Ο λιπώδης ιστός αποτελεί χρήσιμη πηγή με πολύ μεγάλες δυνατότητες χρήσης σήμερα και στο μέλλον

 

Ο ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΜΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Δημοσιεύθηκε η πρώτη κλινική μελέτη που αποδεικνύει ότι ο εμπλουτισμός του λιπώδους ιστού με βλαστοκύτταρα αποτελεί σήμερα τον αποτελεσματικότερο τρόπο αποκατάστασης εκτεταμένων τραυμάτων.

Ο εμπλουτισμός του λιπώδους ιστού με βλαστοκύτταρα αποτελεί σήμερα μια μέθοδο η οποία αποδεικνύεται πολύ σημαντική στην πλαστική χειρουργική και την αποκατάσταση, η οποία φαίνεται να είναι ασφαλής και εφικτή να εφαρμοστεί στην καθ’ ημέρα ιατρική πράξη. Ο καθηγητής Stig-Frederik Trojahn, μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης, η οποία εφάρμοσε τη μέθοδο ανακοίνωσε ότι η μέθοδος του εμπλουτισμού του λιπώδους ιστού με βλαστoκύτταρα στην αποκατάσταση εκτεταμένων χειρουργικών τραυμάτων είναι πολλά υποσχόμενη όπως στην αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή, λόγω καρκίνου ή σε αποκατάσταση εκτεταμένων κρημνών με λιγότερες παρενέργειες και ικανοποιητικότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Αυτόλογη χρήση λιπώδους ιστού ως μόσχευμα ή μεταφορά λίπους από μια περιοχή σε άλλη χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση εκτεταμένων τραυμάτων από την πλειονότητα των πιστοποιημένων πλαστικών χειρουργών στις ΗΠΑ για την αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή.

Παρά τις δυνατότητες της μεθόδου ο ρυθμός απορρόφησης του μεταφερόμενου λίπους στη νέα του θέση (λόγω νέκρωσης) είναι άνω του 80%, εάν η μέθοδος δεν βελτιωθεί. Πρόσφατες πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι εάν η λιπομεταφορά συνδυάζεται με ταυτόχρονη χορήγηση βλαστοκυττάρων του λιπώδους ιστού το ποσοστό του λίπους που επιβιώνει στη νέα θέση είναι πολύ μεγαλύτερο. Στην μελέτη αυτή εντάχθηκαν 10 εθελόντριες γυναίκες στις οποίες το μεταφερόμενο λίπος συνδυάστηκε με βλαστοκύτταρα ή χωρίς και αξιολογήθηκε το αποτέλεσμα. Οι εθελόντριες υποβλήθηκαν σε λιποαναρρόφηση από την περιοχή της κοιλιάς. Το υλικό χωρίστηκε σε τρία μέρη τα οποία χορηγήθηκαν στα άνω άκρα. Το ένα μέρος περιείχε αμιγές λίπος και χορηγήθηκε κατ ευθείαν στο ένα άκρο. Το δεύτερο μέρος υποβλήθηκε σε απομόνωση των βλαστοκυττάρων, τα οποία αναμείχτηκαν με το τρίτο μέρος και χορηγήθηκαν στο άλλο άνω άκρο.

Η ποσότητα του λίπους που χορηγήθηκε σε κάθε περίπτωση ήταν ίδια και τοπογραφικά καταγράφηκε με μαγνητική τοπογραφία η οποία επακολούθησε μετά την χορήγηση και στις δύο περιπτώσεις. Επακολούθησε δεύτερη μαγνητική τομογραφία 121 ημέρες μετά την χορήγηση και στη συνέχεια έγινε αφαίρεση των μοσχευμάτων τα οποία εξετάστηκαν ιστολογικά. Τα εμπλουτισμένα μοσχεύματα λίπους παρέμειναν στις αρχικές τους διαστάσεις σε ποσοστό 80,9% έναντι 16,3% αυτών που έγινε απλή λιπομεταφορά. Είναι σημαντικό ότι εκτός από τη διατήρηση του αρχικού λίπους στο εμπλουτισμένο υλικό παρατηρήθηκε σχηματισμός και νέου συνδετικού ιστού και σημαντική ελάττωση του ποσοστού νέκρωσης 4 μήνες μετά τη μεταμόσχευση.

Σύμφωνα με το καθηγητή Stig-Frederik Trojahn «τα αποτελέσματα αυτά προσθέτουν σημαντική αξία στις κλινικές εφαρμογές και δείχνουν ότι πράγματι ο εμπλουτισμός του λίπους με δικά του βλαστοκύτταρα πέρα από άμεσο εμφανές οπτικό αποτέλεσμα προσθέτει διάρκεια, ελαττώνει την απορρόφηση του λίπους, αυξάνει την ποιότητα του μοσχεύματος και προσθέτει ασφάλεια στον ασθενή και τον γιατρό». Σαν σχόλιο οι ερευνητές J. Peter Rubin Kacey και G. Marra από το Πανεπιστήμιο του Pittsburg πρόσθεσαν ότι «αυτές οι θεραπείες είναι επαναστατικές για την αποκατάσταση του μαστού μετά από αφαίρεση όγκου και αποκατάσταση εκτεταμένων τραυμάτων».

Η ερώτηση που διατυπώνεται από όλους είναι τεχνικής φύσης και αναφέρεται στον αριθμό των κυττάρων που κάθε φορά πρέπει να προστίθεται στο μεταφερόμενο λίπος και εάν υπάρχει κάποιος κρίσιμος αριθμός κυττάρων που πρέπει να χορηγείται. Ένα άλλο σημαντικό θέμα επίσης είναι εάν τα βλαστοκύτταρα έχουν επίδραση σε παραμένοντα μέσα στον μαστό καρκινικά κύτταρα τα οποία διέφυγαν της αρχικής θεραπείας και εάν μπορεί να γίνει επανεργοποίηση τους που να σχετίζεται με τον αριθμό των χορηγούμενων βλαστοκυττάρων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί η έρευνα στις περιπτώσεις που επιθυμούμε αποκατάσταση του μαστού μετά από αφαίρεση καρκίνου και σε ποια χρονική στιγμή η μέθοδος είναι ασφαλής.

Σχολιάζοντας στο protothema.gr την είδηση η καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κοκκώνα Κουζή-Κολιάκου, τόνισε «ότι ο λιπώδης ιστός αποτελεί χρήσιμη πηγή με πολύ μεγάλες δυνατότητες χρήσης σήμερα και στο μέλλον. Η χρήση των βλαστοκυττάρων του λίπους μετά από μεγάλες κλινικές μελέτες σήμερα κρίνεται ασφαλής, σε ότι αφορά όμως τον καρκίνο του μαστού θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και κυρίως στο να προσδιορίσουμε τον χρόνο της αποκατάστασης με χορήγηση βλαστοκυττάρων, διότι πέρα από το αισθητικό αποτέλεσμα σημασία έχει η ασφάλεια των ασθενών. Σε ότι αφορά την αποκατάσταση τραυμάτων επί υγιούς εδάφους η χρήση του εμπλουτισμένου με βλάστοκύτταρα λίπους θα βοηθήσει αποτελεσματικά τους ασθενείς, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής και θα συμβάλει σημαντικά στην ελάττωση του κόστους υγείας με καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα».