βλαστοκύτταρα biohellenika

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

6944677746
Biohellenika - Νέα 2016

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

Κ ΚΟΛΙΑΚΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οι ρήξεις των τενόντων του στροφικού πετάλου αποτελούν  συχνή αιτία πόνου και λειτουργικής ανεπάρκειας των άνω άκρων στους ενήλικες. Οι ρήξεις είναι τραυματικής αιτιολογίας στους νεαρούς ασθενείς και εκφυλιστικής στους ηλικιωμένους. Οι εκφυλιστικές ρήξεις είναι αρκετά συχνές στους ηλικιωμένους και  πολλές φορές χωρίς συμπτώματα. Συνήθως προκαλούν μυϊκή αδυναμία, πόνο και περιορισμό σε απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως στο ντύσιμο, χτένισμα και  άρση αντικειμένων πάνω από το επίπεδο του ώμου.

Η αποκατάσταση των ρήξεων είναι χειρουργική και πρέπει να γίνεται σε πρώιμα στάδια δεδομένου ότι οι μερικές ρήξεις είναι βέβαιο ότι  θα γίνουν ολικού πάχους.

Στο τελευταίο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Ορθοπεδικής Χειρουργικής ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης βλαστοκυττάρων σε 90 ασθενείς με ρήξη των τενόντων του στροφικού πετάλου  την τελευταία 10ετία. Τα βλαστοκύτταρα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μεσεγχυματικού τύπου και ελήφθησαν από το μυελό των οστών των λαγονίων οστών. Στους μισούς  ασθενείς χορηγήθηκαν τα βλαστοκύταρα στην περιοχή της ρήξης και σους υπόλοιπους χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός και χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Έξι μήνες μετά την χορήγηση οι ασθενείς που πήραν τα βλαστοκύτταρα είχαν 100% αποκατάσταση σε σχέση με το 67% στην ομάδα των ασθενών που δεν έλαβαν. 10 χρόνια μετά οι τένοντες παρέμειναν άθικτοι στο 87% των ασθενών που πήραν βλαστοκύτταρα σε σχέση με το 40% αυτών που δεν πήραν.

Τα βλαστοκύτταρα γνωρίζουν τα τελευταία χρόνια μεγάλες εφαρμογές στις παθήσεις του σκελετού και μάλιστα του μεσεγχυματικού τύπου. Η χορήγηση των βλαστοκυττάρων περιορίζει τις χειρουργικές επεμβάσεις και αποκαθιστά τη βλάβη σε μεγάλο βαθμό, εφ όσον η αποκατάσταση γίνεται στα αρχικά στάδια.

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από τον μυελό των οστών του λαγονίου με επώδυνη διαδικασία, από    τον ιστό του ομφαλίου λώρου με ανώδυνη διαδικασία και από το λιπώδη ιστό με τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης.

Τα βλαστοκύτταρα του ιστού  του ομφαλίου λώρου είναι νεαρά και ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικά, τα διαθέτουν όμως λίγοι ασθενείς που έχουν φροντίσει για τη συλλογή τους οι γονείς κατά τη γέννηση τους. Ο λιπώδης ιστός είναι άφθονος στο σώμα μας και σήμερα αποτελεί την πλουσιότερη πηγή βλαστοκυττάρων. Η λήψη του είναι σχετικά ανώδυνη και εάν θέλουμε να συλλέξουμε  μεγαλύτερο αριθμό προβαίνουμε σε μεγαλύτερη λιποαναρρόφηση. Τα βλαστοκύτταρα φυλάσσονται τμηματικά και χρησιμοποιούνται στα επόμενα χρόνια. Η λήψη του μυελού των οστών είναι πολύ επώδυνη, απαιτεί γενική αναισθησία και η χρήση του περιορίζεται σταδιακά έναντι του λιπώδους ιστού. Επειδή τα βλαστοκύτταρα έχουν την ηλικία του ασθενούς για το λόγο αυτό ενδείκνυται η φύλαξη τους σε μικρότερες ηλικίες.